Berichtgeving rond Nuon Isolatie

Het NOS journaal en Nieuwsuur hebben dinsdag 1 mei 2012 aandacht besteed aan PUR-isolatie. Hierin werd de suggestie gewekt dat PUR-isolatie een gevaarlijke stof is. Eén klant van Nuon Isolatie zou blijvend ziek geworden zijn door isolatie onder de vloer van haar woning. Hieronder een toelichting op het standpunt van Nuon.

Nuon Isolatie vindt het zeer vervelend wat deze klant allemaal heeft ervaren. Haar klacht is dan ook uitermate serieus genomen. Daarom is Nuon Isolatie met experts van ingenieursbureau TAUW op zoek gegaan naar een mogelijke relatie tussen de in haar woning aangebrachte vloerisolatie en de beschreven klachten.

Twee onderzoeken

TAUW onderzoek: TAUW concludeert dat ‘Met de gecertificeerde werkwijze van Nuon en de extra maatregelen die Nuon hanteert […] zouden de concentraties waaraan bewoners blootstaan uitermate klein moeten zijn en de gezondheidsrisico’s voor bewoners te verwaarlozen’.

NFOB onderzoek: Ook de klant zelf heeft onderzoek laten doen. Nuon Isolatie heeft het Nederlands Forensisch Onderzoeksbureau (NFOB) gevraagd om haar onderzoek te beoordelen - zelf zijn we immers geen expert op het gebied van gezondheidsklachten. Dit oordeel van het NFOB is bekend bij Nuon Isolatie en bij de klant, maar is vanwege de medische gegevens niet openbaar. NFOB concludeert dat het rapport dat is opgesteld in opdracht van de klant teveel is toegeschreven naar een gewenste uitkomst, waarbij een aantal relevante feiten buiten beschouwing is gelaten. Bij metingen in de woning – in opdracht van de klant - is slechts één schadelijke stof aangetroffen, laat nou nét die stof niet te relateren zijn aan PUR. De oorzaak moet daarmee overduidelijk elders worden gezocht.

Geen relatie

Beide onderzoeken tonen één ding duidelijk aan: er is geen relatie te leggen tussen de bij de klant aangebrachte PUR isolatie en de blijvende gezondheidsklachten die zij beschrijft. Een relatie die natuurlijk wél eerst moet komen vast te staan. Dat haar huidige klachten zijn opgetreden door deze isolatie blijkt door de rapportages slechts een vermoeden.

Volgens het boekje

Nuon Isolatie werkt volgens alle normen die in de sector gelden. Nuon is gecertificeerd voor alle procedures rond het aanbrengen van isolatie. Ook bij deze klant is alles gegaan volgens het boekje. Onafhankelijke certificeerder voor de branche IKO/BKB stelt dat Nuon Isolatie één van de beste isoleerders in Nederland is. Zij baseren dit op basis van door hen uitgevoerde steekproefcontroles.

Over Nuon Isolatie

Nuon Isolatie is één van de grootste verwerkers van PUR-isolatie in Nederland en brengt duizenden vierkante meters per jaar aan. Totaal hebben we vorig jaar (2011) aan 20.000 klanten isolatie geleverd, waarvan 5000 woningen met PUR. Vorig jaar heeft Nuon gevierd dat we in Nederland een half miljoen woningen hebben geisoleerd.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']