Nuon lanceert Nuon Energy Transition Fund

Nuon lanceert vandaag het Nuon Energy Transition Fund, een investeringsfonds voor energiegerelateerde technologieën in ontwikkeling. De focus vanuit dit fonds ligt op projecten die de transitie van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen en efficiënter energieverbruik ondersteunen. Het investeringsfonds bevat in eerste instantie EUR 40 miljoen.

Nuon lanceert vandaag het Nuon Energy Transition Fund, een investeringsfonds voor energiegerelateerde technologieën in ontwikkeling. De focus vanuit dit fonds ligt op projecten die de transitie van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen en efficiënter energieverbruik ondersteunen. Het investeringsfonds bevat in eerste instantie EUR 40 miljoen.

Met het Energy Transition Fund neemt Nuon bewust het voortouw in het stimuleren van technologieën die CO2-uitstoot bij de productie van energie voorkomen en terugdringen. 

De investeringen vanuit het fonds zijn bedoeld om energiegerelateerde technologieën en producten die de onderzoeksfase zijn ontstegen tot wasdom te brengen. Het gaat hier om projecten die ofwel de efficiëntie in energieverbruik vergroten, ofwel de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Eenmaal uitontwikkeld kunnen deze technologieën vanuit Nuon ingezet worden in de bedrijfsvoering of aangeboden worden aan klanten. 

Concrete voorbeelden van mogelijke projecten in dit fonds zijn een HRe-ketel op basis van een brandstofcel, de ontwikkeling van offshore windturbines en de productie van geavanceerde zonnecellen. Ook IT-concepten die inspelen op de introductie van de ‘slimme meter’ passen binnen de scope.

Het Nuon Energy Transition Fund zal onafhankelijk van Nuon opereren met een eigen bestuursstructuur en Raad van Commissarissen. Momenteel worden de bestuursfuncties ingevuld. Bij het opzetten van het fonds is Nuon geassisteerd door Allen & Overy.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers 2,6 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 5,6 miljard euro in 2006 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Bekijk ook

Vattenfall lanceert online tool voor financiële hulpverleners

Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is in nauw overleg met de ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Zweden en Duitsland lopen voorop in de ontwikkeling van elektrische wegen

Duitsland en Zweden lopen voorop als het gaat om praktijkstudies op het gebied van elektrische wegen. Op het Zweedse eiland Gotland is de eerste draadloze e-weg ter wereld aangelegd.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall en Preem bekijken grootschalige productie van fossielvrije waterstof

De samenwerking tussen Vattenfall en het Zweedse brandstofbedrijf Preem gaat de volgende fase in, met als doel fossielvrije waterstof te produceren om biobrandstoffen te kunnen maken. Moment...

Lees het hele artikel