Publiek-privaat partnerschap voor zonnestroom in Afrika

"Nieuwe, innovatieve partnerschappen zijn essentieel als we willen komen tot moderne ontwikkelingssamenwerking," stelde minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) vandaag tijdens de ondertekening van een publiek-privaat partnerschap met Nuon en FRES (Foundation Rural Energy Services). De concrete doelstelling van dit publiek-privaat partnerschap is om een bijdrage te leveren om in 2015 honderdduizend klanten (huishoudens en kleine bedrijven) in rurale gebieden in ontwikkelingslanden duurzaam van energiediensten te voorzien.
Zonnecentrale in Afrika

"Nieuwe, innovatieve partnerschappen zijn essentieel als we willen komen tot moderne ontwikkelingssamenwerking," stelde minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) vandaag tijdens de ondertekening van een publiek-privaat partnerschap met Nuon en FRES (Foundation Rural Energy Services). De concrete doelstelling van dit publiek-privaat partnerschap is om een bijdrage te leveren om in 2015 honderdduizend klanten (huishoudens en kleine bedrijven) in rurale gebieden in ontwikkelingslanden duurzaam van energiediensten te voorzien.

Het partnerschap vloeit voort uit Het Akkoord van Schokland gericht op het dichterbij brengen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen. De ondertekening vond plaats tijdens het FRES-symposium 'Steek Energie in Afrika' in Amsterdam.

Vierstra, Koenders en Goedmaker na de ondertekeningWereldwijd hebben 1,6 miljard mensen geen toegang tot elektriciteit. De meeste van hen wonen op het platteland waar doorgaans geen openbaar elektriciteitsnet is. Alternatieven zoals kaarsen, lampolie en generators zijn duur en vervuilend.
Het nieuwe partnerschap voor rurale elektrificatie gaat de ontwikkeling van kleinschalige energiebedrijven in ontwikkelingslanden stimuleren. Via zonne-energie leveren deze bedrijfjes stroom voor huishoudelijke en economische bedrijvigheid. Zonne-energie is namelijk het goedkoopste alternatief voor adequate stroomvoorziening. FRES heeft hiermee de afgelopen jaren ervaring opgedaan. Door investeringen en ondersteuning van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Nuon kan FRES haar activiteiten opschalen.
ZonnecentraleMinister Koenders hecht er groot belang aan dat door deze samenwerking de energie ook voor de allerarmsten beschikbaar komt. Bovendien levert dit programma op deze wijze ook werkgelegenheid en economische ontwikkeling op lange termijn. Koenders: "Met deze nieuwe aansluitingen wordt de economische ontwikkeling op het Afrikaanse platteland gesteund, doordat er kleinschalige commerciële bedrijven kunnen worden opgezet in plattelandsgebieden. Met onze bijdrage bouwen we een stevige basis waarop zich gezonde energiebedrijven kunnen ontwikkelen. Moderne energiediensten stimuleren daarnaast de economische ontwikkeling door het verhogen van productiviteit, toegang tot markten, en het 'verlengen' van de dag."
Doede Vierstra, CFO van Nuon, opent in Mali de grootste zonne-energiecentrale van West-AfrikaNuon is als oprichter van FRES nauw betrokken bij de activiteiten en draagt graag bij aan de groei van zonne-energie. Doede Vierstra, CFO van Nuon: "Tijdens de opening van de eerste zonnecentrale van FRES in Mali vorige maand zag ik hoe elektriciteit het verschil kan maken in het stimuleren van bedrijvigheid en ontwikkeling. Het is geweldig dat we dit met de kracht van de zon kunnen helpen realiseren."

Over FRES

FRES is in 2004 als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk opgericht om rurale elektrificatie in ontwikkelingslanden te bevorderen. FRES sticht en beheert lokale, kleinschalige energiebedrijven die huishoudens en kleine bedrijven op het platteland in ontwikkelingslanden toegang bieden tot elektriciteit. De FRES-bedrijven zorgen dat mensen stroom krijgen in gebieden waar het anders na zonsondergang donker is en geven een economische stimulans aan de regio waarin ze werken.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 5,7 miljard euro in 2007 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Vanaf die datum functioneren beide ondernemingen operationeel zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Meer informatie

Ministerie Buitenlandse Zaken
Marjolein de Rooij (persvoorlichting)
Telefoon: 06 11 86 33 11

Stichting FRES
Caroline Nijland (persvoorlichting)
Telefoon: 06 55 38 75 05

Bekijk ook

Vattenfall/Koos Broertjens

Vattenfall onderzoekt toekomstmogelijkheden Magnum-centrale

Vattenfall wil het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie en bijdragen aan de doelen van het Parijs-akkoord. Het energiebedrijf heeft daarvoor zijn convent...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall verkoopt windpark Jaap Rodenburg aan verzekeraar a.s.r.

Verzekeringsbedrijf a.s.r. wordt eigenaar van windpark Jaap Rodenburg. De tien bestaande windmolens in Almere Pampus worden op dit moment vervangen door tien nieuwe, krachtiger, exemplaren. ...

Lees het hele artikel

Flexibiliteit warmtenetten wordt onderschat

Warmtenetten kunnen goed omgaan met nieuwe, duurzame bronnen. Dat is een van de lessen uit de nieuwe whitepaper ‘Warmtenetten: altijd in beweging’ van energiebedrijf Vattenfall. ...

Lees het hele artikel