Vattenfall liittyy First Movers Coalitioniin ja sitoutuu hankinnoissaan vähähiilisiin tuotteisiin ja tekniikoihin

Yhdysvaltain ulkoministeriö ja Maailman talousfoorumi lanseerasivat First Movers Coalitionin Glasgow’n COP26-kokouksessa tänään 4. marraskuuta. Vattenfall on liittynyt organisaatioon yhtenä perustajajäsenistä ja sitoutuu siten kasvattamaan hankinnoissaan sellaisten uusien tekniikoiden osuutta, jotka ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä nollatasolle päästöjen nettomäärissä.

First Movers Coalitionin käynnistäminen COP26:ssa 4. marraskuuta

”Jos pystymme eri teollisuuden aloilla saamaan aikaan vahvan kysynnän uusille tekniikoille, joita on kehitettävä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi merkittävästi joillakin vaikeimmilla aloilla, näiden tuotteiden kaupallistaminen voi nopeutua, mikä voi edistää olennaisella tavalla 1,5 asteen tavoitteen saavuttamista. Tämä vastaa täysin Vattenfallin strategiaa, jonka mukaan pyrimme mahdollistamaan fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana, ja olen erittäin optimistinen tämän aloitteen tulevaisuuden suhteen”, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg.

Yhdysvaltain ilmastoerityislähettiläs John Kerry on yhdessä Maailman talousfoorumin kanssa tehnyt aloitteen First Movers Coalitionin perustamisesta. Se keskittyy kahdeksaan toimialaan, jotka tällä hetkellä aiheuttavat yli 30 % maailman hiilidioksidipäästöistä ja jotka tarvitsevat uusia tekniikoita päästöjen vähentämiseksi. Aluksi on esitelty neljän toimialan sitoumukset, ja mukaan liittyvät yhtiöt sitoutuvat ostamaan vuoteen 2030 mennessä osuuksia yhdeltä tai useammalta näistä toimialoista.

FMC_Family_photo-COP26_2-.jpg

Vattenfall on sitoutunut:

  • vaatimaan tavarantoimittajiaan käyttämään ”uutuusterästä”, jolloin yhtiö saavuttaa tavoitteen, että vähintään 10 % vuosittain tuotetusta teräsmäärästä on vuoteen 2030 mennessä uutuusterästä, kuten Hybritin fossiilivapaata terästä.
  • vaatimaan kuorma-autokuljetuspalvelujen tarjoajiaan täyttämään vaatimuksen, että vähintään 30 % niiden raskaista ja 100 % keskiraskaista ajoneuvohankinnoista on vuoteen 2030 mennessä päästöttömiä ajoneuvoja.
  • vaatimaan lentoyhtiöitä ja lentorahtipalvelujen tarjoajia korvaamaan vähintään 5 % tavanomaisesta lentopolttoainetarpeestaan SAF-polttoaineilla (Sustainable Airline Fuels, vastuulliset lentopolttoaineet), mikä pienentää elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 85 prosentilla tavanomaiseen lentopolttoaineeseen verrattuna, ja/tai käyttämään hiilipäästöttömiä käyttövoimatekniikoita vuoteen 2030 mennessä.

Vattenfall on jo aiemmin sitoutunut pienentämään liikematkoistaan johtuvia päästöjä 50 %:lla vuosina 2019-2022 ja siitä eteenpäin sekä tekemään Vattenfallin autokannasta fossiilivapaata ensisijaisesti sähköistämällä.

”Samaan aikaan, kun sitoudumme kasvattamaan vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden osuutta hankinnoistamme, teemme aktiivista yhteistyötä näiden tekniikoiden kehittämiseksi esimerkiksi SSAB:n ja LKAB:n kanssa fossiilivapaaseen teräkseen tähtäävässä Hybrit-hankkeessa, ja eilisen ilmoituksemme mukaisesti SAS:n, Shellin ja LanzaTechin kanssa, ympäristöystävällisen lentopolttoaineen suuren mittakaavan tuotannon tutkimiseksi. Kokonaisuutena näemme suuria liiketoimintamahdollisuuksia fossiilivapaaseen tulevaisuuteen tähtäävän siirtymän edistämisessä”, Anna Borg sanoo.

Lue lisää siitä, miten Vattenfall mahdollistaa fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana: http://group.vattenfall.com/fi

Faktaa:

First Movers Coalitionin perustajajäsenet ovat:

A.P. Møller –Mærsk

Aker ASA

Agility

Amazon

Apple

Bain & Company

Bank of America

Boston Consulting Group

Boeing

Cemex

Dalmia Cement (Bharat) Limited

Deutsche Post DHL Group

Fortescue Metals Group

Holcim

Invenergy

Johnson Controls

Mahindra Group

Nokia

Ørsted

Scania

SSAB Swedish Steel

Trafigura Group

Trane Technologies

United Airlines

Vattenfall

Volvo Group

Yara International

Western Digital

ZF Friedrichshafen AG

Jäljellä olevat toimialakohtaiset sitoumukset julkistetaan vuoden 2022 alussa. Lue lisää FMC:n sivustolta.

Lisätietoja: Vattenfallin viestintäosasto, puhelin +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Katso myös

Vattenfallille jälleen huippupalautetta kestävän kehityksen työstä

Vattenfallin kestävyystulos saa jälleen korkeimman arvosanan – platinaa – johtavan kestävän kehityksen arvioijan EcoVadisin luokituksessa. Palkinto vahvistaa Vattenfallin asemaa yhtenä enite...

Lue koko artikkeli
Wind turbine pylon under construction. Hollandse Kust Zuid. Photo: Jorrit Lousberg

Vattenfall pyrkii leikkaamaan toimitusketjun päästöt puoleen

Vattenfall keskittyy entistä enemmän vaikuttamaan toimitusketjuun, jossa tavaroiden ja palveluiden päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes: sota Ukrainassa hallitsi energiamarkkinoiden tunnelmia

Sota Ukrainassa ja siihen liittyvä markkinoiden volatiliteetti asettavat suuria haasteita Euroopan energiajärjestelmälle. Taloudellisesti poikkeuksellisen vuoden jälkeen tästä vuodesta on od...

Lue koko artikkeli