Vattenfall

Vattenfall wil uitstoot toeleveringsketen halveren

Vattenfall verscherpt de focus op de impact van zijn toeleveringsketen, waar CO2-uitstoot van goederen en diensten tegen 2030 zullen worden gehalveerd. Dit is een van de verschillende maatregelen die het energiebedrijf genomen heeft om het klimaatbeleid aan te scherpen om tegen 2040 klimaatneutraliteit te kunnen bereiken.

Vattenfalls strategie om binnen één generatie een fossielvrij leven mogelijk te maken richt zich op de volledige waardeketen. Dit betekent dat Vattenfall niet alleen doelbewust werkt aan een kleinere eigen voetafdruk, maar ook aan de voetafdruk van zijn leveranciers en klanten. Als belangrijke stap richting die fossielvrije toekomst heeft Vattenfall zich voor 2030 het doel gesteld om de uitstoot uit de toeleveringsketen van goederen en diensten voor alle leverancierscategorieën met 50% te verminderen.

"Naast de grote vooruitgang die we in de afgelopen jaren geboekt hebben in het verminderen van de CO2-uitstoot van onze eigen activiteiten, groeit de relatieve impact vanuit onze toeleveringsketen", stelt Anna Borg, Vattenfalls voorzitter en CEO. "Vattenfalls doelstelling om de klimaatimpact van aangekochte goederen en diensten per 2030 met 50% te reduceren maakt onze CO2-strategie compleet en wij geven ook een duidelijk signaal af dat duurzaamheid onze business is. We geloven dat we door klimaatslimme oplossingen te zoeken voor onze aankoop en door samen te werken met onze leveranciers zowel onze eigen uitstoot kunnen verlagen als een brede CO2-vermindering in de samenleving kunnen stimuleren", zegt Anna Borg.

Klimaatslimme beslissingen

Vandaag de dag zijn de grootste uitstootpunten in de toeleveringsketen van Vattenfall de winning en productie van grondstoffen zoals beton, staal en andere metalen. Ook transport in de toeleveringsketen vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de uitstoot. "Vattenfall werkt samen met zijn leveranciers om klimaatslimme beslissingen te nemen bij het inkoopproces. Zo nemen we bijvoorbeeld klimaatmetrieken en gunningsregelingen op in geselecteerde aanbestedingen, onderzoeken we alternatieve oplossingen met een kleinere CO2-voetafdruk, optimaliseren we ons gebruik van hulpbronnen en dringen we aan op elektrificatie van productieprocessen", zegt Kerstin Ahlfont, CFO van Vattenfall.

Klimaatslimme ontwerpkeuzes

Vattenfall onderzoekt aan de hand van een aantal grote projecten of het mogelijk is om de uitstoot van de toeleveringsketen terug te dringen door klimaatslimme ontwerpkeuzes te maken. Een van deze projecten is verbonden aan de bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale in Lilla Edet, Zweden, waar Vattenfall een betonsoort heeft ontworpen waarin minder cement wordt gebruikt. Hierdoor daalt de klimaatimpact van de toeleveringsketen met 25% in vergelijking met standaardbeton. Dit principe kan hoogstwaarschijnlijk ook worden toegepast op andere sites om bij te dragen aan de doelstelling van Vattenfalls toeleveringsketen.

Milieu Kosten Indicator

Vattenfalls Business Area Wind wilde de algemene milieubelasting terugdringen in de recente bouwfase van het onshore windpark Nieuwe Hemweg in Amsterdam, die in 2021 is afgerond. Om leveranciers objectief te kunnen vergelijken wat betreft duurzaamheid en om hen aan te sporen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen, nam Vattenfall de Milieu Kosten Indicator (MKI) op in zijn inkoopproces.

De MKI is gebaseerd op de levenscyclusanalyse, die een reeks milieueffecten van een project samenbrengt en de kosten berekent om deze te beperken. Vattenfall berekende een MKI-referentiewaarde en vroeg leveranciers om te beschrijven hoe zij deze MKI-waarde via verbeteringen aan hun ontwerp, machines, transport, werk en materiaal zouden verlagen. Leveranciers met een hoge verwachte verlaging van de MKI kregen een korting op hun aangeboden prijs, wat hen een voordeel opleverde in het selectieproces. De methode heeft geleid tot een terugdringing van 25% van de uitstoot van broeikasgassen. Vattenfall ontwikkelt en test momenteel duurzaamheidscriteria in andere landen om samen met zijn leveranciers aan een duurzame toeleveringsketen te werken.

Ambitieuze uitstootdoelstelling

"Met onze nieuwe, ambitieuze uitstootdoelstelling gaat Vattenfall de CO2-uitstoot van de toeleveringsketen breder en intensiever aanpakken. Maar het traject richting een fossielvrij leven en een CO2-vrije toeleveringsketen kunnen we alleen afleggen in samenwerking met leveranciers en partners. Vattenfall legt zich erop toe een actieve partner te zijn in de transitie", aldus Kerstin Ahlfont.

Bekijk ook

Vattenfall

Routekaart Elektrificatie wijst weg naar duurzame industrie

Elektrificatie – het vervangen van fossiele brandstoffen door de inzet van elektriciteit – is dé weg om de Nederlandse industrie te verduurzamen. Marnix van Alphen, senior...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Mohok

Klimaatverandering: Vattenfall ziet CO2-heffing als belangrijkste middel in de strijd

Het op 9 augustus verschenen IPCC-rapport benadrukt het nog maar eens: klimaatverandering is hét grootste probleem van deze tijd. In het verklaren van dit probleem wordt in de media e...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall en Fred. Olsen Seawind gaan drijvend windpark ontwikkelen voor Schotse kust

Vattenfall heeft de rechten verworven om samen met Fred. Olsen Seawind een drijvend windpark te ontwikkelen voor de oostkust van Schotland. Het park, dat ongeveer 67 kilometer ten noordooste...

Lees het hele artikel