Omzet Nuon stijgt eerste kwartaal; winst onder druk

Nieuwe gaswinningsactiviteiten dragen bij aan groei

Hoofdpunten

  • Omzet stijgt in eerste kwartaal 2009 met 22% tot EUR 2.231 miljoen (Q1/2008: EUR 1.834 miljoen)
  • Brutomarge stijgt met 6% naar EUR 728 miljoen, voornamelijk door nieuwe activiteiten op gebied van gaswinning (Q1/2008: EUR 687 miljoen)
  • Nettowinst lager dan vorig jaar: EUR 181 miljoen ( Q1/2008: EUR 245 miljoen)
  • Lagere tarieven en hogere kosten als gevolg van de splitsing drukken bedrijfsresultaat netwerkbedrijf
  • Klantaantallen gestegen in Nederland, verdere groei in België en Duitsland

 

In reactie op de resultaten zegt voorzitter van de Raad van Bestuur, Øystein Løseth:

Øystein Løseth"De gestegen omzet heeft zich niet vertaald in een vergelijkbaar hoger nettoresultaat, wat met name te wijten is aan hogere kosten dit kwartaal waaronder die van strategische trajecten en splitsing. Het feit dat het aantal contracten met klanten in België en Duitsland nog steeds groeit en ook in Nederland stijgt, schetst een solide marktbasis. Dit kwartaal is memorabel door de keuze voor Vattenfall als strategische partner voor het productie- en leveringsbedrijf van Nuon.. Een ander hoogtepunt, enkele weken daarna, was de instemming van het Ministerie van Economische Zaken met ons splitsingsplan. Daarin realiseren we een stevige financiële basis voor Alliander en voor het productie- en leveringsbedrijf van Nuon."
Het totale volume geleverde elektriciteit is ten opzichte van vorig jaar met 4% gestegen, het volume gas met 11%. Die stijging houdt verband met de relatief koudere maanden aan het begin van het jaar. De tarieven op de consumentenmarkt liggen begin 2009 hoger dan in 2008, doordat de forse stijging van prijzen van grondstoffen en elektriciteit in 2008 doorwerken in de tarieven van gas en elektriciteit in 2009. In juli 2009 wordt in Nederland een verlaging van de tarieven voorzien van circa 5% voor elektriciteit en ongeveer 35% voor gas. De omzet is uitgekomen op EUR 2.231 miljoen, wat een stijging betekent van circa 22%.

Het bedrijfsresultaat is in het eerste kwartaal van 2009 gedaald tot EUR 256 miljoen ten opzichte van EUR 316 miljoen in 2008. De operationele kosten zijn gestegen tot EUR 423 miljoen. Deze stijging hangt voor een groot deel samen met de kosten van strategische trajecten als de splitsing van n.v. Nuon in een productie- en leveringsbedrijf en netwerkbedrijf Alliander. Dit heeft geleid tot hogere kosten op het gebied van ICT en personeel; sinds 1 juli vorig jaar werken beide bedrijven al operationeel onafhankelijk van elkaar. Ook uitbreiding van gaswinningactiviteiten en activiteiten op het gebied van installatie en isolatie hebben bijgedragen aan de kostenstijging.

De brutomarge is met 6% gestegen naar EUR 728 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De stijging is toe te schrijven aan de brutomarge gas, die steeg tot EUR 177 miljoen (Q1/2008: EUR 122 miljoen) door de marge op nieuwe activiteiten in gaswinning en een hogere marge uit gasopslag. De brutomarge elektriciteit daalde door de stijging van inkoopprijzen en een lagere marge op de productie van elektriciteit. Dit werd deels gecompenseerd door de positieve bijdrage van de handelsresultaten en overige fair value-mutaties aan de marge elektriciteit. De invoering van het capaciteitstarief zorgde in het eerste kwartaal van 2009 voor een lagere brutomarge op het transport van elektriciteit en gas. De brutomarge op warmte en overige activiteiten daalde, voornamelijk als gevolg van het ingeschatte negatieve effect van de onlangs aangenomen Warmtewet.

De gerapporteerde nettowinst is gedaald van EUR 245 miljoen in het eerste kwartaal van 2008 naar EUR 181 miljoen in 2009.

Marktontwikkeling

Het aantal gas- en elektriciteitsklanten van Nuon in Nederland is in het eerste kwartaal van 2009  gestegen. Afgerond bedraagt het aantal klanten voor gas en elektriciteit respectievelijk 1,9 en 2,3 miljoen. In Duitsland en België heeft de groei zich verder doorgezet. Het aantal elektriciteitsklanten op de consumentenmarkt in Duitsland steeg ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008 met 35.000 naar 275.000 en het aantal Belgische klanten groeide met 20.000 naar 280.000.

Operationele kasstroom en nettoschuldpositie

De kasstroom uit operationele activiteiten over het eerste kwartaal van 2009 kwam op een uitstroom van EUR 307 miljoen, ten opzichte van een instroom van EUR 3 miljoen in de vergelijkbare periode vorig jaar. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een significante stijging van het werkkapitaal als gevolg van de koude winter. Het voorschotbedrag dat Nuon van klanten krijgt is over het hele jaar gelijk, terwijl in de wintermaanden de omzet relatief hoger is. Dit effect werd in het koude eerste kwartaal van 2009 goed zichtbaar.

Het eerste kwartaal zijn de bruto investeringen met 23% toegenomen tot EUR 193 miljoen (Q1/2008: EUR 157 miljoen). Naast de doorgaande investeringen in het netwerk en bestaande productiecapaciteit heeft Nuon ook geïnvesteerd in de nieuwe centrale Nuon Magnum, ondanks vertraging in de verlening van de vergunning. Ook investeerde Nuon in ontwikkelaar van zonnecelfolie Helianthos en de nieuwe gasopslag in Zuidwending en zijn na het kwartaal plannen voor realisatie van een nieuw windpark op zee aangekondigd.

De vrije kasstroom is dit eerste kwartaal gedaald naar EUR 468 miljoen negatief. Deze daling ten opzichte van dezelfde periode in 2008 (EUR 131 miljoen) is toe te schrijven aan de lagere operationele kasstroom en de hogere investeringen. Dit leidt tot een nettoschuldpositie van EUR 1.096 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal (31 december 2008: EUR 642 miljoen).

Strategie

Het eerste kwartaal van dit jaar maakte Nuon bekend het Zweedse bedrijf Vattenfall als strategische partner voor het productie- en leveringsbedrijf van Nuon gekozen te hebben. Het Ministerie van Economische Zaken heeft vlak na het eind van dit kwartaal ingestemd met het splitsingsplan.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van EUR 6,1 miljard in 2008 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Sinds die datum functioneren beide ondernemingen operationeel zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Bekijk ook

TAKE PRIDE in us!

Tijdens de Pride week (31 juli t/m 8 augustus 2021) worden de laadopbrengsten van ‘Pride’ laadpalen gedoneerd aan LHBTI-belangenorganisatie COC. Naast Amsterdam staan er dit jaar...

Lees het hele artikel
Zonnepark Gasselternijveen
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall krijgt vergunning voor combinatie zonnepark en akkerbouw

Vattenfall heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een zonnepark in Almere waar de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt kan worden getest. Doel van het zogeheten Symbizon-proje...

Lees het hele artikel
Windpark WIeringermeer
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Windfonds Wieringermeer steunt maatschappelijke projecten met € 75.000

Het Windfonds van Windpark Wieringermeer heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar een bedrag van
€ 75.000 beschikbaar gesteld voor projecten en initiatieven die een algemeen m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']