Provincie Gelderland en Nuon werken samen aan meer groene stroom

"Er moet vaart worden gemaakt met het opwekken van groene stroom." Dat zei de Gelderse gedeputeerde Annelies van der Kolk vandaag bij de opening van Windpark Echteld. Gelderland heeft eerder besloten om de provinciale doelstelling voor windenergie te verhogen naar 100 MW in 2011.
Windpark Echteld

"Er moet vaart worden gemaakt met het opwekken van groene stroom." Dat zei de Gelderse gedeputeerde Annelies van der Kolk vandaag bij de opening van Windpark Echteld. Gelderland heeft eerder besloten om de provinciale doelstelling voor windenergie te verhogen naar 100 MW in 2011.

Nuon, bouwer en eigenaar van het Windpark Echteld, wil minimaal de helft hiervan voor haar rekening nemen. Dat maakte Nuon-bestuurder Doede Vierstra vandaag bekend.

Doede Vierstra en Annelies van der Kolk openen Windpark Echteld

"Zowel op land als op zee moeten we alternatieve energiebronnen ten volle benutten." Annelies van der Kolk onderstreepte in haar toespraak dat landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Het is van belang dat overheden zelf geen barrières opwerpen bij de realisering van windparken," aldus de gedeputeerde.

Voor Nuon heeft windenergie prioriteit. Doede Vierstra: "Zowel op zee als op land zullen wij de komende jaren veel extra capaciteit gaan ontwikkelen. Als we klimaatdoelstellingen ook werkelijk willen realiseren, moeten we hierbij voortvarend te werk kunnen gaan. Een goede samenwerking met de overheid, zoals nu met de provincie Gelderland, is hierbij essentieel."

Het windpark in Echteld bestaat uit vier turbines van elk 2 MW en kan circa 5.700 huishoudens van stroom voorzien. Nuon ontwikkelt op diverse andere locaties in Gelderland windparken, waaronder in Duiven en Buren.

Over de provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft haar ambities op het gebied van milieu en klimaat geconcretiseerd in het Gelders Klimaatprogramma 2008-2011 ‘Aanpakken en Aanpassen’. Belangrijke doelen zijn het aanpakken van de energiehuishouding en het verminderen van de CO2-uitstoot, met een klimaatneutrale energiehuishouding in 2050 als einddoel.

Gedeputeerde Van der Kolk van de provincie Gelderland: "Omdat het klimaat verandert en fossiele brandstoffen opraken moeten we meer duurzame energie ontwikkelen en gaan gebruiken. Daarnaast moeten we ons aanpassen aan de onvermijdelijke veranderingen die plaatsvinden in onze omgeving en ons leven. Windenergie is een duurzame vorm van energie. Daarom wil de provincie Gelderland dat er in 2011 100 Megawatt aan windenergie geproduceerd wordt. Gemiddeld zijn dat zo’n 50 windmolens." Dit realiseert de provincie samen met particuliere initiatiefnemers en met de gemeenten van Gelderland.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 5,7 miljard euro in 2007 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Vanaf die datum functioneren beide ondernemingen operationeel zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Er zal een foto worden gepubliceerd op www.perssupport.nl.

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']