Vattenfall/Statkraft
Achtergronden

Scandinavische energie-CEO’s roepen op tot ambitieuze Europese Green Deal

In een gemeenschappelijke verklaring moedigen de CEO’s van Fortum, Statkraft en Vattenfall de EU aan haar klimaatambitie in lijn te trekken met de Overeenkomst van Parijs.

De CEO’s van de Scandinavische energiebedrijven moedigen de EU aan haar klimaatambitie te vergroten in lijn met de Overeenkomst van Parijs en om de doelstelling voor klimaatneutraliteit in 2050 vast te leggen in Europese Klimaatwetgeving. Op basis hiervan moet er een kostenefficiënte route voor de verlaging van de uitstoot worden opgesteld met duidelijke tussentijdse doelstellingen voor 2030 en 2040.

Op donderdag 7 november spraken de CEO’s van de drie energiebedrijven op een gezamenlijke bijeenkomst van de Nordic Coalition in het Europese Parlement. Magnus Hall, voorzitter en CEO van Vattenfall, zei: "Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Met de start van een nieuwe Europese politieke cyclus, heeft Europa een unieke kans om op politiek vlak daadkrachtig op te treden om in 2050 een klimaatneutrale economie te worden, aangedreven door schone energie. Wij ondersteunen daarom nadrukkelijk de afstemming van de EU-klimaatdoelen voor 2030 en 2050 op de Overeenkomst van Parijs, om zo een sterk signaal te geven en een koolstofarme Europese economie aan te sporen."

Koolstofprijs is cruciaal

De drie Scandinavische nutsbedrijven zijn van mening dat een koolstofprijs cruciaal is voor een kostenefficiënte verlaging van de uitstoot en klimaatfinanciering. Ze adviseren de kosten van CO2-uitstoot te integreren in de prijs van koolstofintensieve producten en activiteiten in de brede economie. Een uitbreiding van het actiegebied van het emissiehandelssysteem van de EU naar sectoren zoals verwarming en koeling en transport moet verder worden geëvalueerd.

Naast een verlaging van de uitstoot moet er koolstofdioxide aan de atmosfeer worden onttrokken om koolstofneutraliteit te bereiken. Technologieën voor de verwijdering van CO2 moeten naar behoren erkend en ondersteund worden in de wetgeving om marktrijp te worden.

Elektrificatie meest efficiënt

Fortum, Vattenfall en Statkraft zien elektrificatie als de meest efficiënte, flexibele en duurzame manier om de economie koolstofarm te maken, met name industrie, transport, verwarming en koeling. Dit zal mogelijk worden door sterkere interconnectoren tussen regio's, concurrerende koolstofarme energievoorziening en sectoroverschrijdende flexibiliteit.

De Scandinavische nutsbedrijven benadrukken dat het beheersen van de financiële en sociale uitdaging van de energietransitie cruciaal is voor succes. Om te slagen moeten kosten en baten eerlijk worden verdeeld en mag geen enkele lidstaat, consument of burger achterblijven.

Tekst: Vattenfall Media Relations

Foto van links naar rechts: Statkrafts CEO Christian Rynning-Tønnesen, Fortums CEO Pekka Lundmark en Vattenfalls CEO Magnus Hall. Foto: Statkraft.

Bekijk ook

Hydro in Vittjarv
Achtergronden
2020-02-12

Een fossielvrije maakindustrie: professor Ad van Wijk over waterstof

Klimaatverandering staat hoger op de agenda dan ooit: een omslag in ons denken é...

Achtergronden
Vattenfall
Achtergronden
2020-01-8

'Duurzame ambitie als klantgerichtheid'

Met het sluiten van de Hemweg 8-centrale eind 2019 zet energiebedrijf Vattenfall weer e...

Achtergronden
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr