Vervolgonderzoek naar oorzaak ijzerdeeltjes Velsen

Onafhankelijk energiekennisbedrijf KEMA heeft vandaag Nuon ingelicht over de resultaten van een onderzoek naar de herkomst van de ijzerdeeltjes die tussen 26 - 30 augustus neerkwamen in delen van Velsen, Beverwijk en Heemskerk. De onderzoekers komen tot de volgende conclusie: “Het uitgevoerde onderzoek heeft niet kunnen vaststellen dat Nuon als vervuilingsbron voor de klachten vanaf eind augustus kan worden aangemerkt. Tegelijkertijd kan op basis van de resultaten van het onderzoek niet worden aangetoond dat VN24* zeker niet de bron van de klachten van eind augustus is.” “De combinatie van de uitgevoerde analyses en aanvullende of reeds aanwezige informatie geeft aan dat het onderzoek naar de vervuilingsbron niet beperkt moet blijven tot Nuon, maar uitgebreid moet worden naar omringende industrie. De analyseresultaten wijzen er op dat de deeltjes afkomstig zouden kunnen zijn van staalproducerende of –verwerkende industrie.” Gezamenlijk vervolgonderzoek Vanwege de aard van deze eerste conclusie heeft er overleg met Corus plaatsgevonden. Uit de thans ter beschikking staande gegevens kan echter evenmin geconcludeerd worden dat Corus de bron is van de de uitstoot van de deeltjes. Nuon en Corus hebben wel besloten tot een gezamenlijk vervolgonderzoek, uit te voeren door KEMA. De verwachting is dat dit vervolgonderzoek nog enkele weken in beslag gaat nemen. Up-date 20 januari 2011: het onderzoek zit in een afrondende fase. Aansprakelijkheid Aangezien er nog geen duidelijkheid is over de bron van de deeltjes, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheid, kan er nog niets worden gezegd over een eventuele schadeloosstelling van de klagende omwonenden. * Met VN24 wordt eenheid 24 aangeduid, 1 van de 2 elektriciteitscentrales in Velsen-Noord welke in bedrijf in de periode 26 - 30 augustus 2010

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']