Wind turbine pylon under construction. Hollandse Kust Zuid. Photo: Jorrit Lousberg

Vattenfall pyrkii leikkaamaan toimitusketjun päästöt puoleen

Vattenfall keskittyy entistä enemmän vaikuttamaan toimitusketjuun, jossa tavaroiden ja palveluiden päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Tämä on yksi monista toimenpiteistä, joita se toteuttaa päämääränään hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä.

Vattenfallin strategialla, jonka tavoitteena on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana, on näkökulmana koko arvoketju. Tämä tarkoittaa, että Vattenfall pyrkii määrätietoisesti pienentämään omaa jalanjälkeään, mutta myös toimittajien ja asiakkaidensa jalanjälkeä. Tärkeänä askeleena kohti fossiilivapaata tulevaisuutta Vattenfall on asettanut 50 prosentin vähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä tuotteiden ja palveluiden toimitusketjujen päästöille, jotka kattavat kaikki toimittajatasot.

"Viime vuosina omien toimintojemme hiilidioksidipäästöjen vähentämisen edistymisen ohella toimitusketjumme suhteellinen vaikutus kasvaa", sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg.

Kun Vattenfallin tavoitteena on vähentää ostettujen tavaroiden ja palvelujen ilmastovaikutuksia 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, hiilidioksidipäästöstrategiastamme tulee täydellinen ja lähetämme selkeän viestin siitä, että kestävä kehitys on liiketoimintaamme. Uskomme, että tekemällä ilmastoälykkäitä päätöksiä hankinnoissamme ja yhteistyöllä tavarantoimittajiemme kanssa voimme sekä vähentää omia päästöjämme että edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä yhteiskunnassa", Anna Borg sanoo.

Nykyisin Vattenfallin toimitusketjun suurimmat päästötekijät ovat raaka-aineiden, kuten betonin, teräksen ja muiden metallien louhinta ja tuotanto. Myös kuljetuksella on merkittävä osuus toimitusketjun päästöistä.

"Vattenfall pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä yhdessä toimittajiensa kanssa, jotta hankintaprosessissa tehtäisiin ilmastoviisaita päätöksiä. Tähän kuuluvat esimerkiksi ilmastoon liittyvät mittarit ja sellaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen tutkiminen, joilla on pienempi hiilidioksidipäästöjalanjälki ja resurssien käytön optimointi, sekä tuotantoprosessien sähköistämisen edistäminen", sanoo Vattenfallin talousjohtaja Kerstin Ahlfont.

Vattenfall on toteuttanut useita laajoja hankkeita tutkiakseen mahdollisuuksia vähentää toimitusketjun päästöjä tekemällä ilmastomyönteisiä valintoja. Yksi niistä liittyy uuden vesivoimalapadon rakentamiseen Lilla Edetissä Ruotsissa, jossa Vattenfall on kehittänyt vähemmän sementtiä sisältävää betonia, mikä vähentää ilmastovaikutuksia toimitusketjussa 25 prosenttia tavanomaiseen betoniin verrattuna. Tätä periaatetta voidaan todennäköisesti soveltaa myös muualla Vattenfallin toimitusketjun tavoitteen saavuttamiseksi.

Tuulivoiman osalta Vattenfall pyrki vähentämään Alankomaissa sijaitsevan, vuonna 2021 valmistuneen Nieuwe Hemwegin tuulivoimapuiston viimeisen rakennusvaiheen kokonaisympäristövaikutuksia. Vertaillakseen tavarantoimittajia puolueettomasti kestävyyden suhteen ja luodakseen niille kannustimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi Vattenfall otti hankintamenettelyssään käyttöön ympäristön tilan indikaattorin (ECI).

ECI on elinkaariarviointiin perustuva menetelmä, jossa yhdistetään hankkeen ympäristövaikutukset ja lasketaan niiden vähentämisestä aiheutuvat kustannukset. Vattenfall laski ECI-viitearvon, ja tavarantoimittajia pyydettiin kuvaamaan, miten he pienentäisivät tätä arvoa suunnittelun, koneiden, kuljetuksen, työn ja materiaalien kehittämisellään. Tavarantoimittajat, joilla ECI:n odotettu vähennys oli suuri, saivat alennusta tarjoamastaan hinnasta ja siten etulyöntiaseman tavarantoimittajien valintaprosessissa. Menetelmän ansiosta kasvihuonekaasupäästöt vähenivät merkittävät 25 prosenttia verrattuna tavanomaiseen toimintatapaan, ja kustannukset pysyivät samoina. Vattenfall kehittää ja testaa parhaillaan kestävyyspalkintokriteerejä muissa maissa työstääkseen kestävää toimitusketjua yhdessä toimittajiensa kanssa.

"Uuden ja kunnianhimoisen päästötavoitteemme myötä Vattenfall laajentaa ja tehostaa työtään toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Matka kohti fossiilivapaata elämää ja vähähiilidioksidipäästöistä toimitusketjua voidaan kuitenkin tehdä vain yhteistyössä tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vattenfall on sitoutunut olemaan aktiivinen tässä siirtymässä", sanoo Kerstin Ahlfont.

Lisätietoja antaa:

Vattenfallin viestintäosasto +46 (0)8 739 50 10, press@vattenfall.com

Katso myös

First Movers Coalition - Glasgow’n COP26-kokouksessa

Vattenfall liittyy First Movers Coalitioniin ja sitoutuu hankinnoissaan vähähiilisiin tuotteisiin ja tekniikoihin

Yhdysvaltain ulkoministeriö ja Maailman talousfoorumi lanseerasivat First Movers Coalitionin Glasgow’n COP26-kokouksessa tänään 4. marraskuuta.

Lue koko artikkeli
Vattenfallin vastuullisuuspäällikkö Annika Ramsköld.

Vattenfall COP26-ilmastokokouksessa: Vastaako maailma ilmastohaasteeseen?

Vattenfall sitoutui äskettäin 1,5 asteen tavoitteeseen yhtenä harvoista johtavista energiayhtiöistä, jotka ovat ottaneet tämän tärkeän askeleen.

Lue koko artikkeli

SAS, Vattenfall, Shell ja LanzaTech alkavat tutkia synteettisen ympäristöystävällisen lentopolttoaineen tuotantoa

Vattenfall, SAS, Shell ja LanzaTech alkavat yhdessä tutkia maailman ensimmäisen synteettisen ympäristöystävällisen lentopolttoaineen (SAF) tuotantoa LanzaJet

Lue koko artikkeli