Skip to content Päänavigaatioon

Ranska voi olla Vattenfallin seuraava tuulivoimamarkkina-alue

Vattenfall on ottamassa uusia askeleita Euroopan tuulivoimamarkkinoille muodostamalla liittouman ranskalaisen Dunkerquen merituulivoimapuiston tarjouksen valmistelua varten.

Vattenfallin kumppanit Dunkerque-tuulivoimaprojektissa ovat Caisse des Dépôts et Consignations, ranskalainen julkinen rahoituslaitos, jolla on monen vuoden kokemus erilaisten projektien, mukaan lukien merituulivoimaloiden, rahoittamisesta, sekä WPD, saksalainen tuulivoiman kehittäjä, jolla on vankka asema Ranskan markkinoilla.

”Ranska on erittäin kiinnostava markkina-alue Vattenfallin tuulivoimaoperaatioille. Jalansijan saaminen siellä auttaa meitä lujittamaan asemaamme johtavana maailmanlaajuisena merituulivoiman kehittäjänä. Samalla voimme ottaa jälleen yhden askeleen tavoitteessamme luopua kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä yhden sukupolven aikana. Vahvempi tuulivoimaläsnäolo vahvistaa myös sähköliiketoimintaamme Ranskassa,” sanoo Gunnar Groebler, Senior Vice President ja tuulivoimaliiketoiminnan johtaja.

Ympäristöajattelu tärkeä kriteeri

Kymmenen yhtiötä, Vattenfall mukaan lukien, valittiin projektiin, jonka koko on 250–750 MW, esikarsintavaiheessa toukokuussa 2017.

Tarjouskilpailun dialogivaihe, jonka aikana osallistuvilla yhtiöillä on ollut keskustelutapaamisia Ranskan valtion edustajien kanssa, on edennyt hyvin. Dialogivaiheen jälkeen yhtiöt valmistelevat tarjouksensa käyttämällä Ranskan valtion suorittamia tutkimuksia. Nämä kattavat tuulivoimapuiston tekniset tiedot ja lisäksi käytettävissä on ympäristö- ja teknisiä tutkimuksia.

Tarjoukset arvioidaan viime kädessä kolmen kriteerin perusteella: hinta, tuulivoimavyöhykkeen optimointi sekä ympäristönäkökohdat. Voittaja julkistettaneen vuoden 2018 toisella puoliskolla.

LYHYESTI

Vattenfallilla on tuulivoimatuotantoa Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Tanskassa ja Saksassa, sekä maalla että merellä. Niiden yhteinen tuotanto oli lähes 7,8 terawattituntia vuonna 2017 (5,8 TWh vuonna 2016), joka jakautui yli 1 000 tuuliturbiinin kesken. Vattenfall suunnittelee sijoittavansa 1,5 miljardia euroa uusiutuvan energian tuotantoon, lähinnä tuulivoimaan, vuosina 2017–2018. Vattenfall on toiminut Ranskan sähkömarkkinoilla vuodesta 2000.

Lisätietoja: Vattenfall-konsernin lehdistöpäivystys puh. +46 8 739 50 10

Katso myös

Vattenfallin tuulipuisto Stor-Rotliden

Vattenfall investoi noin 3,5 miljardia Ruotsin kruunua Pohjois-Ruotsiin sijoitettaviin 84 ...

Uutinen
Tuulipuisto Horns Rev 3. Valokuvaaja: Jes Larsen

Vattenfall on saanut luvan ensimmäiselle ilman tukia rakennettavalle tuulivoimapuistolle A...

Uutinen

Kuvat

Lataa kuvat täältä.

Tilaa

Tilauksen tyyppi

Aiheeseen liittyvää

Vattenfall lyhyesti

Vattenfall Suomessa

Uutisarkisto

Fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana

Sosiaalinen media

Facebook - Vattenfall Suomi

Twitter – Vattenfall Suomi

Vattenfall Instagram

Vattenfall LinkedIn

Download list