The Ringhals nuclear power plant

Ringhalsin vetykaasutehdas edistää tulevaisuuden biopolttoaineen tuotantoa

Preem ja Vattenfall aikovat valmistaa vetykaasua sisältävässä prosessissa polttoainetta, jonka ympäristövaikutus on hyvin vähäinen. Yritykset tekevät nyt yhdessä esitutkimusta vetykaasun valmistamiseksi fossiilittoman sähkön avulla Preemin jalostamolla Göteborgissa. Äskettäin yritykset vierailivat Ringhalsissa. Siellä on nimittäin toiminut vetykaasutehdas jo 20 vuoden ajan.

Ringhalsin vetykaasutehdas on kohtuullisen tuntematon, vaikka se otettiin käyttöön jo vuonna 1997. Tehdas tuottaa vetykaasun Ringhals 1:n tarpeisiin.

Samat osat koosta huolimatta

Elektrolyysilaite on tehtaan ydin. Siinä virtaa ohjataan veden läpi, joka hajoaa vetykaasuksi ja hapeksi. Vetykaasu käytetään Ringhals 1:ssä generaattoreiden jäähdytykseen. Sitä annostellaan myös syöttöveteen ruostumisen estämiseksi. Happi vapautetaan ilmaan.

Ringhalsin elektrolyysilaitteen teho on 0,8 MW, ja tehdas tuottaa normaalisti 60–110 normaalikuutiometriä vetykaasua tunnissa. Tehdas, kuten myös Preem ja Vattenfall, suunnittelee hankkivansa noin 18 MW:n elektrolyysilaitteen ja tuottavansa sillä noin 3 800 normaalikuutiometriä vetykaasua tunnissa.

– Halusimme vierailla Ringhalsissa sekä tutustuaksemme elektrolyysilaitteeseen että päästäksemme kokemaan tehtaan käytön ja käynnistyksen. Täällä on projektin kannalta arvokasta osaamista, sanoo johtaja Linda Werner Preemiltä.

- Huolimatta siitä minkä kokoinen laitos on, sen käyttämät osat ovat samoja. Suuressa laitoksessa niitä vain tarvitaan enemmän ja niiden on oltava suurempia, Vattenfallin Nuclear Generation R&D -osaston johtaja Anders Wik sanoo.

Vetykaasun valmistus perustuu elektrolyysiin. Vesimolekyylit jaetaan sähkövirralla alkuaineikseen: happikaasuksi ja vetykaasuksi.

Vetykaasun valmistus perustuu elektrolyysiin. Vesimolekyylit jaetaan sähkövirralla alkuaineikseen: happikaasuksi ja vetykaasuksi.

Projekti mahdollistaa biodieselin

Tutustumisvierailu on osa Göteborgiin suunniteltuun vetykaasulaitokseen liittyvää ennakkotutkimusta, jossa Vattenfall ja Preem tekevät yhteistyötä. Projektille on annettu nimeksi HYGOR = Hydrogen GOR, missä GOR on Preemin Hisingenin jalostamolle antama nimi.

Vattenfallille projekti on täysin sen fossiilittomuuteen sukupolven kuluessa tähtäävän vision mukainen.

- Uskomme, että vetykaasun merkitys kasvaa. Sen lisäksi, että sitä voidaan käyttää teräksenvalmistukseen HYBRIT-projektissa ja Preemin biodieselin valmistuksessa, siitä voi myös tulla sähköjärjestelmän puskuri, Anders Wik sanoo. 

Preem näkee yhteistyön projektin parissa vahvuutena.

- Siirtymisvauhdin uusiutuvien polttoaineiden lisätuotantoon on oltava nopea, ja haluamme olla teknisen kehityksen eturintamassa. Siihen on kaikki edellytykset: meillä on esimerkiksi metsää ja teollisuuden jäämiä raaka-aineiksi, ja sähköntuotantomme on fossiilitonta. Vattenfallille ja Preemille on myös yhteistä, että turvallisuus on aina keskeistä, Linda Werner sanoo.

Tiedot - Näin tehdään dieseliä kuusesta ja vetykaasusta

Kestävällä biodieselillä on sama kemiallinen koostumus ja samat ominaisuudet kuin fossiilisella dieselillä. Sitä voidaan valmistaa ligniinin avulla, joka on sidosaine, jota jää jäljelle, kun paperinvalmistukseen käytettävät kuidut erotetaan sellutehtaalla. Tärkeä osa prosessia, jossa valmistetaan dieseliä ligniinistä, on vetykaasun käyttö hapen vähentämiseen. Hyödyntämällä tällä tavalla ligniiniä biodieselin tuotanto voidaan moninkertaistaa tämän hetken määriin verrattuna.

 

Katso myös

eRoad Arlanda -  sähkötie. Valokuvaaja: Markus Fischer

Ainutlaatuinen sähkötie vihittiin käyttöön Tukholman ulkopuolella

Maailman ensimmäinen sähkötie, joka mahdollistaa tiehen upotetun sähkökiskon avulla sähköajoneuvojen lataamisen ajon aikana, vihittiin käyttöön Tukholmasta pohjoiseen sijaitsevan Arlandan le...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Nainen sähköauton latauspisteellä. Valokuvaaja: Maria Cruseman

Vattenfall mukana edistämässä sähköautoihin siirtymistä

Vattenfall, IKEA ja kahdeksan muuta suurta kansainvälistä yritystä yhdistävät voimansa aloitteessa, jolla pyritään edistämään sähköautoihin siirtymistä.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']