Nuon-dochter Emmtec mede-oprichter kennisknooppunt duurzame kunststofontwikkeling

Stenden hogeschool, API Institute en Nuon (via dochter Emmtec Services) realiseren een `kennisknooppunt’ voor de ontwikkeling van duurzame kunststoffen in Drenthe. Samen met de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) willen de partijen 2,1 miljoen euro investeren. Hiermee wordt een innovatieve ontwikkeling in gang gezet die van grote waarde is voor de sector chemie, het beroepsonderwijs en de werkgelegenheid in deze regio. Specialistische laboratoria Stenden hogeschool, API Institute en Industry Park Emmtec beschikken alle drie over specialistische laboratoria en testfaciliteiten op het gebied van duurzame kunststoffen en kunststoftechnologie. Deze bevinden zich in Emmen op steenworp afstand van elkaar. Nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en de publieke sector zal naar verwachting grote voordelen opleveren. Het kennisknooppunt gaat helpen bij het oplossen van vragen uit het bedrijfsleven door het bieden van: deskundigheid, innovatie, onderzoekscapaciteit en scholing. Begin dit jaar denkt het bedrijfsleven al mee over de aanstelling van lectoren en de invulling van de nieuwe masteropleiding Toegepaste Duurzame Kunststoftechnologie. Financiële bijdragen De kosten van het project bedragen €2,1 miljoen. Het Samenwerkingverband Noord-Nederland (SNN) draagt €850.000,- bij, dit bedrag bestaat uit Europese (EFRO) en nationale (Koers Noord) gelden. Daarnaast hebben de provincie en de gemeente Emmen ieder €250.000,- cofinanciering beschikbaar gesteld. In februari neemt de gemeenteraad van Emmen hierover een definitief besluit. Van de gezamenlijke bedrijven wordt een even hoge bijdrage gevraagd. Stenden hogeschool stelt de komende drie jaar €188.000,- per jaar beschikbaar. Gedeputeerde Janny Vlietstra, provincie Drenthe: "We hebben als provincie stevig ingezet om deze ontwikkeling van de grond te helpen. Drenthe ontwikkelt zich naar een kenniseconomie. Ook de sterke chemische industrie in Emmen biedt volop  kansen. Innovatie en samenwerking tussen Stenden en de betrokken bedrijven brengt nieuw elan. Het kennisknooppunt wordt ongetwijfeld van groot belang voor de regio." Wethouder Arends, gemeente Emmen: "Wij zijn als gemeente erg tevreden met de komst van het knooppunt duurzame kunststoffen. Het draagt bij aan de werkgelegenheid. Er komen meer banen, daarnaast zal er ook een aanzuigende werking zijn voor bedrijven die werken met duurzame kunststoffen. Meer hoogopgeleide mensen kunnen daardoor in de regio blijven wonen en werken. Naast een maakindustrie, ontstaat er nu ook een innovatieve kenniseconomie." Ivo Verdonkschot, Head Nuon Industry Parks “Ik ben erg blij met de komst van het kenniscentrum naar Emmen. De opzet ervan maakt het mogelijk om nog beter onze huidige en toekomstige klanten te kunnen ondersteunen bij hun innovaties en verduurzamingsdoelstellingen daar waar zij dat wensen. De positie van Emmtec als kennisdrager op het gebied van kunststoffen wordt hiermee erkend en versterkt. “ Edward Groen, site manager van Teijin Aramid* "Dit initiatief ondersteunen wij omdat wij graag zien dat in de regio Emmen op het EIBP (Emmtec Industry and Business Park), naast productiefaciliteiten, ook partijen actief zijn op het gebied van kennis en ontwikkeling. Deze samenwerking is goed omdat de combinatie van brede kennis over duurzame kunststoffen gecombineerd met onderwijs tot mooie innovatieve duurzame producten en hoogwaardige processen kan leiden." * Tejin Aramid is één van de deelnemende bedrijven die de ‘letter of intent’ hebben ondertekend

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']