Voimajohtoja

Sähköistäminen olennaisessa roolissa Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Eurelectricin tutkimuksesta käy ilmi, että Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää määrätietoisia toimia.

Pariisin ilmastosopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia ilmastonmuutoksen suhteen, mikä tarkoittaa merkittävää siirtymistä sähkön käyttöön kuljetuksessa, rakentamisessa ja teollisuudessa EU:n alueella, kerrotaan Euroopan energiateollisuuden organisaation Eurelectricin tutkimuksessa.

"Tutkimuksen johtopäätökset vastaavat täysin Vattenfallin strategiaa, jonka tavoitteena on fossiilisista polttoaineista luopuminen yhden sukupolven kuluessa. Sähköistäminen tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia liikenteen, rakentamisen ja teollisuuden hiilipäästöjen huomattavaan vähentämiseen", Vattenfallin toimitusjohtaja ja Eurelectricin varajohtaja Magnus Hall sanoo.

Päästöjen vähentämiseksi 95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä sähkön osuudeksi on saatava vähintään 60 prosenttia loppukulutuksesta. Tähän päästään, jos EU:n sähkön käyttö kasvaa 1,5 prosentilla vuosittain, samalla kun EU:n energian käyttö vähenee 1,3 prosentilla vuosittain.

EU:n irtautumiseksi kokonaan hiilestä vuoteen 2050 mennessä sähkön osuudeksi olisi saatava 63 prosenttia sekä kuljetus- että rakennusalalla ja 50 prosenttia teollisuuden prosesseissa. Tutkimuksessa todetaan myös, että eri lähtökohdat EU:n eri maissa edellyttävät erilaisia reittejä ja erilaisia ponnisteluja.

"Energia-alan siirtymää tukien laajennamme sähköautojen InCharge-latausverkostomme kaikkialle Luoteis-Eurooppaan, tarjoamme räätälöityjä hajautettuja ja integroituja energiaratkaisuja kiinteistönomistajille InHouse-palvelun muodossa ja kehitämme fossiilittomia ratkaisuja esimerkiksi teräs- ja betoniteollisuuteen", Magnus Hall sanoo.

Raportti noudattaa Eurelectricin viime joulukuussa julkaisemaa visiota, jossa se sitoutui tekemään töitä energia-alan siirtymän nopeuttamiseksi ja tähtäämään täysin hiilineutraaliin energiateollisuuteen ennen vuotta 2050. Eurelectric tutkii nyt useita yksityiskohtaisia reittejä energia-alan täyden hiilineutraaliuden tavoittamiseksi jo ennen vuotta 2050.

Lisätietoja

Eurelectricin tutkimus osoittaa, että vuonna 2015 suoran sähköistämisen osuus oli EU:n alueella 18 ja 32 prosentin välillä. Osuus oli korkein Pohjoismaissa ja Baltiassa ja alhaisin Puolassa. Saksa ylsi 22 prosenttiin, kun taas Iso-Britanniassa ja Irlannissa suoran sähköistämisen osuus oli 21 prosenttia.

Eurelectric Power Summit 2018 (englanniksi)

Eurelectric edustaa sähköalan yleisiä etuja yleiseurooppalaisella tasolla. Eurelectric edustaa 3500 yhtiötä ympäri Eurooppaa, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 200 miljardia euroa. Se käsittelee kaikkia alaan vaikuttavia keskeisiä asioita, sähköntuotannosta ja markkinoista jakeluverkkoihin, asiakkaisiin sekä ympäristö- ja kestävyysongelmiin.

Katso myös

Scanian kuorma-auto

Ruotsi ja Saksa johtavat sähköteiden kehittämistä

Saksa ja Ruotsi ovat maailman johtavia maita sähköteiden reaaliaikaisissa tutkimuksissa. Maailman ensimmäinen langaton sähkötie on valmistunut Gotlantiin.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Preemin lippu

Vattenfallin ja Preemin tavoitteena fossiilittoman vedyn tuotanto

Vattenfallin ja Preemin yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa fossiilitonta vetyä biopolttoaineen tuotantoa varten, on alkamassa uusi vaihe. Nyt selvitetään m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Tuulipuisto Storrotliden

Vattenfallilta fossiilitonta energiaa Microsoftin datakeskuksiin Ruotsissa 24/7

Vattenfall aloittaa fossiilittoman energian toimittamisen Microsoftin kolmeen datakeskukseen Ruotsissa vuoden 2021 aikana.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']