Bouw grootste warmteoverdrachtstation van start

Op dinsdag 12 oktober is de bouw van een bijzonder warmteoverdrachtstation (WOS) in Almere Poort van start gegaan. Met een leveringscapaciteit van 180MW is het na realisatie de grootste in zijn soort in Almere.

Het onder architectuur ontworpen gebouw zorgt voor de distributie van stadswarmte aan alle 11.000 woningen en bedrijven in het nieuwe stadsdeel. Volgens planning moet het gebouw in het najaar van 2011 klaar zijn.

Bijzondere uitstraling

De WOS komt op een in het oog springende plek in de wijk te staan aan de toekomstige Henry Hudsonstraat. Nuon en de gemeente Almere hebben daarom afgesproken dat het gebouw een bijzondere uitstraling krijgt. Het gebouw wordt bekleed met matte aluminium plaatdelen. De noordgevel is van glas, zodat een deel van de installatie te zien is. Het gebouw voldoet aan de hoogste eisen voor onder meer geluid.

Warmte uit Diemen

De warmte in Almere Poort is tot het voorjaar van 2012 afkomstig uit de warmtekrachtcentrale in Almere-Stad. Daarna krijgt Almere Poort haar warmte uit de de in aanbouw zijnde warmtekrachtcentrale in Diemen. De warmte wordt via een ondergronds leidingnet naar de WOS gepompt. Dit overdrachtstation zorgt vervolgens voor de distributie van de warmte naar alle woningen en bedrijven in de wijk.

CO2-reductie

Stadswarmte is comfortabele en milieuvriendelijke warmte, afkomstig van een warmtekrachtcentrale. De warmte komt vrij bij het maken van elektriciteit en kan nuttig hergebruikt worden voor het verwarmen van woonwijken en bedrijventerreinen. Deze manier van verwarmen is goed voor het milieu, omdat er bijna geen extra gas voor nodig is. De woningen in Almere Poort zorgen in de toekomst voor 90% CO2-reductie. Dit komt voor het grootste deel door de inzet van stadswarmte.

Feiten

  • Capaciteit: 180 MW
  • Levering warmte aan 11.000 huishoudens
  • Architect: W. Schutter
  • Oplevering: najaar 2011
  • Aanleg warmteleiding IJmeer: 2011
  • Warmtelevering uit Diemen: medio 2012

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall neemt aanlegsteiger IJmuiden in gebruik voor bouw en onderhoud van offshore windpark Hollandse Kust Zuid

Op donderdag 10 juni 2021 vond de officiële oplevering plaats van de steiger die Vattenfall zal gebruiken voor het vervoer van personen en klein materieel tijdens de bouw, operatie en h...

Lees het hele artikel
Vattenfall vlag
Vattenfall

Vergunningen bouw eventuele biowarmte-installatie terecht verleend

De rechtbank heeft vandaag beslist dat Provincie Noord-Holland de vergunningen voor de bouw van een eventuele biowarmte-installatie terecht heeft verleend.

Lees het hele artikel
Vattenfall

Nieuws uit Hoogvliet: honderden woningen worden aardgasvrij

Om klimaatverandering tegen te gaan moet, naast tal van andere maatregelen, het gebruik van aardgas worden teruggedrongen. Dat kan door de verwarming van huizen aan te passen. Nederland staa...

Lees het hele artikel