Nuon: bescherming privacy klanten topprioriteit

De privacy van klanten is op geen enkele manier geschonden door medewerkers van het Nuon Customer Care Center (CCC). Bescherming van klantgegevens is voor Nuon topprioriteit. Dit stelt Nuon in reactie op de boete van € 208.000 die mededingingsautoriteit NMa op woensdag 27 juni 2012 heeft opgelegd aan haar dochteronderneming Nuon CCC.

Chinese Muur

Bij de volledige splitsing van de voormalige Nuon-groep is besloten dat Nuon CCC een aantal administratieve processen voor Liander blijft uitvoeren totdat het zogeheten leveranciersmodel wordt ingevoerd. Nuon CCC beschikt daarom over de klantgegevens van Liander. Klantgegevens van netbeheerder Liander moeten strikt gescheiden blijven van de klantgegevens van energieleverancier Nuon, omdat bij Liander een geheimhoudingsplicht rust vanuit de Elektriciteits- en Gaswet. Daarom zijn alle processen en procedures bij Nuon CCC ingericht op het gescheiden houden van de gegevens van beide bedrijven - de zogeheten Chinese Muur. Hierover is uitgebreid overleg gevoerd met de NMa.

Geen gebruik gegevens

Tijdens het NMa-onderzoek heeft Nuon CCC geconstateerd dat de Chinese Muur niet goed functioneerde; toegangsrechten tot een IT-systeem van Nuon CCC waren niet goed ingeregeld. Nuon CCC heeft daarom direct – ruim vóór het uitkomen van het rapport van de NMa – de noodzakelijke maatregelen genomen om de klantgegevens van Liander weer af te schermen. Voor Nuon is de belangrijkste conclusie van de NMa dat nooit misbruik van gegevens heeft plaatsgevonden, dat Nuon geen voordeel heeft genoten en het ‘gelijke speelveld’ tussen Nuon en haar concurrenten op geen enkele manier verstoord is geweest.

Ruime interpretatie geheimhoudingsplicht

De conclusie dat Nuon geen misbruik heeft gemaakt van klantgegevens van Liander is voor de NMa geen reden geweest af te zien van het opleggen van een boete. Nuon CCC meent dat de NMa de wettelijke geheimhoudingsplicht te ruim interpreteert. Dit door het oordeel dat de geheimhoudingsplicht al geschonden is door het enkele feit dat het theoretisch mogelijk was de klantgegevens van Liander in te zien. Daarbij acht Nuon het van belang dat Nuon de gegevens ook niet kon gebruiken voor marketingdoeleinden. Ook vanuit het oogpunt van Liander is er geen reden om Nuon te bevoordelen, omdat Nuon en Liander al een aantal jaren volledig gesplitst zijn. Nuon CCC overweegt om die reden in beroep te gaan tegen het besluit van de NMa.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']