Vettä. Valokuvaaja: Elisabeth Redlig
Tarina

Vesi on hänen elementtinsä

- Vesi on kiehtonut minua lapsesta saakka. Ajatellaan vaikka puroja, ne lähtevät ylhäältä ja putoavat alaspäin. Saatoin katsoa veden virtausta pitkiäkin aikoja. Lapsuudessani mökillä Porvoon saaristossa halusin aina istua veneen nokassa ja katsoa alas veteen ja ihmetellä mitä kaikkea siellä näkyi. Suomessa on paljon järviä, ja uskoisin, että jokaisella suomalaisella on oma erityissuhteensa veteen ja vesistöön.

Marja Rankila, Vattenfallin vesivoiman ympäristökoordinaattori Suomessa

Näin muistelee Marja Rankila, jolle vesi on edelleen tärkeä elementti. Hän nimittäin toimii Suomessa Vattenfallin vesivoiman ympäristökoordinaattorina. Vattenfallilla on Suomessa yhdeksän vesivoimalaa, ja Marjan tehtävänä on suunnitella, miten niistä kahdeksaa käytetään. Suurimman eli Pamilon voimalaitoksen "ajot" suunnitellaan Ruotsissa.

-Tehtäväni on optimoida vesivoimalaitosten käyttö siten, että tuotto on mahdollisimman hyvä vesiluvat ja säännöstelyohjeet huomioiden, hän tiivistää.

Jokaisella vesivoimalaitoksella on oma teho-virtaamasuhde, mihin vaikuttaa etenkin laitoksen putouskorkeus, toisin sanoen laitoksen yläpuolisen vedenpinnan taso verrattuna laitoksen alapuolisen vedenpinnan tasoon.

Millaisilla tehoilla ja vesimäärillä vesivoimalaitoksia tunti tunnilta käytetään, suunnitellaan aina aamupäivisin. Tuotantosuunnitelma nimittäin lähetetään aina klo 12 mennessä pohjoismaiseen sähköpörssiin Nordpooliin, joka määrittää sähkön pörssihinnat.

Vedenkorkeuksista virtaamiin

Työpäivä alkaa järvien vedenkorkeuksien kartoittamisella. Sen jälkeen pitää tutkia virtaamia ja niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Se taas vaikuttaa siihen, pitääkö järvien vedenpintaa nostaa tai laskea lisäämällä tai vähentämällä voimalaitosten virtaamia. Tämä tehdään säätämällä voimalaitosten tehoja ja ajotunteja. Kun sopiva vesimäärä on selvillä, sitä vastaavat voimalaitoksen ajotunnit sijoitetaan seuraavalle päivälle siten, että niistä saataisiin mahdollisimman hyvä tuotto. Mahdolliset huollot pitää myös ottaa suunnitelmissa huomioon.

Vuodenaikojen ja säätilan vaikutukset pitää huomioida. Jos järveen on odotettavissa vaikkapa tulvavesiä, lähtövirtaaman pitää olla suurempi kuin järveen tulevan virtaaman. Tällöin ajotunteja lisätään, ja järven vedenkorkeus alenee.

Vesivoimalla on erityinen asema sähköntuotannossa niin sanotun säätöominaisuutensa vuoksi. - Jos sähkönkulutuksen ja sähköntuotannon määrät eivät vastaa toisiaan, vesivoimalaitoksia käynnistämällä tai pysäyttämällä voidaan vaikuttaa tähän epätasapainoon, Marja selittää.

Tähän varten on erilliset ns. säätömarkkinat, ja niiden hinnat määräytyvät sen mukaan, kuinka paljon poikkeamaa on.

Kiinnostava kalatiehanke

Marjan työtehtäviin kuuluvat lisäksi monet muut vesivoimalaitoksiin, vesistöihin ja ympäristöön liittyvät asiat. Erityisen kiinnostavia tällä hetkellä ovat kaksi kalatiehanketta, joihin saatiin tukea EU:sta.

- Tämä on minun ydinosaamistani. Kenttä on laaja, ja koko ajan säilyy tuntuma, missä mennään.

Marja Rankila liputtaa vesivoiman puolesta. - Vesivoiman käytöstä ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ja se on ainoa tapa, jolla pystytään nopeasti vastaamaan kulutushuippuihin. Vesivoimalla on tärkeä rooli sähköntuotannon kokonaispaletissa.

Marja Rankila, Vattenfallin vesivoiman ympäristökoordinaattori Suomessa

Marja Rankila

  • Ikä: 38
  • Työnimike: Ympäristökoordinaattori
  • Vattenfallilla vuodesta 2010
  • Paikkakunta: Helsinki
  • Koulutus: Diplomi-insinööri, vesitalous
  • Perhe: Naimisissa, kaksi lasta
  • Harrastukset: Kuntosali, lukeminen, hyvä ruoka
Teksti Sirpa Aula

Katso myös

Kalatie. Kuvaaja: Jennie Pettersson
Mediatiedote
25.5.2020

Vattenfallin kalatie valmistui Äänekoskella

Vattenfallin omistaman Hietamankosken vesivoimalaitoksen kalatie on valmistunut.

Mediatiedote
Sustainable Brand Index 2020
Mediatiedote
24.3.2020

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin jälleen Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi

Kuluttajat ovat valinneet Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi. Sustainable...

Mediatiedote
Stornorrforsin vesivoimalaitos

Kuvapankkimme

Lataa kuvat täältä.