Työntekijä kaivoksessa

Vattenfall ja Boliden tekevät yhteistyötä fossiilittoman tulevaisuuden saavuttamiseksi

Vattenfall AB ja Boliden AB ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, joka koskee teknistä kehitystä kaivosten ja sulattimoiden sähköistämisen, kiertotalouden ja fossiilittoman tulevaisuuden alalla. Sopimus, joka kattaa neljän vuoden ajanjakson, sisältää myös akkuratkaisut sähköverkon tukemiseksi ja sähkönkulutuksen optimoimiseksi.

Vattenfall ja Boliden ovat sitoutuneet siirtymään kestävään yhteiskuntaan, mikä tarkoittaa pienempää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Uuden nelivuotisen strategisen sopimuksen mukaan yritykset kehittävät akkuja, aurinkopaneeleja, sähköistettyä liikennettä ja uuden sukupolven auton akkujen kierrätystä koskevia liiketoimintaratkaisuja.

"On hienoa, että Vattenfall ja Boliden voivat työskennellä yhdessä tässä asiassa. Se edellyttää teknologian muutosta ja investointeja uusiin ratkaisuihin, mutta sisältää samalla mahdollisuuksia molemmille yrityksille. Tällaiset teollisuuskumppanuudet ovat ratkaisevan tärkeitä, jos haluamme edistyä teollisuuden sähköistämisessä ja jättää fossiilisten polttoaineiden käytön yhden sukupolven aikana, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall.

"Boliden on eräs Euroopan suurimmista toimijoista perusmetallien alalla. Nämä metallit ovat merkittävä osa ratkaisua, jolla saavutetaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet yhteiskunnassamme. Samalla on tärkeää, että voimme edistää kehitystä raaka-ainealalla ja tunnistaa liiketoimintaratkaisut ja -prosessit sekä kaivostoiminnan että kierrätyksen osalta. Tämä tekee meistä kilpailukykyisempiä, kertoo Bolidenin toimitusjohtaja Mikael Staffas.

Bolidenilla on kaivos- ja sulattamotoimintoja Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Fossiilisten päästöjen suurimpia lähteitä ovat dieselajoneuvot, prosessilämpö ja pelkistysaineena käytettävä koksi. Kaikilla alueilla fossiilivapaa sähkö voi olla tärkeä osa ratkaisua. Teknologiasta riippumattomana kumppanina Vattenfall voi arvioida ja mahdollistaa fossiilivapaiden teknologioiden käyttöönoton, esimerkkeinä kuljetus- ja kaivosteollisuuden sähkö- ja latausinfrastruktuuri.

Boliden on jo nyt merkittävä toimija metallienkierrätyksen alalla, mukaan lukien auton akkujen kierrätys. Yhteistyön ensimmäisenä askeleena nykyaikaisia energiaratkaisuja aletaan toteuttaa Landskronassa Bergsön lyijysulatossa, joka on yksi Euroopan suurimmista autojen lyijyakkujen kierrättäjistä. Aurinkopaneelit, jotka tuottavat paikallisesti tuotettua uusiutuvaa sähköä laitokselle, asennetaan pian.

Muun muassa akkuja koskevien teknisten ratkaisujen odotetaan vähentävän sähköverkon kuormitusta, tarjoavan varavoimaa, tasaavan kulutushuippuja ja tasoittavan uusiutuvaa, säästä riippuvaa sähköntuotantoa.

Katso myös

HYBRIT: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräs, valmiina toimitukseen

SSAB on nyt valmistanut maailman ensimmäistä fossiilivapaata terästä ja toimittanut sitä asiakkaalleen.

Lue koko artikkeli
CAKE - ensimmäinen fossiilivapaa sähkömoottoripyörä

Vattenfall ja CAKE alkavat kehittää ensimmäistä fossiilivapaata moottoripyörää

Vattenfall ja sähkömoottoripyöriä valmistava ruotsalainen CAKE ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen pyrkimyksenään kehittää ensimmäinen fossiiliv...

Lue koko artikkeli
Vetykaasulla pelkistettyä rautasientä. Kuvaaja: Åsa Bäcklin

HYBRIT: SSAB, LKAB ja Vattenfall tuottivat ensimmäisinä maailmassa vetykaasulla pelkistettyä rautasientä

SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat tuottaneet ensimmäisinä maailmassa vetykaasulla pelkistettyä rautasientä pilottimittakaavassa.

Lue koko artikkeli