Vattenfall
Achtergronden

Kan Vattenfall in deze hectische periode de energievoorziening blijven garanderen?

Wat gebeurt er met de energievoorziening als ook werknemers bij de energiecentrales ziek worden van het Covid-19-virus? Kan Vattenfall in zo’n situatie wel de energievoorziening bij consumenten en bedrijven blijven garanderen?

Het land ligt door het Covid-19-virus voor een groot deel plat. Scholen, horecavoorzieningen, theaters en musea zijn gesloten. Ook bij Vattenfall werken waar mogelijk de werknemers vanuit huis. Dat geldt echter niet voor een deel van de mensen die in de energiecentrales werken. Wat als een groot aantal van hen ziek wordt? Ruud Snelderwaard, clustermanager in Amsterdam, licht een aantal scenario’s toe.

Wat gebeurt er als veel werknemers die op de energiecentrales werken zich gelijktijdig ziek zouden melden?

“Als er meerdere collega’s tegelijkertijd ziek zouden worden door het Covid-19-virus, dan kunnen we voor de werkzaamheden in onze centrales in eerste instantie altijd terugvallen op de reserves van onze normale bezetting. Dat is het eerste, voor de hand liggende scenario. Mochten er onverhoopt meer collega’s uitvallen, dan treedt een tweede scenario in werking. We schroeven de werkzaamheden in de centrales terug en concentreren ons dan op de werkzaamheden die nodig zijn om de installaties op een veilige manier in bedrijf te houden.”

En als er onverhoopt nog meer werknemers thuis moeten blijven, wat dan?

“Dat komt het derde scenario in beeld waarin we echt alle zeilen bij moeten zetten, en in die situatie zouden we een beroep moeten doen op collega’s die al eerder op de energiecentrales gewerkt hebben en die nu andere werkzaamheden binnen Vattenfall uitvoeren. Maar we moeten niet vergeten dat niet alleen wij door het virus getroffen worden, maar ook grootverbruikers van energie. Zij moeten dus eveneens hun productie terugschroeven, waardoor er bij ons weer minder capaciteit nodig is. In het geval dat 60% van alle werknemers bij die grootverbruikers ziek is, spreek je misschien nog maar over de helft of twee derde van de normale vraag naar energie.”

Maar veel mensen werken nu thuis, dat kost toch ook veel extra energie?

“De uitval van de grootverbruikers heeft een groter effect dan de toename van het aantal kleinverbruikers. Netto gezien zal er dan een royale afname van de energievraag zijn.”

Heb je weleens eerder een situatie als die met het Covid-19-virus meegemaakt?

“In 2009 heerste de Influenza A/H1N1 in Nederland, beter bekend als ‘de Mexicaanse griep’, en in die periode zijn er al scenario’s bedacht voor het geval er meerdere collega’s tegelijk ziek zouden worden. Sindsdien zijn we dus goed voorbereid op dit soort situaties en liggen er alternatieve plannen klaar. Gelukkig is het bij de Mexicaanse griep niet voorgekomen en hopelijk hoeven we daar in de komende periode ook geen gebruik van te maken.”

Bekijk ook

Vattenfall
Persberichten
2020-05-1

Vattenfall gaat Video Advies geven

De energieadviseurs van Vattenfall gaan advies geven via videobellen. Zo kunnen klanten oo...

Persberichten
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven
Achtergronden
2020-02-14

Boogboring voor Amsterdam South Connection

Een noviteit bij de aanleg van de Amsterdam South Connection: om het Zuid-Amstelkanaal ...

Achtergronden
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr