Vattenfall
Persberichten 2 juni, 2020

Naast thermosfles ook grote ‘waterkoker’ in Diemen voor duurzame warmte

Om het stadswarmtenet in Amsterdam, Diemen en Almere aardgasvrij te krijgen werkt Vattenfall op haar productielocatie in Diemen aan een duurzame warmtevoorziening. Naast de plannen voor een tijdelijke biomassacentrale, geothermie, aquathermie en datacenterwarmte ontwikkelt het energiebedrijf ook een elektrische boiler. Deze grote waterkoker kan straks met stroom uit zon en wind duurzame warmte produceren.

De zogeheten E-boiler zet de stroom die erin gaat om in warmte. De warmte wordt vervolgens geleverd aan huishoudens in Amsterdam, Diemen en Almere, of bewaard voor later in de al aanwezige warmtebuffer, de ‘thermosfles’ in Diemen.

Wind en zon inzetten voor warmte

De elektrische boiler zal draaien als er veel elektriciteit uit wind en zon beschikbaar is. Door de E-boiler op die momenten in te zetten voor de warmteproductie voorkomt Vattenfall extra inzet van de installaties op aardgas, en dus onnodige uitstoot van CO2 en stikstof. De E-boiler zelf heeft geen schadelijke emissies. In de komende jaren zal het aantal uur dat een E-boiler als duurzame bron ingezet kan worden nog relatief laag zijn, maar hoe meer zon- en windstroom er in de komende jaren bij komt, des te meer warmte de E-boiler zal kunnen leveren. In de toekomst worden overschotten van stroom verwacht. De E-boiler zorgt ervoor dat die stroom nuttig kan worden gebruikt in plaats van dat windmolens en zonneparken moeten worden afgeschakeld. De E-boiler helpt bovendien het net stabiel te houden. De installatie kan namelijk flexibel bijspringen om het verschil tussen vraag en aanbod te verkleinen.

De elektrische boiler wordt geplaatst bij één van de twee bestaande gascentrales in Diemen, Diemen-34, de meest gunstige locatie voor de aansluiting op het warmte- en elektriciteitsnet. Het E-boilergebouw zal circa 20 bij 30 meter grondoppervlak beslaan en maximaal 15 meter hoog worden. Het gebouw heeft plek voor twee elektrische boilerinstallaties. Een elektrische boiler heeft een diameter van ongeveer 3,5 meter, is 6,5 meter hoog en het vermogen kan variëren tussen 10 en 100 megawatt.

Digitale bewonersinformatie

Vattenfall hoopt de elektrische boiler in 2023 in gebruik te kunnen nemen. De vergunningsaanvraag voor de E-boiler is in mei 2020 ingediend. Normaliter organiseert Vattenfall voor nieuwe projecten informatieavonden, maar gezien de situatie rond covid-19 is het energiebedrijf helaas genoodzaakt daarvan af te zien. In plaats daarvan kunnen geïnteresseerde omwonenden nu terecht op de site E-boiler Diemen, waar ze informatie over het project kunnen vinden en waar ze vragen kunnen indienen. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Bekijk ook

Vattenfall/Robert Portier
Achtergronden
2020-04-14

100.000 woningen versneld van aardgas af: woningcorporaties en warmtebedrijven sluiten Startmotor-akkoord

AEDES, woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben afspraken gemaakt om de versnel...

Achtergronden
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven
Achtergronden
2020-02-14

Boogboring voor Amsterdam South Connection

Een noviteit bij de aanleg van de Amsterdam South Connection: om het Zuid-Amstelkanaal ...

Achtergronden
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr