Tuulivoimapuisto Rusfors. Valokuvaaja: Robin Berg

Vattenfallin vuoden 2017 tulos positiivinen

Vuoden 2017 vuosikertomus osoittaa, että Vattenfallin suunta on oikea. "Olemme nykyisin monella eri tapaa uudistunut yritys", kommentoi Vattenfallin konsernijohtaja Magnus Hall tulosraporttia.

Vattenfallin konsernijohtaja Magnus Hall ja rahoitusjohtaja Anna Borg.

Vattenfallin konsernijohtaja Magnus Hall ja rahoitusjohtaja Anna Borg.

Vattenfallin vuoden 2017 tulos verojen jälkeen oli lähes 10 miljardia Ruotsin kruunua. Tämä oli ensimmäinen voitollinen vuosi vuoden 2012 jälkeen.

Toisaalta liikevaihto laski hieman ja oli 3 prosenttia vuoden 2016 vastaavia lukuja pienempi.

Tärkeitä askelia kohti fossiilitonta energiaa

Magnus Hall kertoo erittäin positiivisesta ja tapahtumarikkaasta vuodesta:

– Vuosi 2017 oli Vattenfallille käännekohta monessa eri suhteessa. Otimme monia tärkeitä askeleita kohti fossiilitonta tavoitettamme sekä investoimalla uusiutuviin energiamuotoihin että innovatiivisten kumppanuuksien avulla. Olemme myös voineet nähdä, miten tulos on vakautunut vuoden mittaan samalla, kun esimerkiksi Ruotsin energiasopimus on pienentänyt toimintamme riskiä. Nyt voimme vuosikertomuksemme esittelyn yhteydessä sanoa olevamme monin eri tavoin uudistunut yritys, hän sanoo.

Vattenfallin rahoitusjohtaja Anna Borg luonnehtii uudistunutta Vattenfallia seuraavasti:

– Olemme luvanneet olla fossiilittomia yhden sukupolven kuluessa. Se ei ole pelkkää sanahelinää, vaan todellinen tavoitteemme. Investoimme enemmän uusiutuvaan energiaan, kuten aurinko- ja tuulivoimaan sekä verkkomme suorituskykyyn, ja kehitämme myös uusia hajautettuja ratkaisuja asiakkaillemme. Meidän on kuitenkin edelleen kehitettävä tapaamme työskennellä nopeasti ja joustavasti voidaksemme jatkaa etenemistämme tällä positiivisella tiellä, hän kertoo.

Pitkästä aikaa voitollinen tulos

Asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten määrä kasvoi vuoden aikana yhteensä 360 000:lla ja varsinaisen liiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 21,7 miljardista 23,3 miljardiin Ruotsin kruunuun. Vuoden tulos verojen jälkeen nousi edellisvuoden noin kahden miljardin kruunun tappiosta tämänvuotiseen 9,6 miljardin Ruotsin kruunun voittoon.

Tämä tarkoittaa, että Vattenfall voi maksaa osinkoa omistajalleen, Ruotsin valtiolle, jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen.

– Voitollinen tuloksemme mahdollistaa osingon maksamisen omistajalle, Ruotsin valtiolle. Se on hyvä asia, sillä yrityksen tarkoitus on maksaa osinkoja riippumatta siitä, onko se yksityinen vai valtion omistama. Hallituksemme on ehdottanut jaettavan osingon määräksi 2 miljardia kruunua, ja huhtikuussa kokoontuva yhtiökokous voi ottaa siihen kantaa, sanoo Magnus Hall.

Kasvanut tuotanto

Monet eri seikat vaikuttivat tuloksen paranemiseen. Erittäin tärkeä tekijä oli ydinvoiman korkea tuotanto – viisi miljardia kilowattituntia (5 TWh) viime vuotta enemmän. Ydinvoiman tehoveron alentaminen paransi tulosta 1,3 miljardia kruunua.

Myös vesivoiman tuotanto on lisääntynyt 0,8 TWh (800 miljoonaa kWh), lähinnä aiempaa suurempien vesimäärien vuoksi.

Tuulivoimatuotannon luvut ovat erittäin vahvoja – tulos kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi 0,9 miljardista kruunusta 2,1 miljardiin kruunuun. Kasvu aiheutui pääasiassa useiden uusien tuulipuistojen perustamisesta, esimerkiksi Pen y Cymoedd Walesissa ja Sandbank Saksan Pohjanmeren rannikolla. Yhteensä Vattenfallin tuulivoiman tuotanto oli 7,6 TWh.

Fossiiliton strategia kannattaa

Myös sähkönjakelun tulos oli hyvä: varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi 6,1 miljardiin kruunuun. Samalla investoinnit Ruotsin sähköverkkoon kasvoivat 3,8 miljardista 4 miljardiin kruunuun.

Myös Customers & Solutions -liiketoiminta-alue oli kasvusuunnassa, joskaan kasvu ei ollut suurta: varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi 100 miljoonaa kruunua 1,9 miljardiin kruunuun.

Myös Business Area Heat -liiketoiminta-alueen varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi, 3,2 miljardista 3,4 miljardiin kruunun.

– Olen todella ylpeä Vattenfallin viime vuoden tuloskunnosta. Tuloksesta ilmenee, että voimakas keskittyminen asiakkaaseen ja tavoite fossiilittoman tuotannon saavuttamisesta yhden sukupolven kuluessa – yhdessä kustannusten hallinnassa pitämisen kanssa – johtaa oikeaan suuntaan ja alkaa tuottaa tulosta, sanoo Magnus Hall.

Tehokkaammin tulevaisuuteen

Tuloksen paraneminen ei kuitenkaan tarkoita, että vaara olisi täysin ohi, sillä kustannukset ovat edelleen hyvin suuret, erityisesti hallinnossa.

– Emme voi jäädä lepäämään laakereilla. Meidän on päinvastoin jatkettava tulevaisuuteen valmistautumista ja työskenneltävä tehokkaasti työtapojemme parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä alennettava kustannuksiamme ja parannettava tehokkuuttamme. Eräs tähän tavoitteeseen pyrkivä konkreettinen toimenpide on esikunta- ja tukitoimintojemme tarkistaminen; tavoitteena 2 miljardin kruunun säästö. Ruskohiilitoiminnan ulkoistaminen pienensi yrityssalkkuamme huomattavasti, ja koko yrityksen sopeuttaminen on tärkeää kilpailukykymme säilyttämiseksi, sanoo Anna Borg.

Lisätietoja niin kutsutun GOLF-projektin puitteissa saavutetuista säästöistä odotetaan maaliskuun lopulla.

Katso Vattenfallin konsernijohtaja Magnus Hallin ja rahoitusjohtaja Anna Borgin videohaastattelu tästä (englanniksi, uusi ikkuna)

Katso myös

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Preemin lippu

Vattenfallin ja Preemin tavoitteena fossiilittoman vedyn tuotanto

Vattenfallin ja Preemin yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa fossiilitonta vetyä biopolttoaineen tuotantoa varten, on alkamassa uusi vaihe. Nyt selvitetään m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Tuulipuisto Storrotliden

Vattenfallilta fossiilitonta energiaa Microsoftin datakeskuksiin Ruotsissa 24/7

Vattenfall aloittaa fossiilittoman energian toimittamisen Microsoftin kolmeen datakeskukseen Ruotsissa vuoden 2021 aikana.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']