Samenwerkingsverband Windkracht Wieringermeer opgericht

Nuon (samen met 27 agrariërs), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Vereniging van Windturbine-eigenaren Noord-Holland, groep Wieringermeer (VWNH) hebben het samenwerkingsverband ‘Windkracht Wieringermeer’ opgericht. Deze drie partijen zijn eigenaar van de huidige windturbines in de gemeente Wieringermeer.

Het doel van dit samenwerkingsverband is om invulling te geven aan het Windplan Wieringermeer dat onder leiding van de gemeente Wieringermeer wordt opgesteld.

Met de oprichting van ‘Windkracht Wieringermeer’ kiezen de partijen nadrukkelijk voor elkaar. Belangrijk uitgangspunt is het respecteren van ieders belangen waarbij de leefbaarheid van de polder wordt gegarandeerd.

De organisaties zullen gezamenlijk optrekken in onderzoeken en voorstudies zoals de Plan-MER, netinpassing, economische haalbaarheid, enz. Daarbij willen zij ook werken aan mogelijkheden voor participatie door inwoners van de Gemeente Wieringermeer.

In samenwerking met de Provincie Noord Holland en het Ministerie van VROM heeft de gemeente Wieringermeer vorig jaar het startsein gegeven voor het opstellen van het windplan. Het plan bestaat uit de herstructurering van de bestaande solitaire windturbines, uitbreiding van het bestaande windturbinetestpark van ECN en opschaling van de bestaande lijnopstellingen van Nuon.

Het streven is om het huidige opgesteld vermogen (106 megawatt) uit te breiden naar circa 200 - 400 megawatt, voldoende om 160.000 - 320.000 huishoudens jaarlijks te voorzien van groene stroom. Hiermee levert het windplan Wieringermeer een mooie bijdrage aan de overheidsdoelstelling om in 2020 20% van de elektriciteitsbehoefte duurzaam op te wekken.

Bekijk ook

Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall lanceert online tool voor financiële hulpverleners

Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is in nauw overleg met de ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Zweden en Duitsland lopen voorop in de ontwikkeling van elektrische wegen

Duitsland en Zweden lopen voorop als het gaat om praktijkstudies op het gebied van elektrische wegen. Op het Zweedse eiland Gotland is de eerste draadloze e-weg ter wereld aangelegd.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']