Vattenfall
Achtergronden

Warmtebedrijven en milieuorganisaties sluiten Warmtepact

Warmtebedrijven slaan de handen ineen met milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties met als doel de groei en verduurzaming van warmtenetten te versnellen. Warmtenetten zijn nodig om in Nederland aardgasvrij te wonen. De ambities en afspraken zijn vastgelegd in een Warmtepact, dat op 18 juli door alle partijen werd ondertekend. Tot de ondertekenaars behoren Vattenfall, Eneco, Ennatuurlijk, Eteck en Veolia Nederland. Zij streven ernaar om in 2030 1,2 miljoen woningen aangesloten te hebben op een warmtenet. Daarnaast zeggen de partijen toe hun warmtenetten in 2040 volledig te hebben verduurzaamd.

De bedrijven die het pact ondertekenen, vertegenwoordigen samen ongeveer driekwart van de warmtemarkt. Om hun ambities tot uitvoer te brengen, nemen zij de komende jaren een aantal maatregelen. In het pact spreken de bedrijven af plannen te maken voor de verduurzaming van warmtenetten boven de 2.500 aansluitingen. Eenmaal verduurzaamd zijn aardwarmte, zonnewarmte, aquathermie en restwarmte de hoofdbronnen. Duurzaam biogas, groene stroom of groene waterstof zijn voorbeelden van piekbronnen. Vanaf 2021 is voor ieder huishouden, aangesloten op een warmtenet, een warmte-etiket beschikbaar. Hierop is te zien waar de warmte vandaan komt en hoeveel CO2-besparing dit oplevert.

Pact met pit

Natuur & Milieu is initiatiefnemer van het Warmtepact. Zij ontwikkelde daartoe de ‘Warmtewijzer’; dit model vormt de basis van het pact. ‘Een warmtenet is beter voor het klimaat dan gasgestookte cv-ketels en het vermindert de vraag naar Gronings gas. Maar de duurzaamheid van de warmte is wel een aandachtspunt. De bedrijven die met ons dit pact sluiten, gaan daar heel serieus mee aan de slag. Dit zijn groene doeners met ambities. Niet afwachten, maar aan de slag. Pactpartners met pit’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu. Het pact is in werking getreden, maar nieuwe toetreders blijven welkom.

Klimaatakkoord

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen van het aardgas af zijn. De belangrijkste afspraken om dit te bereiken, zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. De ontwikkeling van warmtenetten speelt daarbij een cruciale rol. De warmtetransitie – van aardgas naar duurzame verwarming – is voor zowel rijk als gemeenten een grote opgave. Met het pact hopen de partijen, ieder vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid, de warmtetransitie op stoom te brengen en tot een succes te maken.

Warmtepact - Geef warmte de leiding!

Bekijk ook

Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven
Achtergronden
2020-02-14

Boogboring voor Amsterdam South Connection

Een noviteit bij de aanleg van de Amsterdam South Connection: om het Zuid-Amstelkanaal ...

Achtergronden
Vattenfall vlag
Vattenfall
Persberichten
2019-09-18

Omgevingsvergunning Biomassacentrale afgegeven

De provincie Noord Holland heeft de definitieve omgevingsvergunning afgegeven voor de aanl...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr