Hydrogen days 2018
Vattenfall
Achtergronden

Waterstof kan belangrijke stap zijn naar fossielvrij

Vattenfall heeft al meer dan tien veelbelovende projecten lopen.

Tot nu toe is de focus van de energietransitie steeds gericht geweest op duurzame alternatieven voor het opwekken van elektriciteit. De essentiële volgende stap om de last van de uitstoot verder te reduceren, vormt dan ook de decarbonisatie van andere sectoren: verwarming (en koeling), transport en industrie. Dit betekent niet alleen duurzame energie van windenergie- en zonne-installaties gebruiken voor elektriciteitsverbruik, maar deze ook omzetten in brandstof, warmte en industriële grondstoffen. Hierbij kan waterstof een belangrijke rol vervullen.

Veel potentiële toepassingen

Waterstof kan in een elektrolysefabriek (omzetting van elektriciteit in gas) gemakkelijk worden geproduceerd uit water en elektriciteit, en voor enorm veel doeleinden worden gebruikt – als brandstof voor voertuigen, als toevoeging in het aardgasnet, als grondstof in de industriële processen van raffinaderijen, staalfabrieken, voor de productie van meststoffen en in veel andere sectoren. Op de middellange termijn kan waterstof worden gebruikt voor de synthese van vloeibare brandstoffen en als brandstof in elektriciteitscentrales.

 

Hoewel de markt nu nog niet rijp is voor een grootschalige introductie van waterstof, zijn er duidelijke aanwijzingen dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. De technologie ontwikkelt zich snel, en er is een marktvraag naar groene energieoplossingen. Een regelgevingskader waarin de nieuwe opties die waterstof biedt worden erkend, zou de laatste stap vormen om waterstof tot een financieel aantrekkelijk consumentenproduct te maken.

Activiteiten in alle landen

In alle markten van Vattenfall worden de potentiële toepassingen van waterstof onderzocht. Tijdens een in mei door het intersectorteam van Business Development Wind georganiseerd evenement zijn deskundigen en belangstellenden voor het onderwerp waterstof bijeengekomen. Tijdens de 'Vattenfalls 1st Hydrogen Days' in de wijk City Nord van Hamburg is een internationaal overzicht gepresenteerd van de diverse activiteiten in de verschillende Business Area's en Staff Functions. Het evenement bood deelnemers ook de gelegenheid om elkaar te leren kennen, meningen en resultaten uit te wisselen, en mogelijkheden voor toekomstige samenwerking te onderzoeken.

Bovendien boden de Hydrogen Days de kans om te weten te komen welke positie de Europese Unie inneemt tegenover het onderwerp waterstof. Tudor Constantinescu, Bijzonder raadadviseur van de Directeur-generaal voor Energie in de Europese Commissie, zei het volgende over het belang van waterstof:

"Bij het ontwerpen van een energiebeleid dat decarbonisatie op lange termijn op Europees niveau ondersteunt, groeit het belang van sectorale integratie. Waterstof is in het nieuwe energiesysteem een belangrijke factor voor sectorale integratie."

Overzicht Vattenfalls activiteiten op het gebied van waterstof

Zweden

 • HYBRIT (vervanging van kolen in staalfabrieken).
 • Synthese van biodiesel met Preem.
 • Fossielvrije productie van polymeren in de chemische industrie.

Duitsland

 • Exploitatie van waterstofstation HafenCity Hamburg.
 • Focus op openbaar vervoer (bussen en treinen), wagenparken en vrachtwagens die op waterstof rijden.
 • Actuele deelname aan openbare inschrijvingen voor de levering van groene waterstof.
 • Contact met de scheepvaart- en luchtvaartsector, met raffinaderijen en de chemische sector.

Nederland

 • Magnum-elektriciteitscentrale als superbatterij gevoed door CO2-neutraal waterstof (samenwerking met Statoil en Gasunie).
 • Samenwerking met TU Delft voor het combineren van batterijen met een elektrolysecentrale.
 • Streven naar synergieën op het gebied van transport op waterstof.

Verenigd Koninkrijk

 • Eerste analyses van transport op waterstof, voeding van het gasnet en warmtevoorziening in synergie met bestaande wind- en zonneparken.

Meer lezen

Bekijk ook

Hydro in Vittjarv
Achtergronden
2020-02-12

Een fossielvrije maakindustrie: professor Ad van Wijk over waterstof

Klimaatverandering staat hoger op de agenda dan ooit: een omslag in ons denken é...

Achtergronden
Magnum-centrale verlicht
Nuon
Persberichten
2018-06-10

Eerste battolyser in Groningen dankzij Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft aan Battolyser B.V., een joint venture van TU Delft en Proton Ventur...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr