9 vragen over onze nieuwe centrale in de Eemshaven

1. Wat vind Nuon van de Greenpeace-campagne tegen jullie nieuwe centrale? Wij wisten niet van het bestaan van de tweelingbroer van onze eigen Niemand. De informatie in het filmpje is niet volledig. Maar deze manier van campagnevoeren is wel een opvallende manier om de duurzaamheidsdiscussie in ons land aan te wakkeren. De discussie over het bouwen van een nieuwe centrale en jouw mening daarover vinden wij erg belangrijk. Daarom stelden we ons forum op donderdag 7 oktober van 11.00 tot 13.00 uur open om met jou het gesprek aan te gaan. Zie het forum voor hoe te handelen als je nog vervolgvragen hebt.  2. Waarom bouwt Nuon een centrale in de Eemshaven? De centrale die wij bouwen in de Eemshaven kan straks elektriciteit opwekken uit aardgas, biomassa, en uit kolen die zijn omgezet in gas. Dit wordt ook wel een multi-fuel centrale genoemd. De centrale wordt in twee stappen gebouwd. Nu bouwen we een centrale die gestookt wordt op aardgas. In de volgende stap bouwen we een installatie waarin kolen en biomassa eerst worden omgezet naar gas. Uit dat gas halen we voor de verbranding al het grootste deel van de CO2. Door ook biomassa mee te stoken is de CO2-uitstoot naar verwachting tot wel 80% lager dan bij traditionele kolencentrales. 3. Heeft Nuon verzwegen dat er een centrale in de Eemshaven wordt gebouwd? Nee hoor. Nuon is er altijd open over geweest. In de afgelopen jaren hebben burgers en organisaties hier hun mening over gegeven, zowel in het formele inspraaktraject als tijdens bijeenkomsten. Ook is er al veel over geschreven in kranten en andere media. 4. Is die CO2-afvang geen verre toekomstmuziek? De technieken voor CO2-afvang bestaan al. In een land als Noorwegen wordt het al sinds eind jaren negentig toegepast in de olie- en gasindustrie.  In het plan Green4Sure van de gezamenlijk milieubewegingen wordt CO2-afvang ook genoemd als een noodzakelijke techniek. In oktober start Nuon met een CO2-afvangtest voor de centrale in Buggenum. 5. Brengt Nuon met de nieuwe centrale de Waddenzee in gevaar? De nieuwe centrale wordt gebouwd in Eemshaven, Groningen. Bij de bouw hebben wij oog voor de omgeving, dat zijn wij ook verplicht! Nuon houdt zich aan de regels die voor vergunningen gelden. Wij werken ook actief mee aan de realisatie van ruim 50 hectare aan nieuw natuurgebied in de Waddenzee. En natuurlijk wordt de centrale uitgerust met de meest moderne technieken om de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum te beperken. 6. Heeft volgens Nuon duurzame energie dan geen toekomst? Nuon gelooft in de kansen voor duurzame energie. Wij willen bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelstelling. Daarnaast wil Nuon ook zo snel mogelijk over naar een CO2-neutrale energievoorziening. Investeren in technieken als de afvang van CO2 helpen daarbij, maar ook door te investeren in wind-, water- en zonne-energie. Bovendien blijven wij onze klanten helpen om hun energieverbruik verder terug te brengen. 7. Welke maatregelen neemt Nuon om de uitstoot van de nieuwe centrale te beperken? In de centrale maken we gebruik van de nieuwste technieken om de CO2 uit gas te halen. Door ook biomassa mee te stoken neemt de CO2-uitstoot van de centrale tot wel 80% af ten opzichte van traditionele kolencentrales. 8. Past de nieuwe centrale in de Eemshaven wel in een duurzame toekomst? Op dit moment kunnen we het nog niet af met duurzame energie. Daarom blijven aardgas en kolen in de nabije toekomst voor de opwek van energie nodig. Op de lange termijn wil Nuon al haar energie op een duurzame manier opwekken. Ondertussen blijven wij onze klanten helpen om energie te besparen. 9. Wat is de meest duurzame energie? Dat is de energie die niet wordt gebruikt. Nuon helpt daarom klanten om hun energie gebruik tot het minimum terug te dringen. Op donderdag 7 oktober was ons forum geopend voor vragen over dit onderwerp. Zie de pagina als je naderhand nog vragen hebt.

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']