Jaarcijfers Vattenfall 2011 | Resultaten in lijn met strategie tijdens een veeleisend jaar

Vattenfall presenteert jaarcijfers over 2011.

Hoofdpunten

  • De netto-omzet is in 2011 met 15,2% verlaagd tot 181.040 miljoen SEK (217.572).
  • Het kostenbesparingsprogramma wordt sneller dan gepland gerealiseerd. 
  • De verkoop van activa bedroeg 23 miljard SEK, waarvan 16 miljard SEK in 2011 is ontvangen. 
  • Het bedrijfsresultaat is met 22,3% afgenomen tot 23.209 miljoen SEK (29.853). De winst is lager uitgevallen door de tegenvaller van 10,5 miljard SEK als gevolg van het Duitse besluit om het gebruik van kernenergie af te bouwen. 
  • Over 2011 is het onderliggende bedrijfsresultaat * met 16,4% verminderd tot 30.793 miljoen SEK (36.838), vooral als gevolg van lagere elektriciteitsvolumes en gemiddeld lagere prijzen.
  • Het bedrijfsresultaat voor het vierde kwartaal steeg 105,4% naar 10.159 miljoen (4.946) Het onderliggende bedrijfsresultaat voor het vierde kwartaal is met 19,4% gedaald tot 7.343 miljoen SEK (9.109).
  • De winst (na belasting) voor het hele jaar verminderde met 21,0% naar 10.416 miljoen (13.185) SEK.

* Het bedrijfsresultaat exclusief posten die op de vergelijkbaarheid van invloed zijn en niet-gerealiseerde wijzigingen in de reële waarde van energiederivaten, die overeenkomstig IAS 39 niet gerapporteerd mogen worden met gebruik van hedge accounting en wijzigingen in de reële waarde van voorraden.

Toelichting

Øystein Løseth, CEO van Vattenfall: "De resultaten zijn in lijn met onze strategie. Het kostenbesparingsprogramma van Vattenfall, gericht op een verlaging van de kosten van 6 miljard SEK tegen het einde van 2013, verloopt sneller dan gepland en inmiddels hebben we onze jaarlijkse kosten met 4 miljard SEK verlaagd. Tegelijkertijd brengen voor de toekomst geplande activiteiten extra kosten van 1,4 miljard SEK met zich mee.
We hebben voortvarend overeenkomsten afgerond of getekend voor de verkoop van activa die niet tot onze kernactiviteiten behoren. Hiermee is een bedrag van 37 miljard SEK gemoeid. Dit is inclusief het afstoten van de activiteiten in Finland, een project dat in januari 2012 werd afgerond. Hoewel 2011 in veel opzichten voor de hele energiesector een moeilijk jaar is geweest, is Vattenfall er met succes in geslaagd om een aantal maatregelen door te voeren om zijn winstgevendheid te verhogen en zijn financiële positie te verbeteren.
Ik ben tevreden met de in 2011 bereikte resultaten, zeker tegen de achtergrond van de gederfde inkomsten van 10.5 miljard SEK als gevolg van het onverwachte Duitse besluit om volledig met kernenergie te stoppen. In 2011 hebben verschillende van onze energiecentrales met problemen gekampt, met name de kernenergiecentrale in Ringhals, Zweden, waar een van de reactoren langdurige stil lag. Uiteraard is het in het belang van Vattenfall dat al onze kernreactoren werken. Maar veiligheid komt altijd op de eerste plaats. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze kernenergie op volledige capaciteit elektriciteit kunnen leveren."

De Raad van Bestuur stelt een dividend van 4.433 miljoen SEK voor, wat overeenkomt met 40% van de winst over het jaar, toe te schrijven aan de eigenaar van het moederbedrijf.

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall start met bouw Windpark Klaverspoor

Dit najaar start Vattenfall al met de bouw van Windpark Klaverspoor. De zes windmolens komen te staan in de polder van de Binnen-Moerdijk in de buurt van het dorp Lage Zwaluwe (West-Bra...

Lees het hele artikel
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel