Nuon en Nationale Reserve in gezamenlijke oefening Zonder stroom

Tussen nu en 13 oktober nemen ruim honderd militairen deel aan een gezamenlijke oefening van het Korps Nationale Reserve en Nuon op de elektriciteitscentrale en bij het hoogspanning schakelstation aan de Amsterdamse Hemweg. In de oefening, die de naam “Zonder Stroom” draagt, hebben de autoriteiten besloten de stroomvoorziening van de hoofdstad extra te beveiligen. Deze taak is in “Zonder Stroom” opgedragen aan de in Amsterdam gelegerde Charlie Compagnie van 20Natresbataljon.
Nuon en Nationale Reserve in gezamenlijke oefening

Tussen nu en 13 oktober nemen ruim honderd militairen deel aan een gezamenlijke oefening van het Korps Nationale Reserve en Nuon op de elektriciteitscentrale en bij het hoogspanning schakelstation aan de Amsterdamse Hemweg. In de oefening, die de naam “Zonder Stroom” draagt, hebben de autoriteiten besloten de stroomvoorziening van de hoofdstad extra te beveiligen. Deze taak is in “Zonder Stroom” opgedragen aan de in Amsterdam gelegerde Charlie Compagnie van 20Natresbataljon.

De samenwerking met de Koninklijke Landmacht (waarvan de Nationale Reserve onderdeel is) past goed in het strenge veiligheidsbeleid van Nuon. Alexander van Ofwegen, als clustermanager verantwoordelijk voor de Hemwegcentrale: “Veiligheid is erg belangrijk voor ons. Nuon wil onder alle denkbare omstandigheden de stroomvoorziening kunnen garanderen.”

De militairen krijgen opdracht de situatie bij de centrale en het schakelstation te beoordelen en daarop hun stappen te nemen, waaronder het opzetten van wegblokkades, het inrichten van wachtposten en het lopen van patrouilles.

Kapitein Steven Visser, Commandant van de Charlie Compagnie: “Naast het oefenen van de procedures zijn diverse simulaties voorbereid om de mannen en vrouwen van onze compagnie te leren anticiperen op onverwachte zaken. Dit soort oefeningen wordt doorgaans op militair terrein gehouden, maar dankzij de samenwerking met Nuon kunnen wij nu op een echte locatie de vaardigheden aanscherpen.”

Nuon en de Nationale Reserve werken in de oefening samen met Continuon Netbeheer, Tennet (beheerder van het landelijk hoogspanningsnet), het Regionaal Militair Commando West en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Nuon en Nationale Reserve in gezamenlijke oefening

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening. 

Met een omzet van 5,7 miljard euro in 2007 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden. Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Vanaf die datum functioneren beide ondernemingen operationeel zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur.

Over Korps Nationale Reserve (Natres)

Dit jaar viert het Korps Nationale Reserve haar 60-jarig jubileum. Sinds de oprichting in 1948 vervult het korps een belangrijke rol in de militaire ondersteuning van de civiele autoriteiten bij regionale of nationale (crisis)situaties. Haar kerntaak is het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Ook verleent het korps assistentie bij rampen/crises en wordt het ingezet bij ceremoniële activiteiten, waaronder Prinsjesdag en 4 mei. De kern van het korps vormen de 3.000 vrijwilligers die, naast hun dagelijkse banen en werkzaamheden, zich in hun regio ten dienste stellen van de samenleving als militair reservist. 

Het Korps Nationale Reserve is een professioneel en snel inzetbaar onderdeel van de Koninklijke Landmacht met vijf regionaal opererende bataljons. Het bataljon voor Noord- en Zuid-Holland is 20Natresbataljon, dat lokale eenheden heeft gelegerd in Bergen, Amsterdam en Den Haag. Toetreding staat open voor mensen tussen de 18 en 55 jaar met de Nederlandse nationaliteit. Een militaire achtergrond is niet noodzakelijk. Info: www.natres.nl

Meer informatie:

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om tijdens de oefening pers toe te laten op de centrale. Na afloop van de oefening zijn Alexander van Ofwegen en Kapitein Steven Visser beschikbaar voor interviews. Gedurende de oefening worden foto’s gepubliceerd op ANP Pers Support. 

Korps Nationale Reserve
Robert Witsen
Sergeant Communicatie 20Natresbataljon
Telefoon: 06 22 55 61 92
e-mail : rwitsen@natres.nl

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall start met bouw Windpark Klaverspoor

Dit najaar start Vattenfall al met de bouw van Windpark Klaverspoor. De zes windmolens komen te staan in de polder van de Binnen-Moerdijk in de buurt van het dorp Lage Zwaluwe (West-Bra...

Lees het hele artikel
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel