Aandeelhouders Nuon stellen jaarrekening 2008 vast

Tijdens de jaarvergadering hebben de aandeelhouders hun waardering uitgesproken over het behaalde resultaat over 2008. Het dividend werd vastgesteld op EUR 350 miljoen. Dat komt overeen met 45% van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, exclusief bijzondere posten. Ook werd positief gesproken over de samenwerking in het afgelopen jaar met betrekking tot het intensieve contact tussen Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouders in de selectie van een strategische partner voor het productie- en leveringsbedrijf.

In de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn door het opgestelde rooster van aftreden vier vacatures ontstaan. Besloten is gezien de beoogde strategische samenwerking met Vattenfall vooralsnog twee vacatures niet in te vullen. De heren Bouw en Ybema zijn tot herbenoeming voorgedragen door de Raad van Commissarissen voor de komende periode. De algemene vergadering heeft tot deze herbenoemingen besloten. De heer L. Koopmans heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Daarnaast heeft de heer A.M.C.A. Hooijmaaijers besloten af te treden.

Ten slotte is gesproken over het splitsingsplan van n.v. Nuon en over de stand van zaken van de beoogde strategische samenwerking met Vattenfall.

Bekijk ook

Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall lanceert online tool voor financiële hulpverleners

Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is in nauw overleg met de ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Zweden en Duitsland lopen voorop in de ontwikkeling van elektrische wegen

Duitsland en Zweden lopen voorop als het gaat om praktijkstudies op het gebied van elektrische wegen. Op het Zweedse eiland Gotland is de eerste draadloze e-weg ter wereld aangelegd.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']