Sopimus Suomen kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen kanssa

Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että olemme sopineet kuluttajaviranomaisen kanssa viestinnästämme liittyen yrityksemme tarkoitukseen ja tavoitteeseen.

Yrityksenä arvostamme markkinointilainsäädäntöä ja -säännöksiä ja pidämme erittäin tärkeänä kunnioittaa ja noudattaa niitä kaikessa viestinnässämme, jotta voimme varmistaa, että viestintämme on totta, olennaista ja kaikille kohderyhmillemme ymmärrettävää. Tarkoituksemme ja tavoitteemme ohjaavat liiketoimintamme jokaista osa-aluetta, ja meille on yhtä tärkeää, että asiakkaamme ja kaikki kohderyhmämme, joille viestimme, ymmärtävät ne selkeästi. Siksi olemme päivittäneet KKV:n pyynnöstä miten viestimme tavoitteestamme, jotta voimme selventää, että fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana on tavoite, johon pyrimme. Päivitetty tavoite mainonnassamme on nyt: "Haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän".

Otamme mielellämme vastaan kaikki markkinoinnin auditoinnit, jotka vahvistavat, että noudatamme EU:n lainsäädäntöä, sillä ne ovat olennainen osa markkinointia, joka pitää yleisön vakuuttuneena siitä, ettei sitä johdeta harhaan.

"Sen lisäksi, että tutkimme huolellisesti KKV:n ulkoisissa tiedotusvälineissä mainitsemaa viestintää tämän valossa, tutkimme myös kaikkia kampanjoitamme varmistaaksemme, että viestit ovat selkeitä. Meille on tärkeää, että työ, jota teemme fossiilivapaan elämän puolesta, on selkeää ja ymmärrettävää suomalaisille kuluttajille, sillä se ei ole vain markkinointiviestintäämme, vaan se on liiketoimintastrategiamme kulmakivi, kuten myös kestävän kehityksen strategiamme", sanoo Taija Sjöblom, Vattenfallin Suomen kuluttajamyynnin liiketoimintajohtaja.

Siksi olemme iloisia siitä, että kampanjatutkimuksissamme näemme, että viestimme ymmärretään ja sitä arvostetaan. Olemme tietysti erityisen ylpeitä siitä, että olemme saaneet useina vuosina palkintoja, kuten "vastuullisin brändi energia-alalla", suomalaisten kuluttajien äänestämänä. Työskentelemme hellittämättä kohti fossiilivapaata elämää - tule mukaan matkalle!

Taustaa: Suomen kilpailu- ja kuluttajaviranomaiset esittivät Vattenfallille vuonna 2020 sitoumuksen koskien "What's Happening" -kampanjaa. KKV piti siinä "Fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana" -viestiä tosiasiallisena väitteenä, mutta sen tarkoituksena on olla yrityksemme kunnianhimoinen tavoite ja tarkoitus.

Katso myös

Vattenfall Logo

Energiavirasto ei aseta Vattenfallille sanktioita

Energiamarkkinoiden sääntelyviranomainen Energiavirasto on tutkinut kolmea Suomen sähkömarkkinoilla vuonna 2022 tapahtunutta tarjoustapausta, jotka Vattenfall julkisti pohjoismaisen Nord Poo...

Lue koko artikkeli
Lintu lentää lumisen maiseman yllä

Vattenfallille huippuarvosana ilmastotyöstä

Vattenfall on saanut parhaan luokituksen Carbon Disclosure Projectin (CDP) vuoden 2023 ympäristöluokituksessa. Vattenfall sijoitettiin yhdessä vain noin 400 muun yrityksen kanssa CDP:n A-lis...

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Koko vuoden raportti: Strategiset yritysmyynnit vahvistavat Vattenfallin varautumista tulevaisuuteen

Sähkön hinta laski merkittävästi vuoden 2023 aikana, millä oli huomattava vaikutus Vattenfallin tulokseen. Vahvistamme valmiuttamme tuleviin investointeihin Berliinin lämpötoiminnan ja Norfo...

Lue koko artikkeli