Vattenfall tukee EU-komission ehdotusta päästötavoitteiden tiukentamisesta

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen selitti vuotuisessa "linjapuheessaan", että EU:n tulevan vuoden prioriteetteihin sisältyy kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteen suurentaminen 40 prosentista 55 prosenttiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Huomiota herättäneessä kirjeessä komissiolle Vattenfall ja noin 170 muuta suuryritystä tukevat tätä ehdotusta.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Magnus_Hall_191008_03-(1).jpg

Magnus Hall, Vattenfallin toimitusjohtaja

"Vattenfallilla on kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle fossiilipohjaisesta tuotannosta luopumalla ja auttamalla samalla asiakkaita ja tavarantoimittajia omien päästöjensä vähentämisessä. Toivotamme siksi tervetulleeksi Euroopan komission ja sen puheenjohtajan ehdotuksen päästövähennystavoitteen tiukentamisesta 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä", sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall, joka on yksi kirjeen allekirjoittaneesta 170 yritysjohtajasta.

Euroopan komissiolle osoitetussa kirjeessä, joka lähetettiin vain muutama päivä ennen Ursula von der Leyenin puhetta, yritysjohtajat kirjoittavat, että "EU:n osoittama johtajuus, mukaan lukien Pariisin sopimuksen jatkuva tukeminen ja asetettujen kansallisten osuuksien päivittäminen tavoitteen – maapallon lämpenemisen korkeintaan 1,5 asteella – saavuttamiseksi voi rohkaista myös muita maita samaan." Kirje lähetettiin European Corporate Leaders Groups (GLC Europe) -organisaation puitteissa, jonka johtoajatuksena on "Business leadership for a climate neutral economy".

Mahdollisuus vihreään elpymiseen

"Näemme tiukennetut päästötavoitteet EU:n ja eurooppalaisten yritysten tilaisuutena panostaa vihreään elpymiseen. Talouskriisi tuo mukanaan riskin energia-alan muutoksen prioriteetin heikentymisestä. Siksi on tärkeää, että Euroopan laajat toimet talouden elvyttämiseksi ja EU:n talouden 750 miljardin suuruinen elvytyspaketti yhdistetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisiin toimiin", toteaa Magnus Hall.

Vattenfallin lisäksi kirjeen taakse on asettunut muitakin energiayhtiöitä, kuten EDF, Enel, E.ON, Fortum, RWE, Statkraft ja Ørsted, samoin kuin teollisuusyrityksistä mm. Astra Zeneca, Electrolux, H&M, IKEA, Nestlé, SSAB, Stora Enso ja Volvo Group.

Von der Leyenin unionille pitämän puheen yhteydessä Euroopan komissio esitteli myös yksityiskohtaisen vaikutusarvioinnin, joka sisälsi skenaarioita kasvihuonekaasupäästöistä EU:n alueella ja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla vuoteen 2050 saakka. Se osoittaa, että ilmastotavoitteen tiukentaminen kasvihuonekaasujen vähentämiseen 55 prosentilla nykyisen 40 prosentin tavoitteen sijaan vuoteen 2030 mennessä, tärkeänä askeleena kohti ilmastoneutraalia taloutta EU:ssa viimeistään vuoteen 2050 mennessä, on sekä tarpeellinen että saavutettavissa.

Asiakirjasta tulee tärkeä lähtökohta Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston jatkuvissa neuvotteluissa EU:n ensimmäisestä ilmastolaista. Pariisin sopimuksen mukaan EU:n ja muiden maailman maiden on ilmoitettava uusista ja kunnianhimoisemmista ilmastotavoitteista YK:lle viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lue lisää Vattenfallin tiestä kohti fossiilitonta elämää

Katso myös

Preemin lippu

Vattenfallin ja Preemin tavoitteena fossiilittoman vedyn tuotanto

Vattenfallin ja Preemin yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa fossiilitonta vetyä biopolttoaineen tuotantoa varten, on alkamassa uusi vaihe. Nyt selvitetään m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Tuulipuisto Storrotliden

Vattenfallilta fossiilitonta energiaa Microsoftin datakeskuksiin Ruotsissa 24/7

Vattenfall aloittaa fossiilittoman energian toimittamisen Microsoftin kolmeen datakeskukseen Ruotsissa vuoden 2021 aikana.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']