Vattenfall: Bevredigend resultaat eerste kwartaal 2011

Vattenfall, het Zweedse moederbedrijf van Nuon, presenteerde vandaag bevredigende resultaten over het eerste kwartaal van 2011. De netto-omzet daalde met 26,6% tot 51.868 miljoen SEK (Q1 2010: 70.657). Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop van de Duitse netwerkactiviteiten in mei 2010. Verbeterd bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat steeg echter met 17,1% tot 11.842 miljoen SEK (10.115). Exclusief bijzondere posten daalde de operationele winst met 27,5% tot 11.153 miljoen (15.376) SEK.  De winst na belastingen steeg met 90,2% tot 7.203 miljoen SEK (3.787). Exclusief bijzondere posten daalde de winst na belastingen met 25,8% tot 6.714 miljoen SEK (9.045) Bijzondere posten De bijzondere posten bedroegen 689 miljoen SEK netto (2010: -5.261). Het cijfer voor 2010 heeft vooral betrekking op een bijzondere waardevermindering van -5.322 miljoen SEK die is toe te schrijven aan de verkoop van 50Hertz Transmission GmbH, de Duitse netwerkactiviteiten van Vattenfall. Rendementen Rendement op het eigen vermogen (ROE) bedroeg 12,6%, en het rendement op de netto-activa bedroeg 9,9%. Vattenfall heeft een lange termijn doelstelling van een rendement op het eigen vermogen van 15% over een periode van 5-7 jaar. De doelstelling voor het rendement op de netto-activa is 11%. Groei elektriciteitsproductie De productie van elektriciteit steeg tijdens het eerste kwartaal met 4,6% en kwam uit op 49,8 TWh (47,6). Energieproductie uit waterkracht daalde met 14,7% tot 8,7 TWh (10.2); nucleaire opwek steeg met 37,7% tot 14,6 TWh (10,6); elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen daalde met 3,1% tot 25,1 TWh (25,9); windenergie verdubbelde ruimschoots tot 0,9 TWh (0,4). Elektriciteitsproductie op basis van biomassa en afval bleef onveranderd met 0,4 TWh. De verkoop van warmte daalde met 6,1% tot 16,9 TWh (18,0). De verkoop van gas bleef onveranderd op 24,0 TWh. Herstel van vraag Een herstel van de vraag uit de industrie droeg in de meeste markten bij tot een stijging van de prijzen op de spotmarkt. Echter, in het eerste kwartaal van 2011 waren de gemiddelde prijzen op de Zweedse spotmarkt 8,7% lager in vergelijking met het eerste kwartaal van 2010. Op de futures-markt stegen de prijzen tijdens het kwartaal. Invloed ontwikkelingen  Japan en Arabische wereld Øystein Løseth, voorzitter en CEO: "Het eerste kwartaal van het jaar werd overschaduwd door de aardbeving, de daarop volgende tsunami in Japan en het daaruit voortvloeiende ongeluk in de kerncentrale in Fukushima. De ramp in Japan en de onrust in de Arabische landen hebben de prijzen van grondstoffen en elektriciteit beïnvloed. Maar het is nog te vroeg om aan te geven wat de gevolgen op lange termijn zijn. Daarnaast heeft de Duitse regering de sluiting van zeven oudere kernreactoren bevolen en een moratorium opgelegd ten aanzien van verlenging van de exploitatievergunningen van alle Duitse reactoren. Exclusief bijzondere posten, meldt Vattenfall een lager bedrijfsresultaat dan in het vergelijkbare kwartaal van een jaar geleden. Dat is vooral te wijten aan de lagere gemiddelde prijzen. Dit gegeven onderstreept het belang dat we door moeten gaan met het vergroten van de efficiëntie van al onze activiteiten." Vattenfall verstrekt de informatie in dit bericht op grond van de Zweedse Securities Market Act.

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']