SAS, Vattenfall, Shell ja LanzaTech alkavat tutkia synteettisen ympäristöystävällisen lentopolttoaineen tuotantoa

Vattenfall, SAS, Shell ja LanzaTech alkavat yhdessä tutkia maailman ensimmäisen synteettisen ympäristöystävällisen lentopolttoaineen (SAF) tuotantoa LanzaJetTM ”Alcohol to Jet” -menetelmällä suuressa mittakaavassa Ruotsissa. Sen sijaan, että tuotantoprosessissa käytettäisiin uutta fossiilista materiaalia, synteettinen SAF-polttoaine tuotetaan käyttäen fossiilivapaata sähköä ja kaukolämpöjärjestelmästä saatua kierrätettyä hiilidioksidia.

Tavoitteena on, että uudessa tuotantolaitoksessa tuotettaisiin vuosittain enimmillään 50 000 tonnia synteettistä SAF-polttoainetta, mikäli investointipäätös myöhemmin tehdään. Synteettinen SAF-polttoaine, jota kutsutaan myös sähköpolttoaineeksi, tuotetaan fossiilivapaasta sähköstä ja kierrätetystä hiilidioksidista LanzaJet “Alcohol to Jet” -menetelmällä, jonka ovat kehittäneet LanzaTech ja Yhdysvaltain energiaviraston Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). Kun tuotanto pyörii täydellä teholla, laitos voisi tuottaa SAS:lle jopa 25 prosenttia sen maailmanlaajuisesta ympäristöystävällisen lentopolttoaineen tarpeesta 2030-luvulla.

Yhteisessä tutkimuksessa on saatu lupaavia tuloksia projektin kannalta, ja kaikki kumppaniyritykset ovat nyt suostuneet tekemään perusteellisia analyysejä. Pyrkimyksenä on uuden tuotantolaitoksen käyttöönotto vuoden 2026–27 tienoilla lähellä Forsmarkia Ruotsin itärannikolla.

"SAS ja kestävyys kulkevat käsi kädessä. Siksi olemme uskomattoman ylpeitä voidessamme olla mukana tässä ainutlaatuisessa projektissa, jossa yhdistyvät kunnianhimoiset kestävyystavoitteet ja -suunnitelmat. Yhteinen sitoumuksemme keinojen löytämiseen ympäristöystävällisemmän lentopolttoaineen suuren mittakaavan tuotannon mahdollistamiseksi on upea mahdollisuus nopeuttaa SAF-polttoaineen kaupallistamista ja siten SAS:n siirtymistä kohti alan johtavia päästöttömiä lentoja”, sanoo SAS:n toimitusjohtaja Anko van der Werff.

”Tämä aloite on osoitus monialaisten kumppanuuksien mahdollisuudesta edistää vähähiilisyyteen siirtymistä alalla, jolla se on vaikeaa. Innovoida nopeammin fossiilivapaaseen elämään siirtymiseksi yhden sukupolven kuluessa. Tämä on todella hyvä mahdollisuus, ja yhdessä tutkimme tarkemmin vähäpäästöisen sähköpolttoaineen tuottamista ilmailun tarpeisiin”, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg.

”Kestävä lentopolttoaine tarjoaa loistavan mahdollisuuden ilmailusta johtuvien päästöjen vähentämiseen. SAF-polttoaineen tuotantoon määrinä, joilla ilmailuala pystyy saavuttamaan nollatason nettopäästöissä vuoteen 2050 mennessä, päästään ainoastaan tekemällä tänään yhteistyötä ilmailuekosysteemin kesken tuotantoon tarvittavien teknologioiden ja infrastruktuurin edistämiseksi. Siksi olen innostunut tästä yhteistyöstä uuden SAF-polttoaineen tuotantokanavan tutkimiseksi”, sanoo Shell Aviationin johtaja Anna Mascolo.

