Goed resultaat eerste 9 maanden ondanks slechter derde kwartaal

De derde kwartaal kende grote waardedalingen van grondstofposities (fair value-mutaties) door lagere grondstofprijzen. Ook de handelsresultaten waren lager, wat een daling van de brutomarge tot gevolg had. Tevens was er sprake van een lagere marge op de opwek van elektriciteit, lagere productie en gestegen inkoopkosten ten opzichte van het derde kwartaal van 2007. Het gerapporteerde nettoresultaat daalde tot EUR -2 miljoen (EUR 179 miljoen in 2007). Daarentegen is over de eerste drie kwartalen van 2008 het netto resultaat met EUR 686 miljoen licht gestegen ten opzichte van het uitzonderlijk goede jaar 2007 (EUR 665 miljoen). De operationele kosten zijn in het derde kwartaal gestegen vanwege groeiende activiteiten, strategische trajecten waaronder splitsing, en de herwaardering van een belegging en het vormen van een voorziening in het kader van de kredietcrisis.

Goed resultaat eerste 9 maanden ondanks slechter derde kwartaal - Lagere waardering grondstofposities door dalende olieprijs

Hoofdpunten derde kwartaal 2008

  • Nettoresultaat EUR 2 miljoen negatief door lagere waardering grondstofposities en herwaardering belegging
  • Exclusief bijzondere posten en fair value-mutaties is het nettoresultaat dit kwartaal gestegen
  • Klantenbestand Nederland stabiel, groei in Duitsland en België
  • Operationele kasstroom is sterk verbeterd
  • Kostentoename door strategische trajecten waaronder splitsing

De derde kwartaal kende grote waardedalingen van grondstofposities (fair value-mutaties) door lagere grondstofprijzen. Ook de handelsresultaten waren lager, wat een daling van de brutomarge tot gevolg had. Tevens was er sprake van een lagere marge op de opwek van elektriciteit, lagere productie en gestegen inkoopkosten ten opzichte van het derde kwartaal van 2007. Het gerapporteerde nettoresultaat daalde tot EUR -2 miljoen (EUR 179 miljoen in 2007). Daarentegen is over de eerste drie kwartalen van 2008 het netto resultaat met EUR 686 miljoen licht gestegen ten opzichte van het uitzonderlijk goede jaar 2007 (EUR 665 miljoen). De operationele kosten zijn in het derde kwartaal gestegen vanwege groeiende activiteiten, strategische trajecten waaronder splitsing, en de herwaardering van een belegging en het vormen van een voorziening in het kader van de kredietcrisis.

De netto-omzet is met EUR 1.070 miljoen dit derde kwartaal stabiel gebleven ten opzichte van het derde kwartaal in 2007 (EUR 1.073 miljoen). De netto-omzet gas steeg met name door een hogere afzet in de zakelijke markt en de deelname in gasvelden in de Noordzee. De gasomzet compenseerde de lagere omzet van elektriciteit die werd veroorzaakt door een significante daling van met name fair value-mutaties. Deze waardering van grondstofcontracten staat sterk onder invloed van de grondstofprijzen op de wereldmarkt, die dit kwartaal een daling lieten zien. 

Dit beïnvloedde ook de brutomarge, die dit kwartaal daalde naar 44% (54% in 2007). Op de brutomarge elektriciteit van EUR 199 miljoen (EUR 353 miljoen/2007) hebben naast deze lagere fair value-mutaties, ook de lagere productieresultaten een dempend effect gehad. De brutomarge op gas is dit kwartaal gestegen naar EUR 144 miljoen (EUR 92 miljoen/2007). Dat kwam met name door een positieve marge op de exploratie- en productieactiviteiten uit de aankoop van belangen in gasvelden in de Noordzee dit voorjaar.

Øystein Løseth

Voorzitter van de Raad van Bestuur Øystein Løseth over de resultaten: "De eerste drie kwartalen van dit jaar laten betere nettoresultaten zien dan die in 2007, wat al een uitzonderlijk goed jaar was. De aanvankelijk scherp stijgende grondstofprijzen hadden in het tweede kwartaal een positief effect. Dat wordt nu teniet gedaan door de daling van de grondstofprijzen in het derde kwartaal. Ondanks de dalende grondstofprijzen in dit kwartaal zijn we genoodzaakt om de tarieven voor Nederlandse consumenten te verhogen; deze zijn gebaseerd op inkoopprijzen in een voorliggende en ruimere periode. De kredietcrisis heeft effect op een belegging in het kader van een cross border lease, waarvoor we ook een voorziening hebben getroffen. Het aantal klanten in Nederland is opnieuw stabiel gebleven. In Duitsland en België hebben we het aantal klanten verder zien groeien."

