Nuon aandeelhouders stemmen vóór verkoop aan Vattenfall

De CEO van Nuon, Øystein Løseth, over het besluit van de aandeelhouders: "We stellen het vertrouwen van de aandeelhouders in onze strategische partner Vattenfall erg op prijs. We kijken terug op een vruchtbaar traject waarin we intensief met onze commissarissen, aandeelhouders en medezeggenschap hebben samengewerkt in het voornemen om een strategische partner te zoeken en in het opstellen van criteria voor deze partner. Vandaag nemen de aandeelhouders een belangrijke stap naar de toekomst voor zowel het productie- en leveringsbedrijf dat met Vattenfall samengaat als voor netwerkbedrijf Alliander dat in handen van de publieke aandeelhouders blijft."

De eerste aandelenoverdracht vindt plaats op 1 juli a.s. onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese mededingingsautoriteit.  De verkoop van aandelen aan Vattenfall zal gefaseerd plaatsvinden. Eerst wordt een belang van 49 procent verkocht. Het resterende belang zal gefaseerd worden overgedragen, waardoor Vattenfall uiteindelijk na zes jaar 100 procent van de aandelen verkrijgt.  De gefaseerde overdracht van aandelen onderstreept het gezamenlijke commitment van Nuon’s aandeelhouders en Vattenfall om de publieke belangen en de Nederlandse identiteit van Nuon te waarborgen. Er is een stichting opgezet om de publieke belangen te bewaken en te waarborgen.

Nieuwe Raad van Commissarissen Alliander en Nuon

Nuon productie- en leveringsbedrijf wordt onderdeel van Vattenfall en behoudt een eigen Raad van Commissarissen. Deze Raad van Commissarissen bestaat in de nieuwe samenstelling uit de volgende personen: de heer L.G. Josefsson (voorzitter), de heer J.H. Schraven, de heer D. J. Haank, de heer P. Bouw, mevrouw L.M.T. Boeren, de heer D. Andresen, de heer T. Hatakka en de heer P.W.A. Goes.

Ook Alliander krijgt een eigen Raad van Commissarissen. In de vergadering werden als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen benoemd: de heer E.M. d’Hondt, de heer J.C. van Winkelen, de heer  F.C.W. Briët, mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer, de heer  G. Ybema en mevrouw J.B. Irik. 

In de vergadering werd tevens bekend gemaakt dat de heer P.C. Molengraaf, de huidige directievoorzitter van het netwerkbedrijf, de nieuwe directievoorzitter van Alliander wordt.

De vergadering werd besloten met een dankwoord van de CEO Øystein Løseth aan de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen voor hun inzet en betrokkenheid tijdens de intensieve samenwerking gedurende afgelopen periode.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 6,1 miljard euro in 2008 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Sinds die datum functioneren beide ondernemingen operationeel zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']