Leidt minder wind tot minder duurzame energie?

Uit cijfers van het CBS blijkt vandaag dat het windaanbod in 2010 in ons land is afgenomen. Dit leidde in 2010 tot dertien procent minder productie van windenergie. Vijf vragen over deze ontwikkeling.
1. Er is minder wind, is dat een nieuw fenomeen?
Al langer is bekend dat het aanbod van wind met name boven land afneemt. Dit fenomeen doet zich voor boven het gehele Noordelijk halfrond. Het KNMI berichtte hierover al in oktober 2010. Oorzaak is de toenemende verruwing van het landoppervlak: bossen en hoge gebouwen remmen de wind af. Om deze reden voeren ontwikkelaars van windparken, zoals Nuon, eerst uitgebreid onderzoek uit naar het windaanbod op een mogelijke locatie voor een windpark. Is het aanbod van wind te beperkt dan wordt er gezocht naar een andere, meer windrijke locatie.
2. Gaan jullie nu minder in windenergie investeren?
Voor Nuon is een afnemend windaanbod geen reden om niet in wind te investeren. Wij hebben dan ook volop plannen in ontwikkeling zoals het 122,4 MW grote windpark Zuidlob bij Zeewolde. Ook Vattenfall, het Zweedse energiebedrijf waarvan Nuon onderdeel uitmaakt, realiseert grote windparken. Onlangs opende het bijvoorbeeld Thanet, het grootste windpark op zee. Ondertussen wordt er al weer aan een nieuwe groot windpark gebouwd: Dan Tysk.
3. Minder wind, zorgt dit op termijn voor minder duurzame energieproductie?
Een verminderde beschikbaarheid van wind leidt niet meteen tot minder duurzame energieproductie. Naast wind kan duurzame energie ook worden opgewekt met behulp van de zon of water (waterkracht- en getijdencentrales). Daarnaast is het (mee-)stoken van biomassa in (kolen)centrales ook een vorm van hernieuwbare energieproductie. Uit de informatie van het CBS blijkt dat de totale hernieuwbare energieproductie in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen.
[caption id="attachment_1102" align="aligncenter" width="396" caption="Ontwikkeling hernieuwbare energieproductie Nederland. Bron: CBS"][/caption]
4. Raakt duurzame elektriciteit nu op?
Zoals gezegd: er zijn naast wind ook andere bronnen voor duurzame energie. Dus door het bijbouwen van windparken en door meer energie op basis van waterkracht en biomassa te maken blijft er voldoende duurzame energie beschikbaar. En als het moet dan kan een Nederlands bedrijf ook duurzame energie uit het buitenland kopen. Het zogeheten systeem van Garanties van Oorsprong garandeert voor zowel Nederlandse als buitenlandse energie dat die energie ook echt duurzaam is opgewekt. Alle duurzame energie die Nuon levert aan consumenten is 100% duurzaam in ons land opgewekt.
5. Wordt duurzame elektriciteit nu duurder?
Er zijn vele factoren van invloed op de prijs van elektriciteit. In zijn algemeenheid kun je stellen dat de prijs op basis van vraag en aanbod wordt bepaald. Dit gebeurt op een Noord-West Europese handelsmarkt. Daarop wordt alle energie uit landen als Nederland, Zweden, Duitsland, Noorwegen en Denemarken verhandeld. Daarbij is geen veerschil tussen duurzaam of fossiel opgewekte. Om toch te zorgen dat als duurzaam verkochte energie dit ook echt is spelen de Garanties van Oorsprong weer een rol. Die worden daarom ook apart uit de markt afzonderlijke verhandeld. Zonder een GvO mag een energiebedrijf jouw energie niet als duurzaam verkopen. Ook een factor als het het serviceniveau dat je als klant wilt hebben is van invloed op de prijs die je betaalt.
Overigens, het meest duurzame energiegebruik is het terugdringen van het verbruik zelf. Op onze website www.nuonenergiebesparen.nl kun je meteen zien waar en hoeveel jij in huis energie kunt besparen.

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']