Winst Nuon eerste halfjaar 2009 EUR 226 miljoen

Omzet stijgt, winst daalt ten opzichte van eerste halfjaar 2008

Hoofdpunten

  • Omzet stijgt in eerste halfjaar 2009 met 9% tot EUR 2.985 miljoen (H1/2008: EUR 2.727 miljoen);

  • Brutomarge daalt met 13% naar EUR 895 miljoen, voornamelijk door lagere handelsmarge en overige fair value mutaties (H1/2008: EUR 1.027 miljoen);

  • Nettowinst gedaald ten opzichte van eerste halfjaar 2008: EUR 226 miljoen (H1/2008: EUR 497 miljoen);

  • Aantal klanten in Nederland en België stijgt nog steeds licht.

In reactie op de resultaten zegt voorzitter van de Raad van Bestuur, Øystein Løseth: 

“Dit eerste halfjaar laat een goed resultaat zien. We wisten ondanks verhevigde concurrentie opnieuw klanten in Nederland en België te winnen en ervaren de positieve resultaten van onze gaswinningactiviteiten, die we in juni verder hebben uitgebreid. Met de winst van EUR 226 miljoen hebben we het bijzonder hoge financiële resultaat van vorig jaar niet kunnen evenaren. Dit komt door minder gunstige marktomstandigheden dan die in het eerste halfjaar van 2008, door hogere kosten vanwege strategische trajecten zoals de splitsing en een lagere marge op onze productie. Op strategisch gebied heeft dit halfjaar in het teken gestaan van de toetreding tot Vattenfall. Deze verheugende stap werd op 1 juli formeel afgerond. ”

Nuon heeft 3% meer elektriciteit aan Nederlandse klanten geleverd, vergeleken met de eerste helft van vorig jaar. Het geleverde volume gas in dit segment steeg met circa 6%, vooral dankzij nieuwe zakelijke klanten. Het totale volume gas dat Nuon leverde steeg met 11%, met name vanwege Nuon’s deelname in gasvelden sinds juni vorig jaar. In België is het aantal klanten gestegen met 25.000 (elektriciteit) en 10.000 (gas) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
De netto-omzet is met 9% gestegen tot EUR 2.985 miljoen (H1/2008: EUR 2.727 miljoen). Dit komt met name door de gaswinningactiviteiten die wij medio 2008 overnamen en door nieuw verworven klanten en hogere geleverde volumes. Ook de hogere tarieven voor elektriciteit en gas speelden een rol. Per 1 juli zijn de variabele tarieven in de Nederlandse consumentenmarkt verlaagd met circa 36% voor gas en 4,5% voor elektriciteit. De lagere tarieven komen voort uit gedaalde grondstofprijzen, die met vertraging doorwerken.
De brutomarge komt op EUR 895 miljoen (H1/2008: EUR 1.027 miljoen) en ligt daarmee 13% lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De hoge cijfers in handelsresultaten en overige fair value-resultaten van vorig jaar konden in 2009 niet worden geëvenaard. Dit effect werd deels gedempt door de positieve resultaten van onze gaswinningactiviteiten en de gestegen verkoop van gas en elektriciteit aan consumenten en zakelijke klanten. Hogere gecontracteerde inkoopprijzen en een lagere productie hadden weer een negatief effect op de brutomarge. De brutomarge op warmte en overige activiteiten daalde ook door het  ingeschatte negatieve effect van de recent aangenomen Warmtewet.
De operationele kosten zijn deze eerste zes maanden met 17% gestegen vergeleken met het eerste halfjaar van 2008. De kosten voor splitsing, de aan de n.v. Nuon afgedragen holdingkosten en hogere personeelskosten en houden daarmee verband. Ook het hoger activiteitenniveau en het strategisch partnertraject droegen dit halfjaar bij aan de kostenstijging.
De lagere brutomarge en hogere kosten leiden tot een daling van het resultaat na belastingen tot EUR 226 miljoen (H1/2008: EUR 497 miljoen).

Operationele kasstroom en nettokaspositie

De nettokaspositie per 30 juni 2009 is gestegen tot EUR 897 miljoen (30 juni 2008: EUR 367 miljoen). Dit komt vooral door de afwikkeling van uitstaande rekening-couranttegoeden met onze voormalige moedermaatschappij en de temporisering van de investeringen in de multi-fuelcentrale Nuon Magnum in de eerste zes maanden van 2009. De kasstroom uit operationele activiteiten steeg, met name vanwege de afwikkeling van de rekening-courant tegoeden met onze voormalige moedermaatschappij, naar EUR 1.467 miljoen. De investeringen (EUR 241 miljoen) zijn in de eerste helft van 2009 lager dan vorig jaar (EUR 258 miljoen), vooral vanwege de stilgelegde bouw van Nuon Magnum. De bouw van Nuon Magnum is inmiddels weer herstart.

Strategie

Na de aankondiging op 23 februari jl. dat het Zweedse bedrijf Vattenfall en het productie- en leveringsbedrijf Nuon samen verder wilden, is de integratie verder voorbereid. Op 22 juni gaf de Europese mededingingsautoriteit onder voorwaarden groen licht voor de overname en op 17 juni werd tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering de verkoop goedgekeurd. De splitsing van productiebedrijf Nuon en netwerkbedrijf Alliander vond effectief plaats op 30 juni 2009. Een dag na de balansdatum, op 1 juli 2009, nam Vattenfall 49% van de aandelen van de bestaande aandeelhouders over.

Voor de redactie

Deze resultaten hebben betrekking op de juridische entiteit Nuon Energy (“Nuon”) en zijn vergeleken met de resultaten van vorig jaar van deze entiteit. Vorig jaar werden deze resultaten geconsolideerd en gepubliceerd met die van het netwerkbedrijf, die destijds beiden onderdeel vormden van de voormalige n.v. Nuon (thans “Alliander”).

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met 6.000 medewerkers ongeveer drie miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Zij zet zich in om een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke energievoorziening te bieden. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Binnen de Vattenfall Group vormt de onderneming de Vattenfall Business Group Benelux.

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']