Combinatie van efficiënte gascentrale en warmte leidt tot rendement van 85%

Nuon, onderdeel van Vattenfall Group, heeft het investeringsbesluit genomen om een nieuwe gascentrale te bouwen naast de bestaande elektriciteitscentrale in Diemen. Tegelijk wordt een warmtetransportleiding van Diemen naar Almere aangelegd om met de restwarmte huizen te verwarmen. Door de combinatie van het hoogst haalbare rendement voor de gascentrale en grootschalige warmtelevering aan Amsterdam en Almere kan een rendement van 85% worden behaald.

Nieuwe gascentrale in Diemen met warmteleiding onder IJmeer naar Almere

Centrale Diemen 33 en 34

Nuon, onderdeel van Vattenfall Group, heeft het investeringsbesluit genomen om een nieuwe gascentrale te bouwen naast de bestaande elektriciteitscentrale in Diemen. Tegelijk wordt een warmtetransportleiding van Diemen naar Almere aangelegd om met de restwarmte huizen te verwarmen. Door de combinatie van het hoogst haalbare rendement voor de gascentrale en grootschalige warmtelevering aan Amsterdam en Almere kan een rendement van 85% worden behaald.

De nieuwe centrale zorgt ervoor dat de huidige elektriciteit- en warmtecapaciteit van Nuon in Diemen meer dan verdubbelt. Nuon beantwoordt met de warmteleiding aan de groeiende vraag naar warmte in Almere.

Hoger rendement in Diemen

De nieuwe centrale komt naast de bestaande elektriciteitcentrale in Diemen. Deze STEG- (Stoom en Gas) centrale wordt gebouwd door Siemens volgens de laatste stand van de techniek en met het hoogst haalbare rendement (circa 59%). De nieuwe centrale krijgt een vermogen van 435 megawatt elektriciteit en 260 megawatt warmte. Hiermee kunnen zo’n 750.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

Warmte voor Amsterdam en Almere

De in Diemen geproduceerde warmte zal ingezet worden om in Amsterdam en Almere zo’n 25.000 huishoudens van warmte te voorzien. Met deze centrale ontstaat een bijzondere situatie. Door de combinatie van zowel warmte- als elektriciteitproductie wordt het milieu zo min mogelijk belast. Aparte CV-ketels of boilers in de woningen zijn overbodig, waardoor de warmtelevering een CO2-reductie van 50% oplevert.

Naar verwachting is de centrale eind 2012 operationeel. Tot het moment dat de nieuwe centrale in Diemen klaar is wordt de groeiende warmtevraag opgevangen door de bestaande centrales in Almere en Diemen. Hiervoor worden de komende periode de nodige aanpassingen uitgevoerd.

Warmtetransportleiding van Diemen naar Almere onder het IJmeer

De warmte die geproduceerd wordt in Diemen zal via een warmteleiding naar Almere Poort en Almere Stad worden getransporteerd. De vraag naar stadswarmte in deze wijken neemt toe als gevolg van grootschalige nieuwbouwprojecten. De leiding ligt 1,5 meter diep in de bodem van het IJmeer en is begin 2012 klaar.

Feiten en cijfers

  • Gecombineerd rendement tot 85% bij zowel elektriciteit- als warmteproductie.
  • Vermogen nieuwe STEG (Stoom en Gas) centrale 435 megawatt elektriciteit en 260 megawatt warmte, operationeel vanaf eind 2012.
  • Indien alleen elektriciteit wordt geproduceerd is het verwachte rendement 59%.
  • De combinatie voorziet 750.000 huishoudens van elektriciteit en 25.000 huishoudens van warmte.
  • De warmtetransportleiding is 8,5 kilometer lang en ligt 1,5 meter diep in de bodem onder het IJmeer, operationeel vanaf begin 2012.
  • Huidige centrale Diemen heeft een vermogen van 250 megawatt elektrisch en 180 megawatt warmte.

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met zesduizend medewerkers ruim 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland en België. Een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon is onderdeel van de Vattenfall Group.

Meer informatie

Nuon Mediarelaties
Paulien Kuijer, woordvoerder
Telefoon: 088 098 88 88
E-mail: mediarelaties@nuon.com

Nuon levert gas, stroom, warmte en koude aan ruim 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties in Nederland en België. Wij helpen onze klanten om hun energieverbruik te beperken. Via energiebesparing, zonne-energie en isolatie dragen onze klanten bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Wij zetten in op energie besparen en werken daarnaast aan duurzame energie oplossingen zoals windparken en biomassa bijstook.

Energieleverancier Nuon is onderdeel van Vattenfall, een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent van Europa. Een betrouwbare, duurzame en zo schoon mogelijke energielevering staat daarbij centraal.

Bekijk ook

Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall lanceert online tool voor financiële hulpverleners

Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is in nauw overleg met de ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Zweden en Duitsland lopen voorop in de ontwikkeling van elektrische wegen

Duitsland en Zweden lopen voorop als het gaat om praktijkstudies op het gebied van elektrische wegen. Op het Zweedse eiland Gotland is de eerste draadloze e-weg ter wereld aangelegd.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']