Vattenfall valtasi Times Squaren

Kiinnostus Vattenfallin ensimmäistä vihreää joukkovelkakirjaa kohtaan oli valtaisa. Summa, 500 miljoonaa euroa, joka vastaa runsasta 5 miljardia kruunua, on korvamerkitty sijoitettaviksi uusiutuvaan energiaan ja ilmastoälykkäisiin ratkaisuihin.

20190613-Vattenfall-ext.jpg

Sijoitukset jakautuvat neljään vihreään kategoriaan ja vahvistavat Vattenfallia sen pyrkiessä fossiilittomaan elämään yhden sukupolven kuluessa. Joukkovelkakirja on noteerattu Nasdaqissa, joka tiedotti tapahtumasta valotaululla New Yorkin Times Squarella perjantaina 14. kesäkuuta.

ppt_Anna-Borg-ext.jpg

Vattenfallin talousjohtaja Anna Borg kommentoi vihreää joukkovelkakirjaa.

Miksi vihreä joukkovelkakirja juuri nyt?

– Meillä on edessä suuria investointeja lähitulevaisuudessa. Tänä ja ensi vuonna investoimme 56 miljardia kruunua. Suurin osa sijoituksista tehdään tavalla tai toisella uusiutuviin tai kestäviin ratkaisuihin. Meillä on itse asiassa ollut puitteet vihreälle joukkovelkakirjalle jo vuodesta 2016, ja nyt olimme valmiit painamaan nappia. Laskemalla liikkeeseen vihreän joukkovelkakirjan tarjoamme sijoittajille mahdollisuuden tukea meitä uusiutuvassa tuotannossa ja ilmastoälykkäissä energiaratkaisuissa mahdollistaaksemme fossiilittoman elämän yhden sukupolven kuluessa.

Mihin rahat käytetään?

– Vihreä joukkovelkakirja on puitekehys, jonka avulla rahat, jotka nyt on haettu markkinoilta, voivat mennä neljään sijoituskategoriaan. Ensimmäinen niistä on uusiutuva energia ja siihen liittyvä infrastruktuuri, kuten esimerkiksi merituulivoima. Toinen kategoria muodostuu energian käytön tehostamisesta asiakkaiden tiloissa tai energian talteenoton muodossa. Kolmas kategoria on kuljetusten ja lämmityksen sähköistäminen, esimerkiksi sähköautojen vaatima infrastruktuuri. Neljäs kategoria on teollisuusprojektit.

Kiinnostiko vihreä joukkovelkakirja?

– Kiinnostus on ollut uskomattoman suurta. Parin tunnin sisällä tilauskirjan avaamisesta se oli jo ylimerkitty, mikä laski joukkovelkakirjalainan korkoa. Tämä on hyvä ja tärkeä näyttö siitä, että olemme oikealla tiellä sekä strategisesti että taloudellisesti, Anna Borg sanoo.

Katso myös

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Preemin lippu

Vattenfallin ja Preemin tavoitteena fossiilittoman vedyn tuotanto

Vattenfallin ja Preemin yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa fossiilitonta vetyä biopolttoaineen tuotantoa varten, on alkamassa uusi vaihe. Nyt selvitetään m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Tuulipuisto Storrotliden

Vattenfallilta fossiilitonta energiaa Microsoftin datakeskuksiin Ruotsissa 24/7

Vattenfall aloittaa fossiilittoman energian toimittamisen Microsoftin kolmeen datakeskukseen Ruotsissa vuoden 2021 aikana.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']