”Ilmailualalla on edessään uskomattomia haasteita sen pyrkiessä saamaan SAF-polttoainemäärät kestävän ilmailun vaatimalle tasolle. Tämä projekti on alku näiden määrien tuotannolle, ja käyttämällä uudelleen hiilidioksidia ja fossiilivapaata sähköä meillä on mahdollisuus päästä ennennäkemättömään mittakaavaan. Meidän on mietittävä uudelleen hiiltä ja valjastettava se yhdessä fossiilivapaan sähkön kanssa uuden ilmastolle turvallisen tulevaisuuden luomiseen kaikille”, sanoo LanzaTechin toimitusjohtaja Jennifer Holmgren.

Projektin tavoitteena on käynnistää sähköpolttoaineen tuotanto Ruotsissa. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan ja sopineet, että Vattenfall tutkii fossiilivapaata sähkönsaantia, vedyn tuotantoa ja hiilidioksidin talteenottoa. Shell tutkii polttoaineen tuotantoa ja logistiikkaa ja toimii sähköpolttoaineen ostajana. LanzaTech tarjoaa kaasun käymisen asiantuntemustaan etanolin valmistukseen tulokaasuvirroista, ja osapuolet lisensoivat LanzaJet ”Alcohol to Jet” -teknologian etanolin muuntamiseksi sähköpolttoaineeksi. SAS osallistuu hankkeeseen sähköpolttoaineen potentiaalisena ostajana.

Faktaa:

  • Sähköpolttoaine luokitellaan SAF-polttoaineeksi (Sustainable Aviation Fuel, ympäristöystävällinen lentopolttoaine).
  • Toisin kuin fossiilisia lähtöaineita käytettäessä, sähköpolttoaineen valmistuksessa käytetään ainoastaan fossiilivapaata sähköä, kierrätettyä hiilidioksidia ja vettä. Sähköä käytetään pääasiassa vedyn valmistukseen elektrolyysin avulla. Hiilidioksidi ja vety voidaan LanzaTechin prosessin avulla muuntaa etanoliksi, joka sitten muunnetaan LanzaJet Alcohol to Jet -prosessin avulla sähköpolttoaineeksi ilmailun tarpeisiin.
  • Sen sijaan, että kaukolämpölaitoksessa syntyvä hiilidioksidi pääsisi ilmaan, se kerätään talteen ja käytetään sähköpolttoaineen tuotantoon. Kun lentokoneen moottorit polttavat sähköpolttoainetta, kerätty hiilidioksidi vapautuu ilmakehään sen jälkeen, kun se on hyödynnetty toisen kerran. Raaka-aineina on tarkoitus käyttää Ruotsin sähkönsiirtoverkon fossiilivapaata sähköä ja kerättyä hiilidioksidia Vattenfallin yhdistetystä lämpö- ja sähkövoimalasta Uppsalasta, mistä voidaan vuosittain ottaa talteen noin 200 000 hiilidioksiditonnia.
  • Nykyisten lentokoneiden on varmistettu lentävän enintään 50-prosenttisella SAF-polttoaineella tuotantopolusta riippuen, kun loppuosa on perinteistä lentopolttoainetta.
  • Suunniteltu vuotuinen SAF-tuotantomme, 50 000 tonnia, edistäisi vahvasti Ruotsin kansallisten fossiilivapaan lentomatkailun tavoitteiden saavuttamista ja vastaa noin 30:ä prosenttia tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavasta lentopolttoaineesta.

Lisätietoja antavat:

Magnus Kryssare, lehdistöpäällikkö, +46 (0)76-769 56 07, magnus.kryssare@vattenfall.com
Vattenfallin viestintäosasto +46 (0)8 739 50 10, press@vattenfall.com

Tietoa Vattenfallista

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on yli 100 vuoden ajan sähköistänyt teollisuutta, toimittanut energiaa koteihin ja uudistanut elämäntapaamme innovaatioiden ja yhteistyön avulla. Nyt haluamme mahdollistaa elämän ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven kuluessa. Siksi ajamme muutosta kohti kestävää energiajärjestelmää asiakkaillemme suunnatuilla, uusiutuvaan tuotantoon ja ilmastoystävällisiin energiaratkaisuihin liittyvillä aloitteilla. Yhtiöllämme on noin 20 000 työntekijää, ja toimimme pääasiassa Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Ruotsin valtio omistaa Vattenfallin. Lisätietoja: group.vattenfall.com/fi

