Nuon-dochter WEOM ontwikkelt voor 63 agrariërs een van de grootste windparken in Nederland

Nuon-dochter WEOM en 63 agrariërs, verenigd in windmolenvereniging De Zuidlob, zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan die moet leiden tot een windpark van minstens 108 MW. Alle agrariërs in De Zuidlob, het meest zuidelijke deel van de gemeente Zeewolde, participeren hierin. Zij hebben WEOM als ontwikkelaar van het park gekozen. Bij realisatie zal het windpark bestaan uit 3 maal 12 molens van elk 3 tot 4,5 MW en circa 75.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Daarmee is het een van de grootste parken in Nederland. Het streven is om in 2012 het windpark in gebruik te nemen.
Windmolens en gras

Nuon-dochter WEOM en 63 agrariërs, verenigd in windmolenvereniging De Zuidlob, zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan die moet leiden tot een windpark van minstens 108 MW. Alle agrariërs in De Zuidlob, het meest zuidelijke deel van de gemeente Zeewolde, participeren hierin. Zij hebben WEOM als ontwikkelaar van het park gekozen. Bij realisatie zal het windpark bestaan uit 3 maal 12 molens van elk 3 tot 4,5 MW en circa 75.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Daarmee is het een van de grootste parken in Nederland. Het streven is om in 2012 het windpark in gebruik te nemen.

De ondertekening vond plaats op het terrein van het windpark in de gemeente Zeewolde. De samenwerking met de grondeigenaren zorgt voor een breed lokaal draagvlak voor het windpark, waardoor snelle ontwikkeling van het project wordt verwacht. Als het park wordt gerealiseerd, dan gaat de Windmolenvereniging De Zuidlob met Nuon een stroomcontract van 10 jaar aan voor de opgewekte windenergie.

Minister Jacqueline Cramer van VROM juicht de ontwikkeling van het windpark toe: "Duurzame opwek van energie is noodzakelijk in de strijd tegen klimaatverandering. Windenergie speelt hierin een belangrijke rol. Het kabinet wil op land een verdubbeling van de  opwekcapaciteit voor windenergie realiseren. Dit project levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het feit dat 63 agrariërs gezamenlijk het initiatief nemen om te komen tot realisatie van dit windpark verdient alle steun."

Uitgangspunt voor de opstelling van het windpark is het ‘nieuwe beleid’ dat de Provincie Flevoland heeft opgesteld voor windenergie. Daarin staat dat als nieuwe turbines oudere windmolens vervangen, deze in een herkenbare opstelling staan met gelijke onderlinge afstand en dat de turbines van gelijke grootte, type en kleur zijn. Ook versterking van het open Flevolandse landschap is een belangrijke voorwaarde. De turbines worden in drie evenwijdige lijnen geplaatst, parallel aan de N301 tot aan de Eemmeerdijk.

In de komende maanden wordt de milieuvergunning aangevraagd. De aanvraag voor de bouwvergunning wordt naar verwachting begin volgend jaar ingediend.

Over Windmolenvereniging De Zuidlob

Windmolenvereniging De Zuidlob is opgericht in 2007, nadat een groep van agrarische ondernemers in de Zuidlob, het gebied in het zuidelijk deel van de gemeente Zeewolde, met elkaar afspraken hadden gemaakt over de oprichting van een grootschalig windmolenproject.

Al sinds 1998 is een aantal agrarische ondernemers in het genoemde gebied in overleg met gemeente en provincie om windmolens te bouwen. Deze initiatieven strandden echter. In 2005 werden onder leiding van SenterNovem tussen de gemeente, provincie en initiatiefnemers afspraken gemaakt om een pilot project windmolens in de Zuidlob te starten. Voor dit project is Nuon-dochter WEOM als project-ontwikkelaar aangetrokken.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 5,7 miljard euro in 2007 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Vanaf die datum functioneren beide ondernemingen operationeel zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur.

Bekijk ook

Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall lanceert online tool voor financiële hulpverleners

Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is in nauw overleg met de ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Zweden en Duitsland lopen voorop in de ontwikkeling van elektrische wegen

Duitsland en Zweden lopen voorop als het gaat om praktijkstudies op het gebied van elektrische wegen. Op het Zweedse eiland Gotland is de eerste draadloze e-weg ter wereld aangelegd.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']