Vattenfall seisoo Ukrainan rinnalla

Viime viikolla Euroopassa puhkesi sota. Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg kommentoi tilannetta seuraavasti:

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_F3A1401_landscape.jpg

Anna Borg, miten reagoit Venäjän invaasioon Ukrainassa?

Kyseessä on selvä kansainvälisen oikeuden rikkomus, ja Euroopalla on nyt edessään pahin geopoliittinen tilanne toisen maailmansodan jälkeen. Olin toivonut, kuten useimmat muutkin, että viime kuukausien aikana kehittynyt kriisi ei olisi mennyt näin pitkälle. Meneillään on kammottava tragedia. Sotaa käydään Euroopan maaperällä, enkä osaa edes kuvitella ukrainalaisten tuntemaa pelkoa ja tuskaa. Seisomme heidän rinnallaan näinä vaikeina hetkinä.

Monilla yhtiössämme on läheiset suhteet Ukrainaan ja heillä on siellä perhettäkin, joten erityisesti he ovat ajatuksissani.

Mitä Vattenfall tekee nyt?

Tämän konfliktin kehittymistä on vaikea ennustaa. Seuraamme tilannetta mahdollisimman tarkasti ja arvioimme jatkuvasti sen vaikutuksia yritykseemme ja asiakkaisiimme. Suhtaudumme vakavasti tilanteen liiketoiminta- ja turvallisuusvaikutuksiin. Ryhdymme järjestelmällisesti toimenpiteisiin ja arvioimme riskejä energiantuotannon, sähkönjakelun ja IT-turvallisuuden takaamiseksi.

Lopetetaanko liiketoimet venäläisten yritysten kanssa?

Meillä on liikesuhteita useiden venäläisten vastapuolten kanssa, joilta hankimme polttoaineita tai joiden kanssa käymme kauppaa energian tukkumarkkinoilla.

Ydinpolttoaineiden osalta Vattenfall on päättänyt, että toistaiseksi ydinpolttoaineen toimituksia ei suunnitella Venäjältä ydinvoimaloihimme, emmekä myöskään tee uusia tilauksia Venäjältä. Sen sijaan olemme varmistaneet vaihtoehtoiset ydinpolttoainetoimitukset ja näin turvanneet ydinvoimaloidemme sähköntuotannon.

Hiilen osalta ryhdymme toimiin hankintaportfoliomme hajauttamiseksi entisestään.

Vattenfallilla ei ole pitkäaikaisia kaasusopimuksia venäläisten vastapuolten kanssa. Ostamme maakaasua yksittäisistä kaupan keskuksista, joissa käydään kauppaa koko Euroopan tarjonnalla. 40 prosenttia Euroopassa myydystä maakaasusta tulee Venäjältä. Muita keskeisiä toimittajamaita ovat Norja ja Alankomaat, ja lisäksi Eurooppaan tulee kasvava määrä LNG-toimituksia.

Noudatamme tietysti kaikkia mahdollisia Venäjälle asetettuja lisäpakotteita, joilla on vaikutusta Vattenfalliin.

Mitä suurimpia liiketoimintariskejä Vattenfallille aiheutuu sodan vuoksi?

Yleisesti ottaen tilanteen aiheuttama maailmanlaajuinen epävarmuus ja arvaamattomuus ei tietenkään ole hyvä asia, emmekä tiedä, miten tämä päättyy. Siksi valmistaudumme nyt erilaisiin skenaarioihin kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla, jotka mainitsin aiemminkin.

Energian hinta voi nousta. Optimointi- ja kaupankäyntitoimillamme pyrimme vähentämään tätä riskiä.

Toinen riski liittyy korvaaviin toimituksiin. Jos Venäjän kaasutoimituksia ei enää tule Euroopan markkinoille, riittävän kaasun turvaamiseksi Euroopassa on käytettävä muita lähteitä. Tämä koskee myös muita polttoaineita, kuten hiiltä.

Kolmanneksi on vastapuoliriski. Tällä hetkellä emme pysty määrittämään vaikutusta vastapuoliin, joiden kanssa Vattenfall toimii, ja seuraamme asiaa tarkasti.

Miten sota vaikuttaa energian hintoihin tukkumarkkinoilla ja mitä odotat tapahtuvan jatkossa?

Venäjän invaasio tuo raaka-ainemarkkinoille epävarmuutta, ja lähes kaikkien kaasusopimusten hinnat ovat nousseet huomattavasti viime viikon torstaista lähtien. Markkinoilla on odotettavissa epävakautta. Kehitys riippuu myös ilmoitetuista Venäjän vastaisista pakotteista.

Nousevatko myös asiakkaiden hinnat?

Vaikka tukkumarkkinoiden energiahinnat ovat nousussa, se ei välttämättä tarkoita, että asiakkaiden energiamaksut nousisivat. On liian varhaista arvioida, miten tilanne kehittyy ajan myötä. Jos kaasun hinta kuitenkin pysyy korkeana pitkään, asiakkaiden energian hinta todennäköisesti nousee.

Esimerkiksi Alankomaissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa miljoonat asiakkaat tarvitsevat kaasua kotiensa lämmittämiseen. Riittävätkö kaasuvarastot?

Eurooppalaisissa varastoissa on riittävästi kaasua tämänhetkisten sääennusteiden mukaiseen talvikauden kysyntään. Jossakin vaiheessa kesän mittaan Euroopassa tulee tarve alkaa täydentää varastoja, mikä voi olla vaikeampaa, jos ratkaisua ei löydy.

Katso myös

Vattenfallin vastuullisuuspäällikkö Annika Ramsköld.

Kommentti Ruotsin Yleisradion tekemään julkaisuun aurinkosähkötuotannosta Kiinassa

"Kaikki pakkotyön muodot ovat tuomittavia eikä niitä voida hyväksyä. Vattenfallille on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että käytössämme olevia tuotteita ja materiaaleja valmistetaan kestävä...

Lue koko artikkeli
Torbjörn Wahlborg, Tuomo Hatakka, Annika Viklund

”Annamme teille tukemme. Lupaamme tehdä enemmän.”

Vastauksena käynnissä oleviin maailmanlaajuisiin mielenosoituksiin Vattenfall tuomitsee rasismin ja sitoutuu jatkamaan sekä tehostamaan keskittymistään toimintojen monimuotoisuuteen ja ihmis...

Lue koko artikkeli
Delfiini

Vattenfall tekee töitä delfiinien puolesta Tanskassa

Tanskassa epäiltiin, että Vesterhav North -tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden paalutustyöt saisivat pienen delfiinikannan poistumaan alueelta. Delfiinit eivät kuitenkaan ole poistuneet aluee...

Lue koko artikkeli