Sterk derde kwartaal 2010 voor Vattenfall: Gestegen bedrijfsresultaat en hogere elektriciteitproductie

Vattenfall maakt vandaag de groepsresultaten over de eerste negen maanden van 2010 bekend. Dit is het eerste kwartaal dat de vergelijkende kwartaalcijfers van 2009 de resultaten van Nuon bevatten.

Sterk derde kwartaal 2010 voor Vattenfall

Hoofdpunten

  • De netto-omzet daalde in het derde kwartaal met 16,9% tot SEK 37.665 miljoen (45.346), maar nam in de eerste negen maanden toe met 12,9% tot SEK 158.035 miljoen (140.002). 
  • Het bedrijfsresultaat steeg in het derde kwartaal met 65,4% tot SEK 5.829 miljoen (3.524) en in de eerste negen maanden met 11,9% tot SEK 24.907 miljoen (22.265).
  • De winst na belasting nam over het derde kwartaal toe met 181,2% tot SEK 1.749 miljoen (622), maar daalde over de eerste negen maanden met 5,4% tot SEK 10.721 miljoen (11.338).

Het bedrijfsresultaat is met SEK 2.305 miljoen toegenomen. De resultaatverbetering is met name het gevolg van lagere brandstof- , exploitatie- en onderhoudskosten, lagere afschrijvingen en lagere marketing- en administratiekosten.

Lagere elektriciteitsprijzen hadden een negatief effect op het geconsolideerde bedrijfsresultaat van circa SEK 1,6 miljard. Tegenover hogere prijzen in de Scandinavische landen stonden lagere prijzen in Continentaal Europa. Een groot deel van de productie van Vattenfall is afgedekt door eerder afgesloten contracten op de futures-markt. Valutaschommelingen hadden een negatief effect van SEK 0,4 miljard op het bedrijfsresultaat.
De elektriciteitproductie van Vattenfall steeg met 1,3 TWh tot 36,8 TWh (35,5), hoofdzakelijk als gevolg van een hogere productie van de hydro- en kerncentrales in Zweden.
De winst over de periode (na belasting) nam met 181,2% toe tot SEK 1.749 miljoen (622).
Het rendement over het eigen vermogen bedroeg 9,3% en het rendement over het netto geïnvesteerd vermogen was 9,2% (op basis van voortschrijdende twaalfmaands waarden). Het door Vattenfall vereiste langetermijnrendement over het eigen vermogen bedraagt 15%, berekend over een economische cyclus (5–7 jaar). De doelstelling voor het rendement over het netto geïnvesteerd vermogen bedraagt 11%.
“Wij hebben dit kwartaal onze nieuwe strategische koers uitgezet en nemen nu de volgende stappen in de verdere ontwikkeling van de onderneming. De doelstelling is het versterken van de balanspositie, verhogen van de winst en de waardecreatie en Vattenfall voor te bereiden op toekomstige groei. Ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal vorig jaar meldt Vattenfall een gezonde verbetering van het derde kwartaalresultaat,” aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur van Vattenfall, Øystein Løseth.
Vattenfall publiceert de hierin verschafte informatie in overeenstemming met de Zweedse Securities Market Act.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']