De 8 meest gestelde vragen over de Magnum centrale in de Eemshaven

1. Waarom bouwt Nuon een centrale in de Eemshaven?

De centrale die wij bouwen in de Eemshaven kan straks elektriciteit opwekken uit aardgas, biomassa, en uit kolen die zijn omgezet in gas. Dit wordt ook wel een multi-fuel centrale genoemd. De centrale wordt in twee stappen gebouwd. Nu bouwen we een centrale die gestookt wordt op aardgas. In de volgende stap bouwen we een installatie waarin kolen en biomassa eerst worden omgezet naar gas. Uit dat gas halen we voor de verbranding al het grootste deel van de CO2. Door ook biomassa mee te stoken is de CO2-uitstoot naar verwachting tot wel 80% lager dan bij traditionele kolencentrales.

2. Heeft Nuon verzwegen dat er een centrale in de Eemshaven wordt gebouwd?

Nee hoor. Nuon is er altijd open over geweest. In de afgelopen jaren hebben burgers en organisaties hier hun mening over gegeven, zowel in het formele inspraaktraject als tijdens bijeenkomsten. Ook is er al veel over geschreven in kranten en andere media.

3. Is die CO2-afvang geen verre toekomstmuziek?

De technieken voor CO2-afvang bestaan al. In een land als Noorwegen wordt het al sinds eind jaren negentig toegepast in de olie- en gasindustrie. De Noorse milieubeweging Bellona is daar positief over. In oktober start Nuon met een CO2-afvangtest voor in de centrale in Buggenum.

4. Brengt Nuon met de nieuwe centrale de Waddenzee in gevaar?

De nieuwe centrale wordt gebouwd in Eemshaven, Groningen. Bij de bouw hebben wij oog voor de omgeving, dat zijn wij ook verplicht! Nuon houdt zich aan de regels die voor vergunningen gelden. Wij werken ook actief mee aan de realisatie van ruim 50 hectare aan nieuw natuurgebied in de Waddenzee. En natuurlijk wordt de centrale uitgerust met de meest moderne technieken om de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum te beperken.

5. Heeft volgens Nuon duurzame energie dan geen toekomst?

Nuon gelooft in de kansen voor duurzame energie. Wij willen bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelstelling. Daarnaast wil Nuon ook zo snel mogelijk over naar een CO2-neutrale energievoorziening. Investeren in technieken als de afvang van CO2 helpen daarbij, maar ook door te investeren in wind-, water- en zonne-energie. Bovendien blijven wij onze klanten helpen om hun energieverbruik verder terug te brengen.

6. Welke maatregelen neemt Nuon om de uitstoot van de nieuwe centrale te beperken?

In de centrale maken we gebruik van de nieuwste technieken om de CO2 uit gas te halen. Door ook biomassa mee te stoken neemt de CO2-uitstoot van de centrale tot wel 80% af ten opzichte van traditionele kolencentrales.

7. Past de nieuwe centrale in de Eemshaven wel in een duurzame toekomst?

Op dit moment kunnen we het nog niet af met duurzame energie. Daarom blijven aardgas en kolen in de nabije toekomst voor de opwek van energie nodig. Op de lange termijn wil Nuon al haar energie op een duurzame manier opwekken. Ondertussen blijven wij onze klanten helpen om energie te besparen.

8. Wat is de meest duurzame energie?

Dat is de energie die niet wordt gebruikt. Nuon helpt daarom klanten om hun energie gebruik tot het minimum terug te dringen.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']