Tijdelijk alternatieve warmtebronnen delen Amsterdams warmtenet

Nuon voert in de periode van 22 augustus tot 23 september werkzaamheden uit aan de centrale bij Diemen. Deze centrale levert warmte aan delen van het Amsterdamse warmtenet. Er worden onder meer nieuwe warmteleidingen aangelegd en distributiepompen geïnstalleerd. Alternatieve warmtebronnen worden ingezet om de warmtelevering in IJburg, Zuidoost en delen van Zuid te garanderen. In deze wijken voorziet Nuon circa 14.000 huishoudens van warmte uit de centrale in Diemen. Nuon verwacht dat eindgebruikers geen hinder ondervinden. Genomen maatregelen Als alternatieve warmtebron voor IJburg zijn twee tijdelijke warmtecentrales bij de centrale in Diemen geplaatst. Daarnaast gaan de ketelhuizen van het VU medisch centrum, de ArenA en van gebouw Boris Pasternak warmte leveren aan de warmtenetwerken in Zuid en Zuidoost. Ook heeft Nuon eigenaren van flatgebouwen met een eigen ketelhuis gevraagd om tijdelijk met de eigen ketel de benodigde warmte op te wekken. Door middel van deze maatregelen is voldoende warmte beschikbaar. Onderdeel grootschalig warmteproject Almere De werkzaamheden bij de centrale in Diemen hebben te maken met de groeiende warmtevraag als gevolg van nieuwbouwprojecten in Almere Poort en Almere Stad. Naast de huidige centrale in Diemen wordt een nieuwe gasgestookte centrale gebouwd, die ervoor zorgt dat de elektriciteit –en warmtecapaciteit van Nuon in Diemen meer dan verdubbelt. Daarnaast wordt een ruim 8 kilometer lange warmtetransportleiding in de bodem van het IJmeer aangelegd van Diemen naar Almere. Om het mogelijk te maken dat de in Diemen geproduceerde warmte getransporteerd kan worden naar zowel Amsterdam als Almere, wordt in de komende weken het leidingnetwerk rond de Diemen centrales aangepast. Circa 25.000 huishoudens in Almere en Amsterdam ontvangen in de toekomst warmte uit Diemen. Informatievoorziening Nuon-klanten die vragen hebben over de maatregelen kunnen contact opnemen met het storingsnummer van Nuon Warmte, 0800 0513 (gratis, 24 uur per dag). Voor inwoners van IJburg, Zuidoost en Zuid die aangesloten zijn op stadswarmte via hun huisbaas / woningcorporatie dienen contact op te nemen met hun eigen huisbaas / woningcorporatie.

Bekijk ook

Vattenfall/Koos Broertjens

Vattenfall onderzoekt toekomstmogelijkheden Magnum-centrale

Vattenfall wil het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie en bijdragen aan de doelen van het Parijs-akkoord. Het energiebedrijf heeft daarvoor zijn convent...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall verkoopt windpark Jaap Rodenburg aan verzekeraar a.s.r.

Verzekeringsbedrijf a.s.r. wordt eigenaar van windpark Jaap Rodenburg. De tien bestaande windmolens in Almere Pampus worden op dit moment vervangen door tien nieuwe, krachtiger, exemplaren. ...

Lees het hele artikel

Flexibiliteit warmtenetten wordt onderschat

Warmtenetten kunnen goed omgaan met nieuwe, duurzame bronnen. Dat is een van de lessen uit de nieuwe whitepaper ‘Warmtenetten: altijd in beweging’ van energiebedrijf Vattenfall. ...

Lees het hele artikel