Tietoa SAS:stä

SAS, Skandinavian johtava lentoyhtiö, jonka tärkeimpiä liikennekeskuksia ovat Kööpenhamina, Oslo ja Tukholma, lentää eri kohteisiin Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Skandinaavisen perinnön ja kestävien arvojen kannustamana SAS pyrkii maailmanlaajuisesti johtavaksi toimijaksi kestävän ilmailun alalla. Nettohiilipäästöttömyyden saavuttamiseksi sen kotimarkkinoilla vuoteen 2030 ja maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä SAS hankkii tulevina vuosina SAF-polttoaineen kasvavan osuuden osittain omana tuotantona pääliikennekeskuksissaan mutta myös suoraan lentokoneisiin polttoainetta toimittavien yritysten kautta lentokentillä, joilta käsin SAS operoi. Lisätietoja on osoitteessa www.sasgroup.net

Tietoa Shellistä

Shell on kansainvälinen energiayhtiö, jonka toiminta jakautuu tuotantoketjun alkupään, integroitujen kaasu-, uusiutuvien ja energiaratkaisujen sekä tuotantoketjun loppupään kesken. Teemme yhteistyötä päästöjen vähentämiseksi asiakkaiden, yritysten ja muiden kanssa, myös toimialoilla, joilla hiilipäästöjen vähentäminen on vaikeaa, kuten ilmailu, kuljetus, maanteiden rahtikuljetukset ja teollisuus. Shell pyrkii tuottamaan noin 2 miljoonaa tonnia SAF-polttoainetta vuoteen 2025 mennessä, ja vuoteen 2030 mennessä se pyrkii hankkimaan vähintään 10 prosentin osuuden maailmanlaajuisesta lentopolttoaineiden myynnistä SAF-polttoaineena.

Tietoja LanzaTechistä

LanzaTech hyödyntää biologian ja big datan voimaa ilmastolle turvallisten materiaalien ja polttoaineiden kehittämiseksi. LanzaTech on kehittänyt ympäristön, joka muuntaa jätehiiltä uusiksi jokapäiväisiksi tuotteiksi, jotka muuten tulisivat uusista fossiilisista luonnonvaroista. LanzaTechin ensimmäinen kaupallisen mittakaavan kaasun käymislaitos on tuottanut yli 27 miljoonaa gallonaa etanolia, mikä vastaa yli 130 000 metrisen hiilidioksiditonnin pitämistä poissa ilmakehästä. Lisää laitoksia on rakenteilla eri puolilla maailmaa. Lisätietoja on osoitteessa www.lanzatech.com.

 

Katso myös

Vattenfallille jälleen huippupalautetta kestävän kehityksen työstä

Vattenfallin kestävyystulos saa jälleen korkeimman arvosanan – platinaa – johtavan kestävän kehityksen arvioijan EcoVadisin luokituksessa. Palkinto vahvistaa Vattenfallin asemaa yhtenä enite...

Lue koko artikkeli
GE Hitachi BWRX-300 - Fermi Energian referenssireaktori teknologiaan. Lähde: Fermi.ee
Lähde: Fermi.ee

SMR voi edustaa ydinvoiman tulevaisuutta

Pienistä modulaarisista ydinreaktoreista (Small Modular Reactor, SMR) on tulossa yhä ilmeisempi vaihtoehto tulevaisuuden ydinvoimassa. Mitkä ovat niiden edut? Miltä kehitys näyttää? Miten ni...

Lue koko artikkeli
Andreas Regnell, Vattenfall ja Frans Timmermans, Euroopan komission varapuheenjohtaja HYBRITin pilottilaitoksen edessä Luulajassa.

HYBRIT saa tukea EU:n innovaatiorahastolta

HYBRIT-hanke saa EU:n innovaatiorahastolta yhteensä 143 miljoonan euron tuen vetypohjaisen raudan ja teräksen valmistuksen demonstrointiin teollisessa ja kaupallisessa mittakaavass...

Lue koko artikkeli