Energialajimme

Vattenfall investoi uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.

Vattenfall tuottaa sähköä useista energialajeista, mukaan lukien vesi, ydinvoima, tuuli, aurinko, biomassa, jätteet, hiili ja maakaasu. Luovumme vaiheittain fossiilisesta energiantuotannosta ja investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen. 

Tuulivoima

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä, joita meidän on käytettävä, jos haluamme rajoittaa ilmaston lämpenemistä ja edistää Vattenfallin pyrkimystä fossiilivapaan elämään.

Vesivoimalaitos Tuggen Ruotsissa

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian lähde.

Ydinvoimalaitos

Ydinvoimalla on merkittävä rooli yhteiskunnan sähköistämisessä fossiilittomasti.

Biomassa

Biomassalla on tärkeä rooli CO2-päästöjen pienentämisessä.

Aurinkoenergia

Aurinkopaneelien hinta on laskenut merkittävästi, ja ne ovat nyt yksi halvimmista tavoista tuottaa sähköä. Aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön osuus kasvaa ydinmarkkinoillamme ja maailmalla.

Lämpövoimalaitos Uppsalassa

Jätteitä voidaan kaatopaikalle viemisen sijaan käyttää polttoaineena.

Voimalaitos Diemen

Toimitamme maakaasua yli 1,7 miljoonalle loppukuluttajalle.

Hiili

Olemme luopuneet erittäin suuresta osasta hiilen polttoainekäyttöä.