Onze vooruitgang naar een fossielvrij leven

De continue stroom aan negatieve berichtgeving over het klimaat kan lastig zijn om mee om te gaan en je ‘nietig’ doen voelen bij de enorme uitdaging die voor ons ligt. Daarom brengen we nu een rapport uit dat laat zien hoe belangrijk het is de klimaatdiscussie in evenwicht te brengen en onderstrepen we de positieve vooruitgang die we boeken.

We hebben een evenwichtige klimaatdiscussie nodig

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Om dat te realiseren, moeten we inzicht hebben in hoe klimaatverandering en de discussie eromheen ons beïnvloeden. Daarom hebben we een enquête gehouden in onze zeven markten. Onze bevindingen laten zien dat we duidelijk worden beïnvloed door klimaatverandering. Vooral door hoe nieuwsmedia en sociale media sterk focussen op de ernst van het probleem. En onze laatste, maar belangrijkste bevinding, wijst erop hoe demotiverend het is geworden om actie te ondernemen ten gunste van het klimaat, vanwege de negatieve focus van de discussie. Het voelt soms zinloos iets te ondernemen, want het maakt toch niet veel uit. Een evenwichtiger discussie over klimaatverandering kan ons daadwerkelijk inspireren om klimaatslimmer te leven.

We hebben ons voorgenomen meer te laten zien van de positieve vooruitgang die we boeken bij het bereiken van ons doel: een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. In onze communicatie doen we verschillende uitspraken over hoe we fossiele brandstoffen afbouwen en vervangen voor fossielvrije energie. We geven hier een aantal concrete voorbeelden van de stappen die we nemen naar een fossielvrij leven en gaan dieper in op ieder ‘proofpoint’. We vinden het belangrijk te laten zien dat er positieve vooruitgang wordt geboekt, ook al voelt dat soms niet zo.

Lees meer over hoe fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk wordt:

Proofs

Fossielvrij staal is realiteit dankzij HYBRIT

Steenkool is al meer dan honderd jaar een essentieel onderdeel van de staalproductie. Tegenwoordig is het een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. Een samenwerking met staalproducent SSAB, mijnbouwbedrijf LKAB en Vattenfall heeft geresulteerd in een joint venture, genaamd HYBRIT. Het doel van HYBRIT is om de bestaande staalproductie te transformeren en een nieuwe, fossielvrije methode te implementeren, zonder steenkool. Indien op volledige schaal geïmplementeerd, kan HYBRIT de CO2-uitstoot van Zweden met 10% en die van Finland met 7% verminderen.

Lees hier meer over HYBRIT

Bouwen van het grootste oplaadnetwerk in Noord-Europa: InCharge

We willen de transitie naar elektrisch rijden versnellen. Daarom streven we naar elektrificatie van de maatschappij als een instrument om klimaatverandering tegen te gaan. Samen met onze partners hebben we een van de grootste oplaadnetwerken in Noord-Europa gebouwd: InCharge. Tegenwoordig is InCharge gevestigd in Nederland, Zweden, Duitsland en het VK. Binnenkort komen er meer markten bij.

Lees hier meer over ons oplaadnetwerk

Windenergie wordt efficiënter dan fossiele brandstoffen

We leven in een tijd van verandering. Doordat de samenleving erop inzet om klimaatverandering aan te pakken, blijft de markt voor duurzame energieopwekking groeien. Windenergie alleen levert nu al 15% van de Europese energieproductie. De energiesector heeft een omslagpunt bereikt. Tegenwoordig zijn wind- en zonne-energie de goedkoopste vormen van energieopwekking en is windenergie een van de belangrijkste energiebronnen geworden om CO2-uitstoot tegen te gaan.

Lees hier meer over windenergie

Nieuwe bouwmethoden die 80% van de CO2-uitstoot verminderen

Om de CO2-uitstoot te verminderen, moeten we nieuwe bouwmethoden ontwikkelen. De ‘Wood Hybrid’-methode combineert recyclebaar hout met beton. Hierdoor kan de CO2-uitstoot binnen de bouw tot 80% worden verminderd in vergelijking met conventionele bouwmethoden met gewapend beton. De energie wordt geleverd door drie warmtekrachtkoppelingseenheden en de hoeveelheid beton wordt tot een minimum beperkt. Het gebruik van hout helpt ook bij het creëren van een gezond binnenklimaat.

Lees hier meer over de ‘Wood Hybrid’-bouwmethode

Efficiënte huizen die energie opwekken voor hun buren

Tegenwoordig kunnen huizen zo efficiënt zijn, dat ze voorzien in de eigen energiebehoeften én in die van de buren. Vattenfall levert haar klanten oplossingen voor duurzame en efficiënte energieopwekking en energiezuinig verbruik. In Nederland bieden we ook een marktplaats voor het delen van energie: Powerpeers.

Lees hier meer over energiezuinige woningen

Fossielvrije verwarming voor circa 360.000 huizen in Berlijn

Het fossielvrij opwarmen van huizen is nu realiteit. Vattenfall heeft de grootste Power-to-Heat-installatie van Europa aangesloten op het stadsverwarmingsnet van de elektriciteitscentrale Reuter West in Berlijn. Het doel is om warmte, opgewekt uit een elektriciteitsoverschot uit duurzame energiebronnen, te produceren en op te slaan. Dit maakt fossielvrije verwarming mogelijk van verschillende huizen in Berlijn.

Lees hier meer over fossielvrije warmte

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall neemt aanlegsteiger IJmuiden in gebruik voor bouw en onderhoud van offshore windpark Hollandse Kust Zuid

Op donderdag 10 juni 2021 vond de officiële oplevering plaats van de steiger die Vattenfall zal gebruiken voor het vervoer van personen en klein materieel tijdens de bouw, operatie en h...

Lees het hele artikel
Vattenfall vlag
Vattenfall

Vergunningen bouw eventuele biowarmte-installatie terecht verleend

De rechtbank heeft vandaag beslist dat Provincie Noord-Holland de vergunningen voor de bouw van een eventuele biowarmte-installatie terecht heeft verleend.

Lees het hele artikel
Vattenfall

Nieuws uit Hoogvliet: honderden woningen worden aardgasvrij

Om klimaatverandering tegen te gaan moet, naast tal van andere maatregelen, het gebruik van aardgas worden teruggedrongen. Dat kan door de verwarming van huizen aan te passen. Nederland staa...

Lees het hele artikel