Marktomstandigheden drukken winst Nuon over eerste kwartaal

Lagere marges op de opwek van elektriciteit, een daling van de handelsresultaten en hogere inkoop- en operationele kosten waaronder marketingkosten, leidden in het eerste kwartaal van 2008 uiteindelijk tot lagere resultaten ten opzichte van een bijzonder positief eerste kwartaal 2007.

Goede voortgang splitsingsproces

Hoofdpunten

  • Netto-omzet stijgt in eerste kwartaal 2008 met 6% naar EUR 1.834 miljoen
  • Bedrijfsresultaat daalt met 25% naar EUR 316 miljoen (Q1/2007: EUR 422 miljoen)
  • Nettowinst daalt met 23% tot EUR 245 miljoen ( Q1/2007: EUR 318 miljoen)
  • Klantaantallen stabiel in Nederland en België, verdere groei in Duitsland  

Lagere marges op de opwek van elektriciteit, een daling van de handelsresultaten en hogere inkoop- en operationele kosten waaronder marketingkosten, leidden in het eerste kwartaal van 2008 uiteindelijk tot lagere resultaten ten opzichte van een bijzonder positief eerste kwartaal 2007.

De stijging in de netto-omzet naar EUR 1.834 miljoen (2007: EUR 1.728 miljoen) wordt mede - als gevolg van relatief koud weer - veroorzaakt door een hogere afzet van gas vergeleken met het eerste kwartaal van 2007. Ook de afzet van elektriciteit is licht gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode. De consumententarieven voor gas en elektriciteit liggen lager dan in de vergelijkbare periode. Exclusief bijzondere posten is de netto-omzet uitgekomen op EUR 1.805 miljoen (2007: EUR 1.747 miljoen), wat een stijging betekent van ruim 3%.

De gerapporteerde nettowinst is gedaald van EUR 318 miljoen in het eerste kwartaal van 2007 naar EUR 245 miljoen in 2008. In het eerste kwartaal van 2008 hebben lagere handelsopbrengsten en gestegen inkoopkosten geleid tot een daling van de marge ten opzichte van het eerste kwartaal 2007. De operationele kosten zijn met EUR 60 miljoen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit werd vooral veroorzaakt door hogere inkoop- en operationele kosten, waaronder marketingkosten alsmede algemene salarisstijgingen.

Øystein Løseth, voorzitter Raad van Bestuur en CEOIn reactie op de resultaten zegt voorzitter van de Raad van Bestuur, Øystein Løseth: 
"Met een nettowinst van 245 miljoen zijn we lager gestart dan in het eerste kwartaal van 2007, maar dat was dan ook een uitzonderlijk goed kwartaal waarin we onder meer hebben kunnen profiteren van bijzonder gunstige marktontwikkelingen. We hebben de focus op onze klanten behouden en tegelijkertijd voortgang geboekt met de ingrijpende operatie die onze organisatie splitsbaar moet maken."

Marktontwikkeling

In het eerste kwartaal van 2008 is het aantal klanten in de Nederlandse consumenten-markt dat gas en elektriciteit van Nuon afneemt, stabiel gebleven ten opzichte van eind 2007. Ook in België is het aantal klanten stabiel gebleven. In Duitsland daarentegen is het aantal elektriciteitsklanten op de consumentenmarkt in het eerste kwartaal van 2008 met tienduizenden klanten flink gestegen tot ver over de 200.000. Ook het aantal gasklanten op de Duitse consumentenmarkt heeft in het eerste kwartaal een flinke groei doorgemaakt.

Dienstverlening

De klanttevredenheid van Nuon in zowel de consumentenmarkt als in de zakelijke markt is in het eerste kwartaal van 2008 nagenoeg stabiel gebleven. Het kwartaal-onderzoek van de DTe, een benchmark van energieleveranciers op de tijdigheid van de meest elementaire klantprocessen, toonde vorige week aan dat Nuon het eerste kwartaal uitstekend presteerde (zie www.dte.nl).

Bijzondere posten

De bijzondere posten en fair value-mutaties in het eerste kwartaal van 2008 zijn per saldo uitgekomen op een bate van EUR 17 miljoen na belastingen (Q1/2007: een last van EUR 21 miljoen). De bijzondere posten bestonden uit fair value-mutaties van energie commodity-contracten en precariokosten.

Operationele kasstroom en nettoschuldpositie

De kasstroom uit operationele activiteiten over het eerste kwartaal van 2008 bedroeg EUR 3 miljoen, ten opzichte van EUR 108 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar. 

De hogere investeringen ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar hangen met name samen met de investeringen in de nieuwe elektriciteitscentrale Nuon Magnum.

De netto kaspositie aan het eind van het eerste kwartaal van 2008 bedraagt EUR 192 miljoen, ten opzichte van een netto kaspositie van EUR 293 miljoen per 31 december 2007. De daling van de netto kaspositie ten opzichte van vorig jaar is met name het gevolg van de negatieve vrije kasstroom. Het saldo liquide middelen wordt aangehouden in verband met de significante investeringsprogramma’s voor de komende jaren.

Splitsing en strategie

Met het oog op de splitsing van Nuon in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf is in het eerste kwartaal van 2008 de hoofdstructuur vastgesteld voor beide ondernemingen. 

Met de Raad van Commissarissen en aandeelhouders is in het eerste kwartaal verder gesproken over de strategische ontwikkeling van Nuon na de splitsing. Dit proces zal later dit jaar leiden tot strategische keuzes voor Nuon, met name voor het productie- en leveringsbedrijf.

Profiel Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 5,7 miljard euro in 2007 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Bekijk ook

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall lanceert online tool voor financiële hulpverleners

Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is in nauw overleg met de ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']