Nuon kiest voor internationale samenwerking

Het Nuon productie- en leveringsbedrijf kiest voor samenwerking met een internationale partner ter versterking van haar strategische positie op de Europese energiemarkt. Deze keuze is de uitkomst van een zorgvuldig proces. De Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van Nuon onderschrijven deze uitkomst.

Het Nuon productie- en leveringsbedrijf kiest voor samenwerking met een internationale partner ter versterking van haar strategische positie op de Europese energiemarkt. Deze keuze is de uitkomst van een zorgvuldig proces. De Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van Nuon onderschrijven deze uitkomst.

Vooruitlopend op de uitvoering van de splitsingswet vormt Nuon twee zelfstandig opererende bedrijven, een netwerkbedrijf en een commercieel productie- en leveringsbedrijf. De voorbereidingen voor het splitsbaar maken van de onderneming zijn nagenoeg afgerond. Tegen die achtergrond zijn mogelijke strategische vervolgstappen voor het productie- en leveringsbedrijf onderzocht. Een dergelijke stap is nodig voor een solide groei op de Europese energiemarkt, waar de concurrentie steeds heviger wordt.

De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders over verschillende opties voor het Nuon productie- en leveringsbedrijf om zich tot een internationale speler te ontwikkelen. Na toetsing van de mogelijke stappen is gekozen voor een gestructureerde samenwerking met een buitenlandse onderneming. Tevens wordt gekeken op welke wijze aandeelhouders die dat wensen afstand kunnen doen van hun belang.

RvB-voorzitter Øystein Løseth: “Een juist gekozen strategische partner kan de schaal en slagkracht van Nuon vergroten. Hierdoor wordt de eigen rol van Nuon blijvend geborgd en kan Nuon maximaal tegemoet komen aan de belangen van haar klanten, aandeelhouders en de maatschappij.”

Voor de invulling van deze vervolgstap wordt gekeken naar ondernemingen die deels of geheel complementair zijn aan het Nuon productie- en leveringsbedrijf. Denk hierbij aan belangen in gasvelden, gezamenlijke nieuwbouw van elektriciteitscentrales en investeringen in duurzame opwekcapaciteit, waardoor leveringszekerheid op de lange termijn kan worden gerealiseerd.

Uiteindelijk wordt aan de hand van een competitief proces een partij geselecteerd met wie op exclusieve basis kan worden gewerkt aan een concrete invulling van de samenwerking. Naar verwachting zal dit proces ten minste een half jaar in beslag nemen.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 5,7 miljard euro in 2007 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Bekijk ook

Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall lanceert online tool voor financiële hulpverleners

Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is in nauw overleg met de ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Zweden en Duitsland lopen voorop in de ontwikkeling van elektrische wegen

Duitsland en Zweden lopen voorop als het gaat om praktijkstudies op het gebied van elektrische wegen. Op het Zweedse eiland Gotland is de eerste draadloze e-weg ter wereld aangelegd.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']