Vattenfall sai kutsun EU:n vety-konferenssiin

Mikael Nordlander, portfolio manager Vattenfall R&D

Hei Mikael Nordlander,
... joka on kutsuttu EU:n konferenssiin muiden energia- ja teollisuuden alojen korkean tason edustajien kanssa keskustelemaan siitä, miten kestävästi tuotettua vetykaasua voidaan valmistaa, varastoida ja käyttää energiajärjestelmän muuttamiseen ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseen Euroopassa.

Miksi sinut kutsuttiin?

"Tämä johtuu osittain siitä, että Hybrit-projektissa fossiilittoman teräksen osalta tehty työ onnistui ja sai osakseen huomiota. Kun asianomaisten toimialojen edustajat sitten kokoontuivat puhumaan ratkaisuista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, meidän katsottiin olevan osa tätä ryhmää. Vattenfallin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan johtajana olen ollut mukana Hybrit-hankkeessa jo sen varhaisessa vaiheessa, ja olen myös ollut tutustumassa useisiin muihin projekteihimme, joiden avulla voimme auttaa teollisuutta siirtymään pois fossiilisista polttoaineista", kertoo Mikael Nordlander.

Onko vetykaasu ratkaisu Euroopan ilmastokysymyksiin?

"Sanoisin, että vetykaasu voi olla osa ratkaisua, mutta ei koko ratkaisu, eikä kaikilla yhteiskunnan aloilla. Tietyissä tapauksissa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen vihreällä sähköllä on hyvä ratkaisu. Eri maissa vallitsevat kuitenkin erilaiset olosuhteet. Tosiasia on, että useimmilla mailla ei ole vieläkään samaa mahdollisuutta vihreään sähköntuotantoon kuten vaikkapa Ruotsilla. Siksi on tärkeää, että EU näkee vetykaasun yhtenä monista keinoista fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi."

Vattenfall on mukana useissa merkittävissä vetykaasun valmistusta ja teollisuuden sähköistystä koskevissa yhteistyöhankkeissa. Mitä näille hankkeille kuuluu?

"Hybrit-projektissa rakennamme parhaillaan pilottilaitosta SSAB:n Luulajassa sijaitsevaan terästehtaaseen, ja se otetaan käyttöön kesällä 2020. Meillä on myös yhteinen projekti Preemin kanssa, jossa haluamme auttaa heitä käyttämään vetykaasua fossiilittoman polttoaineen, lähinnä dieselin, tuotantoon. He suunnittelevat nyt vetykaasutehdasta, josta tulee Euroopan suurin. Autamme myös Cementaa sähköistämään toimintojaan vähähiilisen sementin valmistuksessa. Lisäksi tarkastelemme mahdollisuuksia auttaa muun tyyppisiä teollisuudenaloja muuttamaan tuotantoaan. Tähän liittyy erittäin jännittävä käynnissä oleva konsepti, joka voi mullistaa muovinvalmistuksen."

Mikael Nordlanderin lisäksi kutsun konferenssiin sai BA Windin liiketoiminnan kehityksestä vastaava Oliver Weinmann.

Lyhyesti

Tämä korkean tason energiakonferenssi pidetään Linzissä Itävallassa 17. syyskuuta, ja se kokoaa EU:n ja kansallisen tason edustajat politiikasta ja sidosryhmistä keskustelemaan vetyenergian roolista energia-alalla. Linz isännöi seuraavana päivänä EU:n energiaministerien kokousta.

Lue lisää konferenssista (englanniksi)

 

Katso myös

Preemin lippu

Vattenfallin ja Preemin tavoitteena fossiilittoman vedyn tuotanto

Vattenfallin ja Preemin yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa fossiilitonta vetyä biopolttoaineen tuotantoa varten, on alkamassa uusi vaihe. Nyt selvitetään m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vuori ja järvi.

Vattenfallille jälleen tunnustusta johtavan aseman ottamisesta ilmastonmuutoksen suhteen

Vattenfall on jo toisena peräkkäisenä vuonna saanut parhaan arvosanan ”A” Carbon Disclosure Project (CDP) -nimiseltä, ympäristöasioiden avoimuuteen ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Tuulipuisto Storrotliden

Vattenfallilta fossiilitonta energiaa Microsoftin datakeskuksiin Ruotsissa 24/7

Vattenfall aloittaa fossiilittoman energian toimittamisen Microsoftin kolmeen datakeskukseen Ruotsissa vuoden 2021 aikana.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']