Nuon-dochter Emmtec mede-oprichter kennisknooppunt duurzame kunststofontwikkeling

Stenden hogeschool, API Institute en Nuon (via dochter Emmtec Services) realiseren een `kennisknooppunt’ voor de ontwikkeling van duurzame kunststoffen in Drenthe. Samen met de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) willen de partijen 2,1 miljoen euro investeren. Hiermee wordt een innovatieve ontwikkeling in gang gezet die van grote waarde is voor de sector chemie, het beroepsonderwijs en de werkgelegenheid in deze regio. Specialistische laboratoria Stenden hogeschool, API Institute en Industry Park Emmtec beschikken alle drie over specialistische laboratoria en testfaciliteiten op het gebied van duurzame kunststoffen en kunststoftechnologie. Deze bevinden zich in Emmen op steenworp afstand van elkaar. Nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en de publieke sector zal naar verwachting grote voordelen opleveren. Het kennisknooppunt gaat helpen bij het oplossen van vragen uit het bedrijfsleven door het bieden van: deskundigheid, innovatie, onderzoekscapaciteit en scholing. Begin dit jaar denkt het bedrijfsleven al mee over de aanstelling van lectoren en de invulling van de nieuwe masteropleiding Toegepaste Duurzame Kunststoftechnologie. Financiële bijdragen De kosten van het project bedragen €2,1 miljoen. Het Samenwerkingverband Noord-Nederland (SNN) draagt €850.000,- bij, dit bedrag bestaat uit Europese (EFRO) en nationale (Koers Noord) gelden. Daarnaast hebben de provincie en de gemeente Emmen ieder €250.000,- cofinanciering beschikbaar gesteld. In februari neemt de gemeenteraad van Emmen hierover een definitief besluit. Van de gezamenlijke bedrijven wordt een even hoge bijdrage gevraagd. Stenden hogeschool stelt de komende drie jaar €188.000,- per jaar beschikbaar. Gedeputeerde Janny Vlietstra, provincie Drenthe: "We hebben als provincie stevig ingezet om deze ontwikkeling van de grond te helpen. Drenthe ontwikkelt zich naar een kenniseconomie. Ook de sterke chemische industrie in Emmen biedt volop  kansen. Innovatie en samenwerking tussen Stenden en de betrokken bedrijven brengt nieuw elan. Het kennisknooppunt wordt ongetwijfeld van groot belang voor de regio." Wethouder Arends, gemeente Emmen: "Wij zijn als gemeente erg tevreden met de komst van het knooppunt duurzame kunststoffen. Het draagt bij aan de werkgelegenheid. Er komen meer banen, daarnaast zal er ook een aanzuigende werking zijn voor bedrijven die werken met duurzame kunststoffen. Meer hoogopgeleide mensen kunnen daardoor in de regio blijven wonen en werken. Naast een maakindustrie, ontstaat er nu ook een innovatieve kenniseconomie." Ivo Verdonkschot, Head Nuon Industry Parks “Ik ben erg blij met de komst van het kenniscentrum naar Emmen. De opzet ervan maakt het mogelijk om nog beter onze huidige en toekomstige klanten te kunnen ondersteunen bij hun innovaties en verduurzamingsdoelstellingen daar waar zij dat wensen. De positie van Emmtec als kennisdrager op het gebied van kunststoffen wordt hiermee erkend en versterkt. “ Edward Groen, site manager van Teijin Aramid* "Dit initiatief ondersteunen wij omdat wij graag zien dat in de regio Emmen op het EIBP (Emmtec Industry and Business Park), naast productiefaciliteiten, ook partijen actief zijn op het gebied van kennis en ontwikkeling. Deze samenwerking is goed omdat de combinatie van brede kennis over duurzame kunststoffen gecombineerd met onderwijs tot mooie innovatieve duurzame producten en hoogwaardige processen kan leiden." * Tejin Aramid is één van de deelnemende bedrijven die de ‘letter of intent’ hebben ondertekend

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']