Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Reactie Vattenfall ACM

Op 10 oktober 2022 publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een nieuwsbericht waarin zij aangeeft dat energieleveranciers Vattenfall en Greenchoice toezeggen bepaalde duurzaamheidsclaims op hun websites aan te passen of niet meer te gebruiken. De energiebedrijven beloven consumenten duidelijker te informeren om zo risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen. Daarnaast doneren zij respectievelijk 950.000 euro en 450.000 euro aan verschillende duurzame doelen ter compensatie van hun onduidelijke en onvoldoende onderbouwde duurzaamheidsclaims. Deze bedragen zijn vastgesteld mede op basis van de omzet van de bedrijven en het aantal klanten dat zij hebben. Dit is toegezegd na onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarom legt de ACM geen sancties op.

Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is ons doel. Daarom investeren we flink in nieuwe duurzame energieproductie en bouwen we versneld het gebruik van fossiele brandstoffen af. We werken ook samen met partners buiten onze eigen sector om de CO2-uitstoot verder te verminderen. En daar informeren we onze klanten graag over, bijvoorbeeld op onze saleswebsite.

Wij doen elke dag ons best onze klanten op een heldere manier te vertellen over onze duurzame initiatieven. Hierbij moeten we ons aan bepaalde regels houden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert dit en vond uitingen op onze sales website die duidelijker hadden moeten worden geformuleerd en toegelicht.

We vinden het belangrijk dat er goed wordt gelet op duurzaamheidsclaims. Daarom waarderen we de oplettendheid en de opmerkingen van de ACM en hebben wij de betreffende informatie aangepast. Ook zullen we in de toekomst nog scherper zijn om fouten of onduidelijkheden te voorkomen.

We hebben met de ACM afgesproken dat we een donatie doen aan een stichting. We bieden hen een gift die zij zullen besteden aan zonnepanelen. Hiermee leveren we een directe bijdrage aan de verduurzaming van Nederland op plekken waar het hard nodig is. En waar het de volgende generatie inspireert richting een duurzame toekomst.

Bekijk ook

Aardwarmte als basis van de warmtevoorziening

Geothermie of aardwarmte wordt in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet niet met name genoemd, maar kan in de toekomst de bron zijn van een groot deel van onze warmtevoorziening. In ...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jimmy Eriksson

Gebruik eigen zonnestroom voor warme douche

Met het verdwijnen van de salderingsregeling is het slim om zo veel mogelijk zelfopgewekte zonne-energie thuis te gebruiken. Dat kan met een zonnestroomboiler die overtollige zonnestroom een...

Lees het hele artikel

Vattenfall: grootschalige warmteprojecten in bestaande bouw niet meer opgestart

Door de huidige verslechterende marktomstandigheden start Vattenfall geen nieuwe, grootschalige warmtenetten voor bestaande bouw meer op. Het bedrijf focust zich voorlopig voornamelijk op de...

Lees het hele artikel