Winst Nuon eerste halfjaar 2010 EUR 269 miljoen

De winst over de eerste helft van 2010 is gestegen in vergelijking met het eerste half jaar van 2009. Dat komt vooral omdat er meer gas is verkocht vanwege de koude winter, door sterke kostenreductie en dankzij incidentele posten. 

Hogere verkoop gas, kostenbesparingen en incidentele posten

Hoofdpunten

  • De nettowinst stijgt naar EUR 269 miljoen in het eerste half jaar van 2010 (H1 2009: EUR 226 miljoen)
  • De omzet daalt met 10% naar EUR 2.682 miljoen vanwege lagere tarieven
  • De bedrijfsresultaten en marges staan onder druk door veranderde marktomstandigheden
  • De operationele kosten zijn sterk gedaald ten opzichte van het eerste half jaar van 2009
  • Investeringen stijgen naar EUR 355 miljoen (H1 2009: EUR 241 miljoen)
  • Aantal klanten stabiel dankzij groei in België.

In reactie op deze cijfers zegt Huib Morelisse, CEO van Nuon: “Ondanks de lastige omstandigheden in de energiemarkt wist Nuon een bevredigend resultaat te boeken. De koude winter, die leidde tot een grotere vraag naar gas, had een positief effect op onze cijfers. Dankzij flinke kostenbesparingen en enkele incidentele posten werd de margedaling gecompenseerd. We hebben meer geïnvesteerd in voorzieningszekerheid en duurzaamheid, vergeleken met vorig jaar. Deze groei zal verder doorzetten met de bouw van een nieuwe, efficiënte gascentrale in Amsterdam.”

Winststijging door hogere verkoop gas, kostenreductie en incidentele posten

De winst is gestegen ondanks lagere marges op de productie en verkoop van elektriciteit en op gaswinning. De winststijging is ten eerste te verklaren door de gestegen verkoop van gas vanwege de koude winter. Ten tweede zijn de operationele kosten EUR 98 miljoen lager. Zo zijn er minder externe werknemers ingehuurd en zijn er EUR 41 miljoen minder incidentele kosten gemaakt voor projecten, zoals de splitsing. Een derde oorzaak voor de hogere winst is het vrijvallen van een voorziening voor een aangekondigde aanpassing in de Warmtewet.

Lagere energieprijzen en minder winst uit productie

De variabele consumentenprijs van elektriciteit daalde met 23% op 1 januari 2010. De inkoopkosten daalden niet evenredig mee, omdat de elektriciteit deels al was ingekocht. Daardoor daalde de marge op de verkoop van elektriciteit met EUR 60 miljoen. Ook de productie van elektriciteit in onze centrales was minder winstgevend vanwege de lagere marges. Dit kwam vanwege de gedaalde vraag naar elektriciteit als gevolg van de economische crisis. Bovendien kon minder elektriciteit worden geproduceerd vanwege de geplande revisie van de elektriciteitscentrale in Amsterdam. Tot slot is door lagere verkoopprijzen van gas de marge op eigen gaswinning lager vergeleken met vorig jaar.

Investeringen verhoogd

Nuon heeft de investeringen in nieuwe, efficiëntere centrales en duurzame energie verhoogd (EUR 355 miljoen) ten opzichte van 2009 (EUR 241 miljoen). Zo werd de afgelopen maanden gebouwd aan de nieuwe elektriciteitscentrale in de Eemshaven. Ook werd een tweede koudecentrale in Amsterdam geopend. Deze centrale koelt gebouwen met water uit de Ouderkerkerplas. Dat bespaart de helft aan CO2-uitstoot in vergelijking met traditionele airconditioning. In Almere opende Nuon het Zoneiland, waarop zonnecollectoren staan die warmte en warm water leveren aan 2.700 huishoudens in de nabijgelegen wijk. Nuon gaat door met investeren. Zo gaat Nuon een nieuwe gasgestookte centrale bouwen op de bestaande locatie in Amsterdam ter vervanging van de verouderde gascentrale. De nieuwe centrale verbruikt een derde minder gas en zal een rendement hebben van 59%. Dit is het hoogst haalbare rendement voor gascentrales.
Kerncijfers      
In EUR miljoen, tenzij anders vermeld H1 2010 H1 2009 %
       
Financiën      
Netto omzet 2.682 2.985 -10%

Bruto marge

904 895 1%
Operationele kosten 447 545 -18%
Resultaat voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) 517 427 21%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 334 294 14%
Nettowinst 269 226 19%
       

Investeringen

355 241 47%
       
Incidentele posten      
Incidentele baten, waaronder wijzigingen in de reële waarde van commodity-contracten voor eigen gebruik en een vrijval van een voorziening 146 119  
Incidentele kosten in verband met splitsing en andere strategische projecten -15 -56  
       
Totaaleffect op bedrijfsresultaat 131 63  
Totaaleffect op nettowinst 98 47  
       
Medewerkers (in FTE's)      
Aantal eigen medewerkers aan het eind van de periode 5.840 6.086 -4%
Aantal externe medewerkers aan het eind van de periode 873 1.064 -18%
Totaal aantal medewerkers 6.713 7.150 -6%
       

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met zesduizend medewerkers ruim 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland en België. Een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon is onderdeel van de Vattenfall Group.

Voor meer informatie

Nuon Mediarelaties
Woordvoerder telefoon: 088 098 88 88
E-mail: mediarelaties@nuon.com

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall neemt aanlegsteiger IJmuiden in gebruik voor bouw en onderhoud van offshore windpark Hollandse Kust Zuid

Op donderdag 10 juni 2021 vond de officiële oplevering plaats van de steiger die Vattenfall zal gebruiken voor het vervoer van personen en klein materieel tijdens de bouw, operatie en h...

Lees het hele artikel
Vattenfall vlag
Vattenfall

Vergunningen bouw eventuele biowarmte-installatie terecht verleend

De rechtbank heeft vandaag beslist dat Provincie Noord-Holland de vergunningen voor de bouw van een eventuele biowarmte-installatie terecht heeft verleend.

Lees het hele artikel
Vattenfall

Nieuws uit Hoogvliet: honderden woningen worden aardgasvrij

Om klimaatverandering tegen te gaan moet, naast tal van andere maatregelen, het gebruik van aardgas worden teruggedrongen. Dat kan door de verwarming van huizen aan te passen. Nederland staa...

Lees het hele artikel