Kosten

De inspanningen in verband met strategische trajecten waaronder de splitsing van Nuon in een netwerkbedrijf en een productie en leveringsbedrijf hebben geleid tot een stijging van met name ICT- en personeelskosten. Andere kosten betreffen de kredietcrisis, die leidde tot een herwaardering van een belegging die betrekking heeft op een cross borderlease. In dit kader is ook een voorziening getroffen. Een toename van de commerciële activiteiten heeft ook geleid tot een hoger kostenniveau. Bij het productie- en leveringsbedrijf was sprake van groei van activiteiten van installatiedochter Feenstra en Nuon Duitsland; het netwerkbedrijf ging verder met de uitrol van slimme meters en installatieactiviteiten.

Eerste drie kwartalen

De netto-omzet in de eerste drie kwartalen van 2008 is gestegen naar EUR 4.531 miljoen (EUR 3.871 miljoen/2007), voornamelijk door hogere handelsresultaten en overige fair value-mutaties van EUR 317 miljoen (EUR 61 miljoen/2007). De brutomarge steeg van EUR 1.857 miljoen in 2007 naar EUR 2.103 miljoen in 2008. In percentage van de netto-omzet is de brutomarge licht gedaald van 48% in 2007 naar 46 % in 2008. De operationele kosten bedragen over de eerste drie kwartalen 2008 EUR 1.170 miljoen, dat is een stijging ten opzichte van 2007 (EUR 928 miljoen). De gerapporteerde nettowinst na belastingen ligt met EUR 686 miljoen hoger dan in 2007 (EUR 665 miljoen).

Marktontwikkeling

In Duitsland is het aantal elektriciteitsklanten opnieuw gestegen en is het gebied waarin Nuon Duitsland actief is met elektriciteit- en gasverkoop ook dit kwartaal uitgebreid. Nuon België laat een vergelijkbare klantengroei zien. In Nederland is het aantal gas- en elektriciteitscontracten stabiel gebleven.

Operationele kasstroom en schuldpositie

Investeringen in met name vervanging en uitbreiding van het elektriciteits- en gasnetwerk en investeringen in de centrales en in ondergrondse gasopslag namen toe tot EUR 589 miljoen (EUR 350 miljoen in 2007). De nettokaspositie bedroeg over de eerste drie kwartalen EUR 98 miljoen, een daling ten opzichte van eind 2007 (293 miljoen). Dit met name als gevolg van de uitbetaling van dividend en de toename van de korte termijnschuld vanwege de aankoop van de belangen in gasvelden in de Noordzee. Daar staat tegenover dat de lange termijnschulden dit kwartaal zijn gedaald vergeleken met eind 2007. De liquide middelen wordt aangehouden in verband met het significante investeringsprogramma.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 5,7 miljard euro in 2007 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.
 
Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Vanaf die datum functioneren beide ondernemingen operationeel zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall en Vattenfall Solar Team voor laatste maal samen op jacht naar wereldtitel

Vattenfall gaat nog eenmaal proberen om met het Vattenfall Solar Team de wereldtitel zonneracen binnen te slepen. Na de race in Australië stopt Vattenfall als hoofdsponsor van het team ...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Windmolens Nieuwe Hemweg in recordtempo geïnstalleerd

Na het hijsen van het eerste turbineblad in november zijn nog geen maand later alle zes windmolens voor Windpark Nieuwe Hemweg al volledig geïnstalleerd. Door de gunstige weersomstandig...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/John Guthed

Amsterdam maakt werk van het verwarmen van huizen met restwarmte van nieuw datacenter

De gemeente Amsterdam, onroerendgoedbedrijf Caransa, Westpoort Warmte en Port of Amsterdam willen de restwarmte gebruiken van een nieuw te bouwen datacenter in de Amsterdamse haven...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']