Samenwerkingsverband Windkracht Wieringermeer opgericht

Nuon (samen met 27 agrariërs), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Vereniging van Windturbine-eigenaren Noord-Holland, groep Wieringermeer (VWNH) hebben het samenwerkingsverband ‘Windkracht Wieringermeer’ opgericht. Deze drie partijen zijn eigenaar van de huidige windturbines in de gemeente Wieringermeer.

Het doel van dit samenwerkingsverband is om invulling te geven aan het Windplan Wieringermeer dat onder leiding van de gemeente Wieringermeer wordt opgesteld.

Met de oprichting van ‘Windkracht Wieringermeer’ kiezen de partijen nadrukkelijk voor elkaar. Belangrijk uitgangspunt is het respecteren van ieders belangen waarbij de leefbaarheid van de polder wordt gegarandeerd.

De organisaties zullen gezamenlijk optrekken in onderzoeken en voorstudies zoals de Plan-MER, netinpassing, economische haalbaarheid, enz. Daarbij willen zij ook werken aan mogelijkheden voor participatie door inwoners van de Gemeente Wieringermeer.

In samenwerking met de Provincie Noord Holland en het Ministerie van VROM heeft de gemeente Wieringermeer vorig jaar het startsein gegeven voor het opstellen van het windplan. Het plan bestaat uit de herstructurering van de bestaande solitaire windturbines, uitbreiding van het bestaande windturbinetestpark van ECN en opschaling van de bestaande lijnopstellingen van Nuon.

Het streven is om het huidige opgesteld vermogen (106 megawatt) uit te breiden naar circa 200 - 400 megawatt, voldoende om 160.000 - 320.000 huishoudens jaarlijks te voorzien van groene stroom. Hiermee levert het windplan Wieringermeer een mooie bijdrage aan de overheidsdoelstelling om in 2020 20% van de elektriciteitsbehoefte duurzaam op te wekken.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']